Léto = památky

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Královéhradecký kraj
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Moravskoslezský kraj
  • Karviná
  • Povodí Ohře
  • Autem
  • Kulturní akce
  • Zábava

Hrad Pecka - Královéhradecký kraj

Hrad nad stejnojmenným městečkem stával již v polovině 13. století. Postupem let se rozrostl až do podoby velkolepého renesančního sídla, které ale záhy zpustlo. Zkázu Pecky dokonal požár městečka na začátku 19. století. Nejvýznamnějším majitelem peckovského zámku byl na počátku 17. století renesanční šlechtic, hudební skladatel, cestovatel, spisovatel, politik a kavalír Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Právě na Pecce ho zatýkali před popravou na Staroměstském náměstí. Mezi zajímavosti 2 prohlídkových okruhů patří černá kuchyně s orchestrionem, rozsáhlé sklepení s mučírnou nebo jedno z nejzáhadnějších míst hradu - 56 metrů hluboká hradní studna. Z neznámých důvodů byla už ve středověku zasypána a zazděna. Místní nadšenci ji náhodně objevili až v roce 1947. Při odklízení sutin v ruinách paláce byla narušena klenba a pod ní zjištěn otvor. Studnu pak odkryli do hloubky asi 40 m. Na další práce došlo až v roce 1969, kdy vybrali zásyp až do 56 metrů. Objeveny nebyly žádné stopy po vodě. Otvor je totiž šikmý, což znemožňuje nabírání vody do věder. I v hloubce 56 metrů je navíc zcela čerstvý vzduch bez jedovatých plynů a dokonce průvan. Tyto zvláštnosti nakonec přivedly peckovské "studnaře" k myšlence, že tzv. studna mohla být spíše rafinovaným vchodem do tajných chodeb. Z vyhlídky Veselka je překrásný výhled na celý centrální masiv Krkonoš s Černou, Studniční a Luční horou, Kozími hřbety a Sněžkou uprostřed. V areálu hradu se až do konce září konají mnohé kulturní akce.

Zámek Rosice - Jihomoravský kraj

Rosický zámek byl vybudován přestavbou gotického hradu na přelomu 16. a 17. století do podoby renesanční. Hlavní budově zámku dominují renesanční arkády a sgrafitová omítka na 2. zámeckém nádvoří. Zámek byl hlavním sídlem Karla st. ze Žerotína, který se zasloužil o jeho renesanční podobu, a který byl hlavní postavou moravské nekatolické šlechty, přítelem Jana Ámose Komenského a významně se zasloužil o vznik Bible Kralické. Unikátní jsou štukové a malované stropy s tzv. závěsnou malbou. Kromě 2 prohlídkových okruhů je k vidění stálá výstava hraček, výstava rosického skla a protiatomový kryt ze 60. let minulého století.

Zámek Dobrohoř - Jihočeský kraj

Od roku 2014 je v blízkosti Starého Města pod Landštejnem přístupný soukromý trojkřídlý zámek s dvorem a přilehlou hospodářskou budovou. Od roku 1843 byl součástí vrchnostenského hospodářství také pivovar, který se nacházel na místě dnešního zámku. Asi roku 1847 nechal Ferdinand von Sternbach budovu pivovaru přestavět na jednoduchý klasicistní zámek. Sternbachové vlastnili landštejnské panství do roku 1938. Dnes se v opraveném zámku konají pravidelné výstavy výtvarného umění a multižánrové koncerty. Je libo strávit romantickou noc, víkend nebo dokonce celou dovolenou na zámku? V Dobrohoři je to již možné! Pro návštěvníky je k dispozici také příjemná kavárna s vnitřním i venkovním posezením. 

Hrad Loket - Karlovarský kraj

Kamenný královský hrad starý více než 800 let se tyčí na žulovém masívu, který obtéká řeka Ohře. Za zakladatele je považován buď český král Vladislav I., nebo ministeriálové císaře Friedricha I. Barbarossy. První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1234. Za vlády Přemysla Otakara II. dochází k velké přestavbě v raně gotickém slohu. Stal se nejznámějším vězením díky kralevici Václavovi (Karlovi IV.), který zde byl vězněn svým otcem Janem Lucemburským. V 15. století ho do zástavy získal rod Šliků a stal se reprezentativním rodovým sídlem s rysy nastupující renesance. Roku 1788 byl vznesen návrh přestavby hradu na vězení, které bylo dokončeno v 1. polovině 19. století a fungovalo až do roku 1948. Městu byl hrad navrácen až v roce 1992. Prohlídková trasa vede přes expozice tzv. Loketských sbírek až po prostory bývalé věznice, kde je prezentováno útrpné právo. Lze vystoupat také na hradní věž, odkud se nabízí krásné výhledy na městečko, řeku a okolní lesy. V areálu se koná velké množství kulturních akcí s historickým podtextem.

Zámek Fryštát - Moravskoslezský kraj

Empírový zámek se dochoval jako jediný ze 4 zámků, které se na území dnešní Karviné nacházely ještě v 80. letech 20. století. Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů, který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi.  Zámek je po rekonstrukci v 90. letech přístupný veřejnosti. Kromě prohlídkových a výstavních tras (šlechtické interiéry, výstavní síň, sklepení, kostel) se zde každou 1. sobotu v měsíci konají svatební obřady. V letních měsících pravidelně jezdí zámeckým parkem kočár. Každý rok organizuje zámek speciální doplňkové akce (speciální prohlídky, divadelní představení apod.). Na přilehlém náměstí a v okolních uličkách se nachází řada stravovacích možností.