Památky na severozápadě Čech

Pojďte se s námi vypravit za krásami severozápadních Čech. Dnes vám přinášíme tip na dvoudenní výlet mj. po stopách rodu Lobkowiczů a po krajině malebných řek Labe a Ohře.

Ústecký kraj
  • Děčín
  • Ústí nad Labem
  • Chomutov
  • České Švýcarsko
  • Ohře
  • Labe
  • Autem
  • Vlakem

První zastávka: Šluknovský zámek

Pokud zavítáte do nejsevernějšího města České republiky, rozhodně si nenechte ujít návštěvu místního zámku - perly saské renesance. Původní tvrz byla mezi lety 1566-73 přestavěna na reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. Poté zámek měnil majitele od Harrachů přes Ditrichštejny až po posledního držitele, kterým byl Ervín Leopold Nostitz-Rieneck. Po 2. světové válce mu bylo panství zkonfiskováno a vlastníkem se stalo město. V roce 1949 se v prostorách zámku slavnostně otevřelo muzeum. Na jaře 1986 zámek vyhořel. Generální oprava byla ukončena již v roce 1990 z důvodu nedostatku financí. Během několika let nečinnosti začal zámek pomalu chátrat. Od roku 2005 byly rekonstrukční práce znovu zahájeny. Po jejich dokončení (2009) byl upraven také přilehlý zámecký park, který je dnes místem pro příjemnou procházku, posezení či pořádání kulturních akcí. Šluknovský zámek má Prvorepublikový prohlídkový okruh, který vás zavede téměř do všech prostor zámku, včetně dobových místností s původními exponáty a je věnován právě poslednímu majiteli panství. V zámku se také nachází výstavní prostory (aktuální výstavy: Historie mlsání, Život malých aristokratů, Obří herna), Regionální informační centrum a útulná kavárna.

Druhá zastávka: Hřensko a okolí

Cestu po památkách můžete "proložit" procházkou z Hřenska do nedalekých soutěsek - s projížďkou na lodičkách Edmundovou a Divokou soutěskou. Oblíbená je také návštěva evropského unikátu - skalního útvaru Pravčická brána.

Třetí zastávka: Zámek Děčín

Děčínský zámek, původně hrad, patří mezi ty vůbec nejstarší u nás a jeho historie sahá zřejmě až na konec 10. století. Jeho úkolem byla ostraha labské obchodní cesty, kde se vybíralo clo z přepravy soli. Ve 2. polovině 13. století bylo dřevěné hradiště nahrazeno kamenným hradem, jenž se dostal do rukou Vartenberků. Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové provedli 2 rekonstrukce zámku. První, vrcholně barokní přestavba, proběhla na konci 17. století a měla posílit reprezentativní funkci objektu. Druhá přestavba zámku proběhla v letech 1786–1803 a sjednotila celý komplex. Zámek tak získal dnešní barokně-klasicistní podobu. Objekt navštívila řada významných osobností, např. Josef Dobrovský, František Palacký, umělecká rodina Mánesů, často zde pobýval arcivévoda František Ferdinand d’Este. Nejznámějším hostem byl ovšem hudební skladatel Fryderik Chopin. Trvalou vzpomínkou na jeho návštěvu zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Děčínský. V roce 1932 museli Thunové z finančních důvodů zámek prodat. Dalším majitelem byl československý stát, který zde zřídil kasárny. V roce 1991 získalo zámek do svého majetku město Děčín a začala postupná rekonstrukce značně zchátralého objektu. Na zámku na vás čekají 3 prohlídkové okruhy: Zlatá léta děčínského zámku, Návštěva u knížete Františka Thuna a Barokní perly zámku. Na půdě děčínského zámku vzniklo Děčínské hodinárium a výstavní galerie. V impozantním prostoru barokní konírny můžete vidět pestrou expozici historických kočárů nejrůznějších typů z let 1850-1900. Po prohlídce se zastavte občerstvit v kávarně a palačinkárně Na cestě a v nově otevřené restauraci ATHINA v řeckém stylu. Zámek se také pyšní svými zahradami. V Růžové zahradě najdete barokní sochy, sala terrenu a dvoupatrový elegantní gloriet. Na zámecké zmrzlině si můžete pochutnat v kavárně v Čajovém pavilonu v jižních zahradách. Také se můžete ubytovat v zámeckém apartmánu nebo ve 2-lůžkovém pokoji.

