V září za kulturou na památkové objekty

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Jihomoravský kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
  • Vyškov
  • Praha
  • Autem
  • Kulturní akce
  • Pro rodiny
  • Výstava

Zámek Vyškov - Jihomoravský kraj

Sídlo muzea se nachází v historickém objektu vyškovského zámku, který byl přestavěn z původně gotického hradu za biskupa Karla II. z Lichtenštejna v letech 1665-82 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally. Muzeum nabízí k prohlídce stálé expozice: Pravěk Vyškovska, Vyškovsko ve středověku, Vyškovsko do roku 1850, Expozice k životu a dílu Aloise Musila, Národopisná expozice, Vyškovská lidová keramika, Příroda Vyškovska. V muzeu se také nachází výstavní sály, kde se konají výstavy, kulturní akce, přednášky, tvořivé dílny a animační programy. 9. září začíná atraktivní multimediální výstava Rudolf II. ožívá, která připomene populárního českého krále a císaře i s jeho zálibami alchymií, astrologií, sbírání umění atd.

Zámek Troja - Praha

Trojský zámek v Praze se řadí mezi nejvýznamnější stavby počátku vrcholného baroka ve střední Evropě. Nepřehlédnutelný zámek Troja nechal v poslední čtvrtině 17. století vystavět na svých pozemcích nedaleko Prahy Václav Vojtěch ze Šternberka. Letní sídlo podle návrhu burgundského architekta Jeana Baptisty Matheye bylo inspirováno vzory italských příměstských vil. Při procházce rozlehlou francouzskou zahradou upoutá návštěvníka mohutné oválné schodiště, v jehož středu se odehrává souboj olympských bohů s Titány. Schodiště se sochami z antické mytologie vede honosným portálem do Habsburského sálu, vymalovaného freskami antverpských bratří Abrahama a Isaaca Godynů. Námětem ohromujících maleb je oslava vítězství a úspěchů habsburského rodu. Dnes je zámek jedním ze sedmi objektů Galerie hlavního města Prahy, která zde pořádá sezónní výstavy, koncerty, kulturní a společenské akce.

Dům Františka Bílka v Chýnově - Jihočeský kraj

Chýnovský dům předního umělce českého symbolismu a secese Františka Bílka byl postaven podle jeho vlastních návrhů v roce 1898. Podobně jako Bílkova pražská vila je také jeho "chýnovská chaloupka" volně zasazena do přírodního prostředí. Fasáda domu je zdobena řadou symbolických reliéfů, doplněných Bílkovými mystickými texty. V ateliéru i přilehlých pokojích je představena stálá expozice Bílkova díla včetně původního nábytku. V Chýnově je možné navštívit také místní hřbitov, kde je František Bílek pochován u své monumentální pětimetrové sochy Modlitba nad hroby, vytvořené v roce 1905.

Hrad Kost - Královéhradecký kraj

Hrad Kost je jedním z mála zbývajících gotických hradů v České republice a je považován za druhý nejvýznamnější. Původ hradu se datuje do 13. století, kdy si pravděpodobně rod Vartemberků vybudoval kamennou tvrz s obrannou věží. Hrad dostal jméno Kost podle prvního dochovaného majitele Beneše z Vartemberka, který se do zakládací listiny podepsal jako Benesius de Costy. Jeho syn Petr působil jako hofmistr u dvora Karla IV., měl dostatek peněz, a proto přestavěl tvrz na kamenný hrad, jehož podoba se zachovala dodnes. Díky tomu se o Kosti říká, že je jeden z nejzachovalejších středověkých hradů u nás. Na hradě se vystřídalo několik významných rodů: Zajícové z Házmburka, Biberštejnové, Lobkovicové, Černínové, Netoličtí a každý z rodů zanechal na hradě svou stopu v podobě přestavby nebo vybudování nových budov. Poslední majitelkou byla Anna Marie dal Borgo Netolická, které je hrad roku 1948 znárodněn. Po roce 1989 je vrácen v restituci jejímu manželovi Norbertu Kinskému, který jej přepsal na své syny Giovanniho a Pia Kinský dal Borgo, kteří jsou majiteli dodnes.

Hrad a zámek Boskovice - Jihomoravský kraj

Počátky goticko-renesančního hradu sahají do 2. poloviny 13. století. Hrad můžeme zařadit k nejvýznamnějším památkám svého druhu v rámci celé naší vlasti. Stal se kolébkou rodu pánů z Boskovic, kteří náleželi ke špičkám moravské šlechty. Hrad byl obýván do roku 1729. Definitivně byl hrad opuštěn roku 1733, bylo odstraněno zastřešení a zdivo bylo rozebíráno pro vrchnostenské stavby ve městě i v okolí. Od roku 1843 získal boskovický hrad i celé panství rod Mensdorff-Pouilly. Roubená studna hluboká 26 metrů, se šlapacím kolem, je stavebně technickou raritou.

Na místě dnešního zámku stával dominikánský klášter založený roku 1682. V roce 1826 byla dokončena přestavba kláštera na dominantní stavbu empírového zámku. Rod Mensdorff-Pouilly, se stal majitelem boskovického panství sňatkem Alfonse Fridricha s Terezií Rosou Františkou z Dietrichsteina v roce 1843. V roce 1948 byla na panství uvalena národní správa a zámek byl konfiskován. Na základě restitučních zákonů byl v roce 1991, stejně jako hrad, navrácen rodině Mensdorff-Pouilly zpět. Unikátní vybavení zámeckých pokojů spočívající v bohatosti empírových tvarů a barev uvidíte od roku 2020 v novém instalačním pojetí.