Putování po Plzeňském kraji

Dnes vám představíme rozličné památky Plzeňského kraje, které vás seznámí s historií kraje a zavítáme také na oblíbenou Šumavu.

Plzeňský kraj
  • Plzeň
  • Šumava
  • Autem

První zastávka: Poutní místo v Mariánské Týnici

Mariánská Týnice u Kralovic patří ke skvostům barokní architektury západních Čech. Původně poutní místo cisterciáckého kláštera je dnes sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál byl za opata Eugena Tyttla radikálně změněn. Opat nechal podle plánů Jana Blažeje Santiniho-Aichla postavit v sousedství starých budov zcela nový poutní areál. Dominantou interiéru kostela je nástěnný iluzivní oltář. Ke generální obnově Mariánské Týnice došlo v 90. letech 20. století. V budově proboštství najdete stálé expozice. První okruh zahrnuje kostel, západní a východní ambit - s výstavou "100 let obnovy Mariánské Týnice 1920—2020", expozici "Baroko a jeho svět". Druhý okruh vás provede muzeem, uvidíte stálé expozice "Život ve městě", "Kultura a vzdělanost severního Plzeňska", národopisnou expozici a také krátkodobé výstavy. Nezapomeňte si říct o razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Druhá zastávka: Masné krámy v Plzni

Budova středověké masné tržnice byla postavena v roce 1392 v místech bývalého městského parkánu. Jedná se o jednu z mála dochovaných staveb tohoto typu. Objekt sloužil svému původnímu účelu tržnice zhruba do 2. světové války, poté byl využíván jako skladiště. V roce 1965 bylo rozhodnuto využít budovu jako výstavní síň Západočeské galerie v Plzni. Galerijní sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 13 000 děl. Galerie pořádá také krátkodobé výstavy.

Třetí zastávka: zámek Hradiště v Blovicích

Pseudogotický zámek Hradiště se nachází na okraji města Blovice. Původní gotická tvrz zde stála již na konci 15. století a její zbytky se zachovaly v suterénu objektu. V 16. století byla gotická tvrz přestavěna a vznikl rozlehlý dvoukřídlý renesanční zámek, který byl později barokně upraven. Od roku 1950 sloužila budova zámku potřebám zemědělského školství. Dnes v jeho prostorách najdete Muzeum jižního Plzeňska. Na zámku můžete navštívit expozice i krátkodobé výstavy. Kromě stylizované podoby venkovského, měšťanského nebo šlechtického interiéru z konce 19. století se seznámíte např. s expozicí věnovanou zakladateli muzea Františku Raušarovi, dále blovickému rodákovi Milanu Knížákovi nebo s tvorbou významných regionálních malířů. Pro děti jsou připraveny interaktivní edukační programy. Vybrat si můžete ze 3 prohlídkových okruhů. Celý objekt i areál zámku Hradiště je bezbariérový. Nevidomým a slabozrakým nabízí speciální haptický program "Dotýkejte se, prosím!" a pro sluchově handicapované je připravena komentovaná prohlídka zámku ve znakovém jazyce pomocí audioprůvodce. Také se můžete projít nádherným zámeckým parkem. Na pokladně si nezapomeňte říct o razítko do hry Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Čtvrtá zastávka: skanzen Chanovice

Součástí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech je také Expozice lidové architektury v Chanovicích. V současné době bylo na původních místech rozebráno 13 památek lidového stavitelství, některé z nich jsou již znovu postavené v areálu: roubená kůlna se stodůlkou, roubený špýchar, roubená stodola z areálu mlýna v Nezdicích, kopie sušárny na ovoce, výklenková kaple s barokní pokladničkou, kovaný a litinový křížek na žulovém podstavci a smírčí kříž. Expozičně skanzen lidové architektury v Chanovicích prezentuje dobové formy bydlení, zemědělskou činnost, podomáckou výrobu a řemesla na vesnici převážně v období 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století, nicméně se návštěvník v expozici setká i s objekty staršími, některé z nich sahají až do 16. století. Nadále probíhá dokumentace lidových staveb v terénu a snahy o jejich záchranu.

Pátá zastávka: Voprchovský dům v Sušici

Pozdně gotický Voprchovský dům ze 14. století stojí na sušickém náměstí. V současnosti zde sídlí Muzeum Šumavy. Vchod domu si uchoval pozdně gotický lomený vstupní portál, který ústí do velké, přízemní síně, tzv. mazhausu. Vysoká renesanční atika domu pochází z přestavby kolem roku 1600 a v Čechách je unikátní. Renesanční jsou i pravoúhle profilovaná okna, klenby a zbytky dekorativních maleb. V roce 2013 byla dostavěna a zpřístupněna část bývalých městských hradeb a bývalé strážnice ze 14. století. Sušické muzeum seznamuje své návštěvníky především s historií sirkařské výroby a s dějinami sklářství na Šumavě. Velkým magnetem je od roku 2004 unikátní mechanický betlém, v němž je téměř 150 pohyblivých a stejné množství nepohyblivých figurek a objektů. Dále zde najdete expozici Sušický cínový poklad, expozici doby pobělohorské, Národní obrození na Sušicku a sbírku skla Bruna Schreibera. Bezbariérový přístup je možný v přízemí (expozice sirkařství a archeologie) a ve výstavních prostorách "v hradbách".

Šestá zastávka: hrad Kašperk

Nejvýše položený královský hrad u nás, založený roku 1356, skýtá nádherné výhledy nejen do oblasti centrální Šumavy. Hrad nebyl od konce 15. století výrazněji upravován, a tak se dochovaly původní středověké konstrukce a prvky v autentické podobě. Najdete zde okruhy jak pro malé, tak i velké návštěvníky. Prohlídka Život na hradě ukazuje každodenní život na středověkém hradě. Proměny hradu představují stavební a historický vývoj hradu. Dětská prohlídka s interaktivními prvky je vhodná pro děti od 6 do 10 let. Po prohlídkách hradu se můžete občerstvit a příjemně si posedět přímo v areálu hradního nádvoří, kde je během letních prázdnin možné vyzkoušet si střelbu z různých typů luků, kuší, či dokonce děla, které dostřelí přes celé nádvoří. Dostupnost k hradu je příjemnou procházkou po asfaltové cestě z 1,5 km vzdáleného parkoviště. Zdatnější turisté mohou uskutečnit výšlap na hrad z Kašperských Hor. Také na Kašperku můžete získat další razítko k programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Trasa dvoudenního výletu po Plzeňském kraji měří 137 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.