Objevuj památky se Sabinou Laurinovou

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
  • Labe
  • Kokořínsko
  • Autem
  • Výstava
  • Zábava
  • Kulturní akce

Letošní rok je patronkou našeho projektu populární herečka Sabina Laurinová, se kterou jsme se vypravili na výlet z okraje Prahy, kolem Labe na Kokořínsko. Její patrně nejznámější filmovou postavou je princezna z oblíbené Troškovy pohádky Z pekla štěstí (I + II).

Objevuj památky s princeznou Eufrozínou

Chvalský zámek v Horních Počernicích - Praha

Nová výstava, která vznikla přímo pro prostory Chvalského zámku a jeho tajemného sklepení, představuje fenomén české komiksové tvorby a ilustrace Rychlé šípy Jaroslava Foglara.  V 1. patře se seznámíte s nejznámějšími ilustrátory tohoto jedinečného komiksu a v podzemí vás pak čekají ponurá zákoutí křivolakých uliček a záludné úkoly… Je jen na vás, jestli se uličkami Stínadel rozhodnete bloudit na vlastní pěst, nebo jestli se pustíte do dobrodružné hry a pokusíte se rozluštit slavnou záhadu hlavolamu! 

Doprovodný program: Detektivní hra na motivy Záhady hlavolamu! Zavede vás na běžně nepřístupná místa Chvalského zámku a provede vás jedním z největších dobrodružství Rychlých šípů. Hra je zdarma ke vstupence na výstavu, doporučená věková hranice 8+. Prázdninová venkovní hra Zapomenuté Podskalí - v červenci a srpnu si můžete zahrát ještě jednu dobrodružnou hru na motivy Rychlých šípů - koná se v terénu a zavede vás do zapomenutých uliček nejstarší počernické čtvrti zvané Podskalí. 

Zámek Brandýs n. Labem - Středočeský kraj

Zámek Brandýs nad Labem je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Zámek byl oblíbeným letním sídlem císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudovým zámkem císařovny Marie Terezie, byl hlavním stanem císaře Františka I. v čase napoleonských válek, sběratelským muzeem arcivévody Ludvíka Salvátora a také nejmilejším zámkem posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského. Také vy se můžete stát hosty na brandýském zámku při prohlídce v původních císařských komnatách, v apartmánu blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, v zámecké knihovně toskánských Habsburků, v expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie či v zámecké obrazárně. Během léta se můžete těšit na mnoho kulturních akcí.

Poutní místo Stará Boleslav - Středočeský kraj

Stará Boleslav je místem mučednické smrti knížete Václava a rovněž nejstarším mariánským poutním místem v Čechách. Bazilika sv. Václava stojí na místě původního kostela zasvěceného sv. Kosmovi a Damiánovi. U jeho dveří byl 28. září roku 935 svým bratrem Boleslavem zavražděn kníže Václav I. Svatováclavský kult, který se od poloviny 10. století začal šířit, byl stvrzen založením baziliky sv. Václava knížetem Břetislavem I. v roce 1039. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla postavena na místě, kde podle legendy ukryl blahoslavený Podiven po smrti sv. Václava reliéf Panny Marie s dítětem, později nazvaný Palladium země české. Popud k výstavbě poutního chrámu dali v roce 1613 císař Matyáš a jeho manželka Anna. Autorem projektu byl Giovanni Maria Filippi, významný architekt italského původu. Kostel sv. Klimenta patří díky dochovaným nástěnným malbám ze 2. poloviny 12. století k nejpřednějším památkám středověkého umění v Čechách a na Moravě. Malby, kterými dal neznámý fundátor vyzdobit stěny kostela krátce po vzniku raně středověké stavby, jsou druhé nejstarší dochované na našem území a svojí kvalitou a někdejší obsahovou i výtvarnou náročností se řadí k nejskvělejším výkonům románského malířství v nadregionálním kontextu. Dalšími památkami jsou barokní kaple blahoslaveného Podivena a staroboleslavská brána, pozůstatek opevnění, které nechal zbudovat císař Karel IV. Na letní prázdniny si tu připravili 2 únikové hry: "Tajemství sakristie" v bazilice sv. Václava (denně kromě po. v 16 h.) a Hledání kamene mudrců - každou sobotu (13 - 17 h.) se budete moci vydat po stopách kamene mudrců a navštívit jedno tajuplné místo, kde vzdáváme poctu císaři Rudolfovi II. a jeho době. Obě hry organizuje místní infocentrum.

Parostrojní pivovar Lobeč - Středočeský kraj

Zakladatelem pivovaru byl rod pánů z Lobče a první zmínka je z roku 1586. Vrchnostenský pivovar si po staletí zachovával podobu venkovského řemeslného provozu, ale v závěru 19. století byl přebudován v průmyslový parostrojní pivovar. K uzavření došlo v roce 1943, poté areál postupně zchátral. Opuštěného pivovaru si v roce 2007 všimli architekti Jana a Pavel Prouzovi, kteří zahájili proces záchrany. Pivovar byl památkově obnoven, je prezentován jako kulturní památka a patří k nejcennějším ukázkám historických českých pivovarů. Nevšední přístup byl oceněn prestižními cenami. Čeká vás prohlídka s průvodcem, která začíná v renesanční sladovně a pokračuje ve staré varně. V patře si prohlédnete kancelář pana sládka a stálou výstavu na sladové půdě. Dále dvůr s technologií parního stroje a sklepy. Prohlídka končí návštěvou současné provozovny. Občerstvíte se v pivovarském výčepu, kde ochutnáte naše řemeslná piva i teplou kuchyni. A v podkrovních apartmánech se budete cítit jako na chalupě. Jedním slovem - NÁDHERA!

Hrad Kokořín - Středočeský kraj

První listinné zmínky o Kokoříně pocházejí z roku 1320, kdy kokořínské panství získal Hynek Berka z Dubé, a zřejmě také v polovině 14. století zde nechal hrad vybudovat. Během následujících staletí se mezi majiteli vystřídala řada význačných šlechticů a rodů. Po smrti Albrechta z Valdštejna přešel Kokořín opět do královského držení. V 16. století hrad již nebyl obýván a začal chátrat. Po třicetileté válce císař Ferdinand zařadil Kokořín mezi "prokleté" hrady, které již nesměly být opravovány. Podle pověstí se hrad stal i útočištěm loupeživých rytířů, v čele s Petrovským z Petrovic. V 19. století byla z hradu už jen zřícenina, která okouzlila a inspirovala řadu romantických umělců - Karla Hynka Máchu, Josefa Navrátila, Antonína Mánese a další. V roce 1896 kokořínské panství včetně zříceniny koupil Václav Špaček, šlechtic ze Starburgu, a v roce 1911 za pomoci předních historiků zahájil rozsáhlou rekonstrukci hradu, která byla dokončena v roce 1918. V té době se jednalo o první komplexně pojatou záchranu středověké zříceniny v Čechách a její zpřístupnění veřejnosti. V roce 1951 byl hrad znárodněn a teprve v roce 2006 byl navrácen původním majitelům - potomkům Václava Špačka, kteří hrad Kokořín dále provozují pro veřejnost. Hrad nabízí 2 prohlídkové trasy: s průvodcem - interiéry Starého paláce; samostatně - ochozy hradu, velká věž a sklepení.