I na konci léta se vypravte na památky!

V letošních tipech na výlety se zaměříme na atraktivní kulturní akce, které nestátní památky během léta pořádají.

Olomoucký kraj
Ústecký kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
  • Olomouc
  • Břeclav
  • Krušné hory
  • Třeboň
  • Pálava
  • Adršpach
  • Kulturní akce
  • Výstava
  • Zábava
  • Autem

Pevnost poznání v Olomouci - Olomoucký kraj

Pevnost poznání je interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cílem je zábavnou formou přibližovat vědu a výzkum všem věkovým kategoriím. Nachází se v architektonicky i historicky výjimečné budově, bývalém vojenském skladu z 19. století, který se podařilo úspěšně transformovat v progresivní science centrum. Návštěvníci se zde baví a vzdělávají prostřednictvím interaktivních vědeckých expozic a digitálního planetária. Díky své ojedinělé atmosféře, kde se střetává bohatá historie s dynamickou současností, nabízí Pevnost poznání inspirativní prostředí pro setkávání široké veřejnosti. 

Zámek Červený Hrádek u Jirkova - Ústecký kraj

Raně barokní zámek se nachází uprostřed malebné krajiny na místě, kde stával původní hrad Borek, který je opředen tajemnými pověstmi. Pro návštěvníky se otevírá barokní kaple sv. Jana Křtitele i zámecké sály s mnoha historicky cennými uměleckými předměty. Součástí prohlídky je také zámecká knihovna, která byla prohlášena národní kulturní památkou. Nově byly otevřeny zámecká ložnice, vzácná růžová koupelna, hudební salonek a expozice myslivosti a dřevařství. Děti potěší herna ve Staré škole. Zámek kromě pravidelných výstav a prohlídek nabízí atraktivní prostory pro pořádání svatebních obřadů a hostin, rautů, banketů, firemních akcí, školení, seminářů i soukromých oslav. Během léta se zde koná mnoho kulturních a hudebních akcí. Vyvrcholením roku bývají tradiční adventní prohlídky a živý Betlém. Na zámku je také možné se celoročně ubytovat.

Zámecká lékárna v Třeboni - Jihočeský kraj

Nový zážitkový prostor v historickém domě z roku 1605 v centru Třeboně nabízí stálé expozice i bohatý kulturní program. Tento výjimečný dům byl postaven jako knihovna a kunstkomora Petrem Vokem. Budova byla propojena se zámkem a byla přístupná veřejnosti. Po smrti svého stavitele se z domu staly byty, v plánu byly kanceláře a v přízemí vznikla lékárna. Historický objekt byl nákladně opraven a otevřel se veřejnosti. Nabízí klasické okruhy s průvodcem, výstavy, program na nádvoří, přednášky, gastronomické akce, akce pro děti, najdete zde také obchůdek se suvenýry a příjemnou kavárnu.

Po prohlídce malebného historického centra si udělejte procházku po hrázi rybníku Svět až ke Schwarzenberské hrobce.

Synagoga v Břeclavi - Jihomoravský kraj

Výstavbu břeclavské synagogy v roce 1868 zafinancoval tehdejší židovský starosta David Kuffner. O dvacet let později ji renovoval významný vídeňský architekt Max Fleischer. Pohledový důraz je kladen na řešení vstupního severozápadního průčelí s kruhovým motivem, kamenným desaterem a věžičkami na krajích. Dvojicí bočních vchodů se po užších schodištích vchází na ženskou tribunu, kterou nese deset štíhlých litinových sloupků ukončených dórskými hlavicemi. Uvnitř se nachází stálá expozice s židovskou tematikou - mj. je poukázáno na význam břeclavských Židů pro průmysl či školství a jiné oblasti, samostatná část je věnována významné rodině Kuffnerů, ale i židovské architektuře a dochovaným židovským památkám. Součástí expozice jsou také náboženské, liturgické předměty a exponáty vztahující se k životu Židů v Břeclavi. Do 1. 10. je možné navštívit výstavu výtvarných prací herce Ondřeje Brouska nejml. "Horizonty".

Zámek Adršpach - Královéhradecký kraj

Renesanční dvoupatrový zámek s pětihrannou věží byl do dnešní podoby postaven v roce 1580. V zámku se nachází muzeum horolezectví sestávající ze dvou expozic. První z nich se věnuje historii pískovcového lezení a další vysokohorskému lezení. Druhá - historická část - představuje dobu rodu Nádherných, kteří na zámku žili nejdelší dobu a expozici lnářství nebo tkalcovství. Zahrát si zde můžete únikovou hru na téma pohádky Třetí princ, která se v okolí zámku natáčela. Dále tady najdete kavárnu s dětským koutkem a informační centrum s prodejem suvenýrů. V roce 2020 vznikla pohádková cesta ze skal na zámek a také pohádková místnost.