Vydejte se za krásou památek!

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Kraj Vysočina
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Zlínský kraj
Ústecký kraj
  • Žďár nad Sázavou
  • Kroměříž
  • Zelená Hora
  • Ohře
  • Autem
  • Kulturní akce
  • Výstava

Zámek Žďár nad Sázavou - Kraj Vysočina

Areál zámku prošel do dnešních dob velkými přeměnami. Co se nezměnilo, je původní ekonomická funkce středověkého kláštera. Zámek se tak řadí ke světovým unikátům. Přilehlá zámecká panství (lesy a rybníky) totiž dodnes spravuje nynější majitel zámku, rodina Kinských. Součástí areálu je multimediální Muzeum nové generace. Rozsáhlý areál zámku zahrnuje komplex konventních a hospodářských cisterciáckých budov, nachází se zde kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola na Žďársku a základna místního hasičského sboru. Zámek v současnosti spojuje historii se současným uměním. Vedle moderního Muzea nové generace se zde konají pravidelné výstavy a akce pro celou rodinu. Do konce léta jsou to zejména oblíbené dětské prohlídky, v měsíci září např. koncerty, zdravotní cvičení nebo výstavy Krajina či Pavilon.ICE ad.

Klášter Chotěšov - Plzeňský kraj

Monumentální a dominantní areál kláštera s dochovanými gotickými a pozdně renesančními konstrukcemi a detaily, pozdně barokní konvent s pozůstatky renesanční stavby patří k nejvýznačnějším pozdně barokním památkám v kraji. Ženský klášter Chotěšov založil mezi léty 1202–1210 blahoslavený Hroznata, český velmož a zakladatel také staršího premonstrátského mužského kláštera v Teplé. Za dobu své existence byl klášter mnohokrát vydrancován, pobořen a znovu postupně obnoven. Za husitských válek v roce 1421 neunikl klášter Žižkově pozornosti a jeho vojskům a v krátké době byl dobit a kompletně vypálen. V 17. století se objekt dočkal své barokní přestavby. Podle plánů Jakuba Augustona mladšího byl v letech 1734–1756 přestaven a vyzdoben malbami Františka Julia Luxe. Avšak brzy nato, v roce 1782, byl klášter Josefem II. zrušen. O čtyřicet let později, v roce 1822, jej koupil kníže Karel Alexandr Thurn-Taxis z Řezna, který pronajal budovu konventu sestrám řádu Navštívení Panny Marie. Tyto sestry obnovily v Chotěšově klášterní komunitu a otevřely penzionát pro výchovu dívek. Po II. světové válce museli sestry klášter opustit a na období 1950-1973 se klášter proměnil na kasárna ČSLA. Od roku 2002 je majoritní část areálu převedena do vlastnictví obce Chotěšov, která se snaží o postupnou obnovu a záchranu. V klášteře si samostatně můžete prohlédnout nejvzácnější prostory a také několik výstav.

Zámek Loučeň - Středočeský kraj

Barokní zámek byl postaven na počátku 18. století F. M. Kaňkou a je zasazen do rozsáhlého anglického parku s dvanácti zahradními labyrinty a bludišti. Zámek, který nikdy nezavírá :-) je otevřen 365 dní v roce. Zámecká expozice představuje knížecí rezidenci rodiny Thurn - Taxis na počátku 20. století. Zámeckou budovou vás provede kostýmovaný průvodce představující někoho ze členů knížecí rodiny. Areál nabízí celodenní vyžití pro všechny věkové kategorie a pokud by den nestačil můžete se ubytovat v zámeckém hotelu, nebo přímo na zámku. Zažijte zámek jinak! Užijte si bloudění a stylově se ubytujte. Do 26. srpna probíhá České pohádkové léto - Dětství v době Karla IV., 26. srpna proběhne také divadelní představení Strašidlo Cantervillské a Hradozámecká noc, 16. září pak Napoleonské slavnosti.

Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž - Zlínský kraj

Přední kulturně historická památka na Moravě, rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů s bohatými sbírkami obrazů, knih či hudby, které mají kořeny v osvícené činnosti sběratelů několika staletí. O obnovu zničené Kroměříže a zámku po třicetileté válce se zasloužil biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, jenž povolal dvorní architekty F. Lucheseho a G. P. Tencalu, kteří se podíleli rovněž na budování obou zámeckých zahrad. V letech 1848-1849 se zámek dostal do povědomí coby místo zasedání Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů. Reprezentační sály nabízejí interiéry 1. patra, součástí je Trůnní sál, Carský pokoj, velkolepý Sněmovní sál. Ve 2. patře Manský sál s mimořádnou malířskou výzdobou, starou knihovnou a hudebním kabinetem s rukopisy Mozarta, Beethovena či Vejvanovského. Zámecká obrazárna představuje druhou nejvýznamnější galerii v ČR - sbírka středoevropské malby 15. - 18. století čítá 85 originálů (Tizian, van Dyck, Cranach st.). Sala terrena v přízemí zahradního křídla zámku zajišťovala přechod do Podzámecké zahrady, tvoří ji pět bohatě zdobených místností, jejichž výmalby vyprávějí příběhy Ovidiových Proměn. Zámecká věž, do které vede 206 schodů, nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže. Podzámecká zahrada je romantickým parkem stvořeným k procházkám, vnímání harmonické krásy, načerpání nových sil, občerstvení i oddechu v přírodě. Její scenérie překvapují sítí vodních kanálů a rybníků, množstvím romantických staveb a kompozic, zookoutkem a nespočtem volně chovaného zvířectva.

Zámek Klášterec n. Ohří - Ústecký kraj

Při řece Ohři, v malebném údolí mezi Doupovskými a Krušnými horami, se nachází novogotický zámek s unikátním zámeckým parkem. Zámek byl postaven koncem 16. století - v renesanci - rodem Fictumů. Od roku 1623 do 1945 byl majetkem významného rodu Thunů. Tento rod se významně podílel na založení druhé nejstarší porcelánky v Čechách, a to právě v Klášterci nad Ohří. S přihlédnutím k této skutečnosti bylo roku 1953 do zámku situováno muzeum porcelánu. Jedná se dokonce o největší muzeum porcelánu v ČR. Zámek nabízí kulturní vyžití všem věkovým kategoriím. Kromě sbírek porcelánu lze na zámku navštívit pohádkovou zemi se skřítky a strašidýlky paní Vítězslavy Klimtové, loutkami významné loutkoherecké rodiny Kopeckých a výstavou Krušnohorských legend a pověstí. Třetí nabídkou je okruh s názvem Atraktivity zahrnující prohlídku expozice středověku a hrdelního práva města Klášterce. Kromě zmíněných tří stálých prohlídkových okruhů lze navštívit i krátkodobé výstavy umístěné do klenutých renesančních sálů a vyšlápnout si na zámeckou věž.