Čtvrtá zastávka: Hrad Střekov

Na strmé skále nad řekou Labe najdete z daleka viditelný, monumentální hrad Střekov. Ten je dnes romantickou zříceninou, přesto se však dochovaly některé jeho původní části - Věžový palác, spojovací chodba, zrekonstruovaný Rytířský sál, přízemí tzv. velkého stavení a několik dalších místností. Stavba hradu Střekova byla pravděpodobně zahájena v roce 1316 a měl sloužit jako strážní a celní stanice pro zajištění bezpečnosti labské plavby a obchodní cesty do Německa. Hrad měnil majitele až do roku 1563, kdy jej koupil Václav Popel z rodu Lobkowiczů. Objekt hradu je poměrně dobře zachován, přestože byl během své historie několikrát zpustošen. Je rozdělen na 2 části, které jsou propojeny obloukovým mostem. Z nejstarší stavební fáze se do dnešní doby dochovala část paláce nepravidelného obdélného půdorysu s monumentální válcovou věží a malou věží, která střežila vstup do hradu. Obrannou funkci měly plnit i půlkruhové bašty budované po francouzském vzoru, a byly pravděpodobně prvním příkladem tohoto typu obranné architektonické struktury v Čechách. S příchodem romantismu v 19. století začala zřícenina hradu lákat k návštěvě básníky, malíře a hudebníky. Johann Wolfgang Goethe označil úchvatný výhled ze Střekova přes údolí řeky za jeden z nejkrásnějších v Evropě a Richarda Wagnera zdejší pobyt inspiroval ke zkomponování opery Tannhäuser. Dnes se na hradě nachází historická expozice, jejíž součástí jsou kresby a fotografie hradu, repliky zbraní a zbroje a 3-rozměrný dřevěný model hradního komplexu. Po prohlídce se můžete občerstvit v restauraci Wágnerka s rozlehlou hradní terasou. Nezapomeňte si také říct o razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Pátá zastávka: Valdštejnský zámek Litvínov

V místě gotické tvrze z 15. století vznikl kolem roku 1711 nový panský dům, projektovaný G. A. Canevallem. Jan Josef z Valdštejna začal roku 1727 přestavbu panského domu na zámek. K dostavbě došlo za Františka Josefa Jiřího z Valdštejna v roce 1742. Funkci zámku přestal objekt plnit z vůle Valdštejnů již od poslední čtvrtiny 19. století. V roce 2006 jej daroval Ústecký kraj městu. Do dnešní podoby se dostal díky kompletní rekonstrukci ukončené na sklonku roku 2014. V zámku probíhají rozmanité kulturní akce, krátkodobé i dlouhodobé výstavy: Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin, Hračky HUSCH vyráběné v Litvínově (1925-1938), Litvínovská hraběcí manufaktura na výrobu sukna, Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok, Sochy Stanislava Hanzíka nebo Litvínovské zámecké Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel.

Šestá zastávka: Zámek Červený Hrádek

Zámek nese své jméno podle červené fasády, kterou měl v 15. století. Raně barokní zámek se nachází uprostřed malebné krajiny na místě, kde stával původní hrad Borek, který je opředen tajemnými pověstmi. Od roku 1996 je zámek majetkem města Jirkova a v roce 2006 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, při které zde bylo vybudováno vzdělávací zařízení a centrum cestovního ruchu. Pro návštěvníky jsou volně dostupné prostory nádvoří, historických průjezdů, Galerie rodů a také zámecký park. Barokní kaple sv. Jana Křtitele a vnitřní prostory zámku lze navštívit s průvodcem. Součástí prohlídky je také zámecká knihovna, která byla prohlášena národní kulturní památkou. Nově byly otevřeny zámecká ložnice, vzácná růžová koupelna, hudební salonek a expozice myslivosti a dřevařství. Děti potěší herna ve Staré škole. Vyvrcholením roku bývají tradiční adventní prohlídky a živý Betlém. Pokud máte rádi výzvy, záhady a dobrodružství je pro vás nachystána vědomostní, zábavní a rodinná hra, která vás zavede zpět v čase. Poté se můžete občerstvit v zámecké restauraci, v zámecké vinárně ve zrekonstruovaném zámeckém sklepení, nebo v zámecké oranžerii. Pokud byste zde chtěli strávit více dní a prozkoumat okolí zámku, je možné se ubytovat v zámeckém hotelu, který má kapacitu 55 lůžek a nabízí spoustu rozmanitých pokojů. Na pokladně si nezapomeňte říct o razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Sedmá zastávka: Františkánský klášter v Kadani

