Na památkách se ochladíte...

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj
  • Brno
  • Autem
  • Kulturní akce
  • Výstava
  • Zábava

Zámek Úsov - Olomoucký kraj

Zámecké muzeum bylo založeno jako soukromé zařízení Johanna II. z Lichtenštejna. Podnět dal roku 1898 vrchní lesní rada Julius Wiehl, přední český odborník na problematiku lesnictví. Expoziční sbírka vznikla koncem 19. století rozšířením původní přírodovědné kolekce lesnické školy o ukázky lesnického pěstitelství a lovu. Muzeum dnes představuje přehlídku vyspělé lesnické práce a ukázky lovné fauny a škůdců lichtenštejnských domén v českých zemích, v Rakousku a jinde. Zahrnuje jedinečnou sbírku ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců a hmyzu, sbírku abnormalit u ptáků a savců, kolekci hnízd a vajec ptáků. Nejnovější dlouhodobou výstavu Safari na zámku, otevřenou letos v létě, najdou návštěvníci v podkroví zámku. To se proměnilo v africkou savanu s množstvím divokých zvířat, mezi kterými nechybějí lvi, antilopy, opičky, krokodýl nebo gepard. Základ výstavy tvoří velké dermoplastické preparáty africké zvěře ze sbírky Josefa Zemana. Ty doplňuje řada interaktivních prvků, které si užijí děti všech věkových kategorií. Vyzkoušet si mohou různé hádanky, kvízy, skládačky a spojovačky s tematikou Afriky. Výlet na úsovské safari se tak stane zábavou opravdu pro celou rodinu. Výstava je otevřena jako součást zámeckého okruhu č. II v červenci a srpnu v časech 10:50, 12:20, 13:50, 15:20. 

Synagoga maior v Boskovicích - Jihomoravský kraj

Do 31. října můžete v synagoze navštívit výstavu Golem - proměny zobrazení ve výtvarném umění. S rozvojem Prahy a přestavbou starého židovského města na konci 19. století se obnovil i zájem o staré židovské legendy, což se propojilo i s rostoucím zájmem o magii, mystiku, okultismus a "nepřírodní" vědy. Rabi Jehuda Löw ben Becalel (1525?–1609), významný židovský myslitel rudolfínské Prahy se do obecného povědomí dostal zejména jako tajemný mystik, který ovládal nevídané, až nadpřirozené duchovní schopnosti, jako učenec, který stvořil umělého člověka. A to přesto, že se spojení Löw a Golem objevuje až 200 let po jeho úmrtí – první ztotožnění Golema s jeho mýtickým stvořitelem pochází až z roku 1848. Následovala celá řada příběhů, včetně známého momentu, kdy rabi Löw zapomněl na noc Golema uspat a ten se vymkl jeho kontrole a poničil synagogu – tedy přírodní, ničivá síla proti lidské, ovládající, tvořící.
Výstava se pokusí naznačit možnosti vizuálního ztvárnění umělého člověka Golema – podívat se, jak jednotlivá období, tvůrci či vizuální žánry s tímto motivem pracovali, a v jakých obsahových rovinách, tedy od téměř hororového monstra, přes „bytost“ čerpající sílu ze země až po legrační figurku, typický pražský suvenýr či jako inspiraci popkultury. Jsou prezentována např. díla těchto autorů: Hugo Steiner-Prag, Věnceslav Černý, Mikoláš Aleš, Jaroslav Horejc, Jiří David, Jaroslav Róna, Stefan Milkov, Svatopluk Klimeš, Eduard Ovčáček, Petr Nikl, Jiří Slíva, několik tvůrců komiksů aj. Představeny jsou i screenshoty z filmů, Golema z éry němého filmu od režiséra Paula Wegenera, slavného Golema Henrika Galeena z roku 1936 či neméně legendární Císařův pekař a Pekařův císař Martina Friče, který ve figuře Jaroslava Horejce stvořil zobrazení Golema tak, jak ho dodnes většina lidí vnímá. 

