Užijte si léto na památkách

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
  • Kolín
  • Labe
  • Lázně Bechyně
  • Autem
  • Zábava
  • Kulturní akce
  • Výstava

Bartolomějské návrší v Kolíně - Středočeský kraj

Poklad v srdci Kolína - to je areál s gotickým chrámem sv. Bartoloměje, kostnicí, zvonicí, starou farní školou a parkány. Stavbu vysokého katedrálního chóru prováděl v letech 1360-78 významný stavitel té doby Petr Parléř. Celý dominantní areál chrámového návrší se honosí titulem národní kulturní památka a v posledních letech procházel kompletní rekonstrukcí. První návštěvnický okruh s průvodcem vás zavede do interiéru chrámu sv. Bartoloměje a do barokní kostnice postavené roku 1733. Množstvím kostí a bohatostí ornamentální výzdoby jde v rámci území ČR o stavbu srovnatelnou s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory. V areálu najdete i budovy staré farní školy a zvonice. Zvonice byla postavena na počátku 16. století a přebudována roku 1872. V prvním nadzemním podlaží je vystaven restaurovaný chrámový poklad, nachází se zde i lapidárium a vyhlídka na město. Zrekonstruována a zpřístupněna je i stará farní škola s moderní, interaktivní expozicí věnovanou událostem z historie města a slavným osobnostem Kolína. Kompletní obnovy se dočkaly vnitřní i vnější hradby, v zelených parkánech vznikl ojedinělý relaxační prostor v centru města. Navštivte také tzv. Jeruzalém na Labi (synagogu a 2 hřbitovy) a technickou památku - rozhlednu Vodárna.

Zámek Bechyně - Jihočeský kraj

Renesanční klenot nad řekou Lužnicí je součástí rozsáhlého resortu Panství Bechyně a jeho prostory je možné využít ke konání kulturních i společenských akcí. O dnešní podobu se zasloužil Petr Vok z Rožmberka - slavný šlechtic zde vybudoval honosné renesanční sídlo a uspořádal zde i svou svatbu s Kateřinou z Ludanic. Roku 1715 přechází Bechyně do majetku Paarů, kteří zde setrvali až do roku 1948, kdy zámek zkonfiskoval stát. Poté jej využívala ČAV. Po roce 1989 bylo panství v restituci navráceno. Zámek, přilehlé nemovitosti a pozemky jsou od roku 1994 nepřetržitě opravovány. Velmi zajímavým místem bechyňského zámku je galerie dětských portrétů, která je největší sbírkou svého druhu v Evropě či zrekonstruovaná zámecká jízdárna, která je největším konferenčním sálem v jižních Čechách. V bývalé zámecké sýpce je Muzeum Vladimíra Preclíka. Na nedalekém náměstí najdete několik restaurací a kaváren, k návštěvě doporučujeme také bývalý františkánský klášter s kostelem - s dochovanými gotickými klenbami.

Těžní věž Kukla v Oslavanech - Jihomoravský kraj

Kulturní památka z roku 1913 je skvostem industriální architektury a nachází se v bývalém Rosicko-oslavanském černouhelném revíru. 41 m vysoká věž s panoramatickým výtahem nabízí výhled po okolí, odpočinek i obřadní síň. Netradičně ztvárněné muzeum s hrdiny a artefakty oslavanských pověstí, z terasy lze sjet lanovkou ve výšce 11 m do volného prostoru a multifunkční prostor s útulnou kavárnou a neopakovatelným Geniem Loci. Věž zdobí historické fotografie areálu, exponáty Technického muzea, výstava Jak se dříve svítívalo s příběhem kahanů, lamp a svítilen. Z filmové produkce je ke zhlédnutí groteska Cesta za černým zlatem a naučný film Historie území Rosicko-oslavanska. Při rekonstrukci byl kladen maximální důraz na zachování původního charakteru věže, v původním stavu zůstalo betonové schodiště v Náraží a dlažba v muzeu. Těžní věž je samostatným výletním cílem a zároveň je srdcem zábavního parku Permonium®.

Pevnostní město Josefov - Královéhradecký kraj

Bastion No. I je vstupní branou na prohlídkovou trasu části podzemních chodeb pevnosti Josefov. Josefovské podzemí je považováno za jeden z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě. Během prohlídky s průvodcem se dozvíte více i o fungování celého pevnostního města, které vzniklo za vlády císaře Josefa II. podle návrhu francouzského inženýra Clauda-Benoita Duhamela de Querlond. Základní kámen byl položen 3. října 1780. Účelem celé stavby, která vznikla takzvaně na zelené louce, byla ochrana východních Čech před vpády pruských vojsk. Josefov plnil především roli skvělého zázemí pro skladování nezbytných zásob pro vojsko. Pevnostní město je pozoruhodné svým vnitřním uspořádáním vojenských a civilních budov a jejich jednotným vzhledem. Po obvodu vnitřní zástavby, která podléhala přísnému dodržování pravidel územního plánu, je rozmístěno 10 bastionů, 4 půlbastiony, 4 předbastiony, 9 ravelinů a nespočet dalších hradebních prvků. Součástí tohoto složitého systému, jehož hlavním úkolem bylo usnadňovat posádce obranu proti nepříteli, jsou zátopové kotliny, hradební příkopy a nebo původně 45 km dlouhá síť podzemních chodeb. Město je často využíváno filmaři.

Lovecký zámeček Karlštejn - Pardubický kraj

Zámeček byl postaven v letech 1770-75 ve stylu pozdního baroka. Stavbu tzv. lovčího zámku zadal hrabě Filip Kinský. Poté jej získal bavorský knížecí rod Thurn-Taxis. Dalším majitelem byl československý stát a zámeček střídal uživatele. Rekonstrukce, zrealizovaná v letech 2014-20, vrátila zámečku dobovou pozdně barokní atmosféru a zároveň zajistila komfort a pohodlí pro návštěvníky. V kapli zaujmou zrestaurované původní historické stropní malby. Její oltář byl vysvěcen v roce 1708 a kaple fungovala až do poloviny 20. století. Slavnostní znovuvysvěcení  biskupem Vokálem se uskutečnilo 15. 9. 2020. Sály jsou vybaveny historickým dobovým nábytkem a obrazy. Původně zde byl hodovní sál pro návštěvy šlechticů, kteří jezdívali do obory na hony. Velký sál s knihovnou je přístupný pro zvláštní akce, svatby, koncerty či konference. V přízemí se pořádají pravidelné výstavy výtvarných umělců (do 3. 9. František Cína Jelínek) i tematické expozice z nedávné historie. Zámeček nabízí ubytování v pokojích a apartmánech, stejně jako služby restaurace.