Pozdně středověký poutní františkánský klášter v Kadani byl centrem pozornosti panovníků, duchovenstva, umělců i prostého lidu. Jan Hasištejnský z Lobkowicz pojal jeho stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě. Za vidění stojí především unikátní nástěnné malby a vzácná sklípková klenba. Pro svou jedinečnost usiluje klášter o zapsání na seznam památek UNESCO. V současné době v objektu sídlí městské muzeum. Otevřeny jsou 4 prohlídkové okruhy. Prvním z nich jsou Pohledy do minulosti Kadaně, ve druhém poznáte život v klášteře, ve třetím vás čeká klášterní chrám a ve čtvrtém si můžete prohlédnout mineralogické a geologické sbírky regionu. Areál je otevřen celoročně. Klášterní kostel Zvěstování Páně a Čtrnácti svatých pomocníků prošel v posledních letech náročnou rekonstrukcí, při které byly obnoveny nástěnné malby a veškeré vybavení: barokní oltáře, zpovědnice, lavice a kazatelna. Funkční jsou také barokní varhany na kůru chrámu. Hodné pozornosti jsou náhrobky, včetně honosné hrobky prvního patrona Jana Hasištejnského z Lobkowicz od sochaře Ulricha Creuze z roku 1516. Klášter je obklopen zahradou, ve které najdete vinici, chov hospodářských zvířat a chov včel, včetně pozorovacího úlu. K posezení láká občerstvení Konírna. V klášteře jsou k dostání produkty ze zahrady: víno, med a medovina. Také si nezapomeňte si říct o razítko Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Osmá zastávka: zámek Klášterec nad Ohří

Zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v 10 hektarovém anglickém parku, ve kterém je 150 druhů stromů z celého světa. V zámeckém areálu stojí rovněž Sala terrena s glorietem se sochařskou výzdobou od Jana Brokofa z 80. let 17. století. Název zámku i města je staročeským označením malého kláštera, který založili kolem roku 1250 benediktini. V roce 1453 jej zakoupil rod rytířů z Fictumu, kteří si z něj udělali rodové sídlo a roku 1590 dokončili jeho renesanční stavební úpravu. Poté zámek vlastnil významný rod Thun-Hohensteinů; za Josefa Matyáše prošel zámek poslední významnou přestavbou v tehdy módním neogotickém stylu, v němž je zachován dodnes. Po 2. světové válce přešel zámek do majetku státu a byly zrestaurovány cenné renesanční interiéry. Letos si na zámku pro návštěvníky připravili (příležitostný) speciální prohlídkový okruh, který zahrnuje prohlídku Thunské hrobky, kostela Nejsvětější Trojice a kostela Panny Marie Utěšitelky na místním hřbitově. Běžně jsou pro návštěvníky otevřeny 3 okruhy. První okruh nese název Porcelánový a představuje prohlídku Muzea porcelánu. Nově je zařazena expozice Umělecko-průmyslového muzea v Praze na téma "Příběhy majetku obětí holocaustu". Druhý okruh je Pohádkový a zahrnuje prohlídku Pohádkové země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého. Součástí okruhu je výstup na zámeckou věž. Třetím okruhem jsou Atraktivity, které zavedou návštěvníky do světa středověku. Představí se zde život v klášteře, ve městě, na vsi i na hradě. V zámeckém vězení a hladomorně odhalíte historii soudnictví a hrdelního práva městečka Klášterec nad Ohří. I zde si nezapomeňte říct o razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Trasa dvoudenního výletu je 182 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.