Hrad a pevnost Špilberk - Jihomoravský kraj

Unikátní výstava zmizelých gotických rukopisů - Eliška Rejčka: Dar středověku. Poprvé po 240 letech je v ČR, na hradě Špilberku od 1. června do 20. srpna, k vidění ojedinělý soubor rukopisů, které nechala Eliška Rejčka na své náklady pořídit a věnovala je klášteru cisterciaček na Starém Brně, který letos slaví 700 let od založení. Královně Elišce Rejčce se roku 1323 podařilo zajistit podmínky a finance pro formální i faktické zřízení konventu a započít stavební práce na komplexu řádových budov. Areál kláštera dodnes vizuálně reprezentuje zejména monumentální gotická bazilika Panny Marie postavená v moravském prostředí netypicky z režného zdiva. Starobrněnským klášter se pak po celou dobu své existence stal symbolem pevné víry a spásy, střediskem hospodářským, kulturním i vzdělávacím. Po zrušení kláštera Josefem II. se šest rukopisů dostalo do Rakouské národní knihovny ve Vídni, dva do Rajhradského kláštera a jeden do Moravského zemského archivu. Vídeňské rukopisy od roku 1782 dosud nikdy neopustily rakouskou metropoli. Až při příležitosti 700. výročí kláštera se podařilo v letošním jubilejním roce zrealizovat organizačně velmi náročnou zápůjčku čtyř exemplářů a převést je do Brna. Zde jsou vystaveny se svými třemi moravskými protějšky. Soubor gotických knih z původního majetku Elišky Rejčky tak bude po 240 letech prakticky kompletní a návštěvníci je uvidí během léta v barokní kapli na hradě Špilberku.

Zámek Hradiště v Blovicích - Plzeňský kraj

Muzeum jižního Plzeňska se sídlem na zámku Hradiště v Blovicích si na letní měsíce připravilo množství zajímavých akcí. Výstava Pod ochranou sv. Floriána přináší pohled do historie i současnosti požární ochrany a připomíná tak nejen stále živé hasičské tradice, spolkové aktivity, ale i legislativní úpravy ovlivňující tuto činnost. Sv. Florián je podle tradice považován za patrona povolání nebo řemesel, která nějak souvisejí s ohněm. Nejrozšířenější povědomí je tedy o sv. Floriánu jako o zastánci hasičů a ochránci proto ohni i suchu, povodním, válkám nebo neúrodě. Součástí výstavy je dětská herna. Výstava potrvá až do 13. dubna příštího roku. Na webových stránkách muzea najdete také výčet kulturních akcí - např. Den s archeologem, Den v parku, Archeologické léto, Blovické vycházky ad.

Klášter klarisek v Olomouci - Olomoucký kraj

Proměny dětství za posledních 200 let přiblížuje výstava Vlastivědného muzea v Olomouci Dětský svět – dítětem v 19. a 20. století - trvá v největším výstavním sále sv. Kláry skoro až do konce srpna. Výstava je tematicky rozdělená do jednotlivých období, která se životem dítěte bezprostředně souvisí. Návštěvníky provede těhotenstvím, porodem a péčí o malé dítě (= kolébky, postýlky, oblečení, kojenecké lahve i umělou výživu). Další část se věnuje školským zařízením všech typů - opatrovnám a jeslím, mateřinkám, základním školám i středním či odborným školám. Návštěvníci se také dozví, od kdy děti začaly mít vlastní pokoj a opomenuta nebude ani dětská móda. V neposlední řadě výstava upozorní i na to, že se změnil způsob trávení volného času. Velkou část výstavy tvoří hračky. Nejstarší pochází z 19. století, další z prvních dekád století nového a designové kousky jsou ze 60. let 20. století. Na některé si mnohý návštěvník určitě sám vzpomene, dokonce bude mít možnost zahrát si jednu z prvních počítačových her. K vidění je i staré dětské kolo z přelomu 19. a 20. století, sáňky, brusle, lyže ze 30. let 20. století nebo například pionýrský kroj.