Na památkách léto nekončí!

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Plzeňský kraj
Kraj Vysočina
Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
  • Nové Město na Moravě
  • Labe
  • Český ráj
  • Autem
  • Kulturní akce
  • Výstava

Zámek Bor - Plzeňský kraj

Původně vodní gotický hrad vystavěný v první polovině 13. století, později přestavěný a při rekonstrukci v 19. století upravený novogoticky. Hrad založil významný rod Švamberků, kteří zde žili plných 400 let, až do roku 1650. V roce 1720 zakoupil zámek německý knížecí rod Löwenstein – Wertheim – Rosenberg, který ho vlastnil až do roku 1945. Prohlídkový okruh představuje nejcennější prostory památky: hradní kapli sv. Vavřince s renesanční výmalbou, gotický sál se sklípkovou klenbou, knížecí salónky s klasicistní výmalbou, vyhlídkovou věž. Jeden z okruhů pokračuje do lorety naproti zámku. Zrestaurované ambity jsou doplněné stropními malbami z 18. století, znázorňující motivy mariánské legendy, výjevy ze života světců, evangelistů, proroků a českých patronů, na zdech se nachází Pašijový příběh Ježíše a jeho učedníků. V nárožích jsou umístěny dvě barokní mariánské kaple – Panny Marie Klatovské a Panny Marie Čenstochovské. Součástí prohlídky lorety je také vstup do Svaté chýše, odpovídající legendárnímu příbytku Panny Marie, kde je umístěna socha černé Madony.

Zámek Nové Město na Moravě - Kraj Vysočina

Umělecká galerie se pyšní rozsáhlým sbírkovým fondem sochařských děl především Jana Štursy a Vincence Makovského, malířských děl krajinářů Vysočiny a kolekcí skla. Horácká galerie sídlící na malebném náměstí v prostorách bývalého novoměstského zámku vznikla v roce 1964. Celoročně je možné navštívit nejen stálé expozice, ale také krátkodobé výstavy (do 24. 9. Marie Tomášová - Vesmír v nás, Fiber Art Space - Textilní tvorba z VŠVU Bratislava, dlouhodoběji pak Josef Klimeš - Rovnováha, Jaroslav Svoboda - Výběr z díla). Nevšední zámecké prostředí slouží k pořádání koncertů, svateb a dalších akcí. Za návštěvu stojí také nedaleký kostel sv. Kunhuty ze 14. století s působivými sgrafity Karla Němce, osvěžit se můžete v některé z místních kaváren či restaurací.

Klášter Roudnice n. Labem a rotunda Říp - Ústecký kraj

Nejstarší klášter augustiniánů kanovníků v českých zemích byl založen roku 1333 pražským biskupem Janem IV. z Dražic. Byl postaven na břehu Labe v místě vydatného rudného pramene, který dodnes vyvěrá z ohradní zdi kláštera. Ve 14. století byla Roudnice významným centrem kultury a vzdělanosti, což dokládají zejména iluminované rukopisy z klášterní knihovny nebo cenné deskové či nástěnné malby. Za husitských válek byl klášter vypleněn a poté se již kanovníkům nepodařilo navázat na někdejší věhlas. Poslední augustiniánský kanovník opustil Roudnici koncem 15. století, avšak budovy kláštera dále sloužily pro potřeby farní správy. K tomuto účelu slouží areál kláštera do dnešních dnů. Dominantou areálu je klášterní kostel Narození Panny Marie - gotická trojlodní bazilika, která byla v 1. polovině 18. století citlivě upravena ve stylu barokní gotiky. K jižní stěně kostela jsou přimknuty budovy bývalého kláštera. Ze středověku se zachovala křížová chodba kolem rajského dvora, kapitulní síň nebo ojedinělá patrová kaple. Nejmenší návštěvníci ocení klášterní podzemí s pověstným jezírkem nebo tajnou chodbu v předsíni kanovnické cely. Nedílnou součástí prohlídkového okruhu kláštera je i rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu. Návštěvníci kláštera mají přednostní vstup na prohlídky rotundy. Mohou shlédnout animovaný dokument, který hravou formou otevírá několik témat souvisejících s horou a rotundou. Klášterní prohlídkový okruh lze zahájit jak v klášteře, tak v rotundě. Na prohlídku druhého z objektů má návštěvník čas do konce sezóny.

Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína - Královéhradecký kraj

Původně gotický hrad s renesančním zámkem a předzámčím se nachází v Českém ráji - jižně od Jičína u městečka Libáň. První písemná zmínka pochází již z roku 1340. Dnes se tu dokonale snoubí historie s pohádkou. Vybírat si můžete hned z několika pohádkových i historických prohlídkových okruhů, v nichž uvidíte 450 pohádkových bytostí jako draky, princezny, rytíře, obry, čerty, skřítky, čarodějnice a mnoho dalších. Novinkou letošního roku je originální zábavně - naučná cesta Zámeckým pohádkovým sklepením a Zdravosvětem s Dračím královstvím, které ožívají zvukovými a světelnými efekty – pohádkovým světem vás provede hlas samotného Archibalda I., nejvyššího pohádkového čaroděje. Celý areál je otevřený celoročně a za každého počasí. K posezení láká hradní krčma, občerstvit se můžete také přímo v pokladně, kde se rovněž nachází prodejna suvenýrů.

Johanitská komenda a muzeum Český Dub - Liberecký kraj

Dochované prostory kláštera rytířsko-špitálního řádu sv. Jana Křtitele, který v roce 1237 založil významný český velmož Havel z Lemberka se svojí ženou sv. Zdislavou, jsou dnes odloučenou expozicí Podještědského muzea. Z důvodu připravované rekonstrukce je t. č. přísupná většina komendy kromě nejspodnějšího patra. Vlastní muzeum sídlí v architektonicky hodnotné secesní Blaschkově vile s částečně dochovanými původními interiéry a je v něm k vidění mj. stálá historicko-národopisná expozice, pozůstalost Karoliny Světlé či unikátní gotická skříň zdobená šablonovou technikou. Další muzejní expozice nabízí českodubskou epizodu hudebního skladatele Bedřicha Smetany, rekonstrukci historického prostředí nedaleké světelské rychty, interiér tradiční venkovské podještědské chalupy, byt původních majitelů budovy dnešního muzea, ateliér malíře, grafika a výtvarného pedagoga Petra Dillingera, poklady českodubské židovské obce z konce 18. století, dějiny místního spolku České besedy či podještědské školní malotřídky z přelomu 19. a 20. století.