Toulky Jihočeským krajem

Prázdniny už klepou na dveře, proto vám přinášíme tip na výlety po jihočeských památkách a muzeích, z nichž některé můžete navštívit za každého počasí.

Jihočeský kraj
  • Strakonice
  • České Budějovice
  • Autem

První zastávka: Strakonický hrad

Nejen za expozicí dud, loutek a České Zbrojovky se můžete vydat do Muzea středního Pootaví, které sídlí ve Strakonickém hradě. Ten sloužil jako sídlo rodu Bavorů a řádu Maltézských rytířů a byl postaven ve 13. století. Areál hradu svou dochovalostí patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách a v roce 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku. Od roku 2018 probíhaly na hradě rozsáhlé rekonstrukce a od letoška je otevřeno 5 nových expozic, zázemí i společenské a edukační sály. Expozice představují hlavní oblasti, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly), dudáckou a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu naleznete expozici věnovanou historii a současnosti tohoto řádu v souvislosti s historií města. Pro děti jsou v muzeu připraveny četné interaktivní prvky. Mezi další zajímavosti, které na vás na hradě čekají patří například modely lodí galera a karaka, interiér sanitního vlaku, faksimile Donační listiny Karla V., předválečný motocykl ČZ 500 či závodní motocykl ČZ 125 z roku 1957. Otevřené jsou také prostory kapitulní síně a ambitu, prostory černé kuchyně a vyhlídková věž Rumpál. Na pokladně hradu si určitě řekněte o razítko na kartičku Motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Druhá zastávka: Vodní mlýn v Hoslovicích

Když už budete ve Strakonicích, zajeďte se podívat na vodní mlýn v Hoslovicích, který je pobočkou Muzea středního Pootaví Strakonice. Areál mlýna leží v obci Hoslovice, 17 km jihozápadně od Strakonic, u Hoslovického potoka. Tvoří ho tři stavby – mlýn s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. Autentický obraz života na mlýně připomíná původní hospodářské vybavení s funkčním mlecím zařízením a domácí zvířátka. Zapůsobí na vás také životní příběh rodiny Harantů, posledních mlynářů. Celkovou atmosféru pak dokreslují pravidelné akce s programem pro děti, pouštěním mlýnského kola, ukázkami starých řemeslných technik spojených s ochutnávkou tradičních pokrmů a čerstvě upečeného chleba. Vodní mlýn a pan mlynář si také zahráli v českých pohádkách Kouzla králů, Vodník a Karolínka a Tři bratři. Také zde si můžete říct o razítko do kartičky Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Třetí zastávka: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Muzeum v Českých Budějovicích bylo založeno v roce 1877 jako jedno z nejstarších regionálních muzeí a sídlilo v prostorách dnešní českobudějovické radnice. První sbírkové předměty pocházely z darů občanů města a krajanů. Jejich četnost podnítila výstavbu muzejní budovy v novorenesančním stylu. Nová monumentální budova byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1903. Muzejní sbírky čítají více než 800 000 předmětů z oblasti botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoologické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, uměleckoprůmyslové, divadelní a hudební historie. Dále jsou zde sbírky rukopisů, prvotisků, starých tisků, obrazů, grafiky, fotografií, filmů, sochařských děl a militarií. Expozičně se krajské muzeum zaměřuje na jihočeský region, mapuje jeho historii, kulturu i lidové umění. V expozici s názvem Příběh města se ve 3 sálech seznámíte s historií města. Uvidíte zde například středověkou zdobenou gotickou podlahu z kostela sv. Mikuláše, unikátní je také oddíl věnovaný bývalé židovské komunitě. Za návštěvu stojí i stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice. Muzeum je otevřeno celoročně. Také zde můžete získat razítko do karty Motivačního programu.

Čtvrtá zastávka: Tvrz Žumberk

Nedaleko od Českých Budějovic leží ves Žumberk, která byla založena v polovině 13. století. Z konce 15. století pochází rozložitá, kamenná, pozdně gotická tvrz, která dalšími stavebními úpravami na přelomu 16. a 17. století získala vzhled renesančního zámečku. Už od roku 1618 na Žumberku šlechta nesídlila a tvrz, bašty i celý areál začaly být využívány k jiným účelům, až se dostaly do dezolátního stavu. Rozsáhlá památková rekonstrukce tvrze proběhla ve 20. století a obnovila památku do podoby, ve které ji můžeme vidět dnes. Tvrz Žumberk nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové trasy. První prohlídková trasa zahrnuje historii tvrze a lidový malovaný nábytek jižních Čech, dále novou expozici Řemesla pod Novohradskými horami. V té se seznámíte s řemeslnými postupy, dovednostmi, nářadím a výrobky kameníků, tesařů, kolářů, bednářů, truhlářů, provazníků, ševců a koželuhů. Speciální pozornost je věnovaná nejslavnějšímu řemeslu Novohradských hor – sklářství, včetně lidových podmaleb na skle z jihočesko-rakouského pohraničí. Malí návštěvníci si interaktivní hravou formou osvojí výrobu různých předmětů, například kola, vyzkouší si sezení na pracovní stolici zvané „dědek“, zkusí si složit vědro, navléknout skleněné korálky zvané páteříky nebo uplést provázek. Druhá prohlídková trasa je střední jižní bašta „C“ s přístavky, kde je umístěna expozice Úředník rožmberský, s podtitulem Vzestup a pád rožmberského úředníka. Třetí prohlídkový okruh je v dalších dvou nárožních baštách „A“ a „B“ mezi nimiž se nachází budova bývalé školy. Zde je umístěno lapidárium Jihočeského muzea s ukázkami náhrobních kamenů, drobných kamenných fragmentů, archeologických nálezů i zvonů. Každoročně se zde v polovině října koná tradiční výstava chryzantém, ovoce, zeleniny a suchých květinových vazeb. Díky krásnému okolí Novohradských hor jde zároveň o ideální cíl rodinných výletů. Ani zde si nezapomeňte říct o razítko do našeho Motivačního programu.

Pátá zastávka: Památník Jana Žižky z Trocnova

Trocnov je rodištěm husitského vojevůdce Jana Žižky. V budově muzea najdete expozici věnovanou právě Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území. Pro návštěvníky je zde nainstalována řada zajímavých exponátů, informačních kiosků se vzdělávacími programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období. Areálu dominuje třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od prof. Malejovského z roku 1960. Prohlídka trocnovského areálu zabere zhruba 2-3 hodiny. Naučně-vzdělávací stezka v délce cca 4 km s 10 informačními panely mapuje významné milníky husitství. Stezka vede od parkoviště před muzeem kolem základů Žižkova dvorce, podél louky pokračuje na okraj lesa k mohyle, třináctimetrovému žulovému pomníku vojevůdce, až k místu údajného Žižkova narození, což je dnes prostý pamětní kámen. Dále vede lesem kolem starých rybníků s přírodními biotopy charakteristickými pro tuto oblast. Dalším zastavením je Mikšův dvorec a hráz Horního rybníka. Do roku 2024 by měla být dokončena výstavba Archeoskanzenu Trocnova (= výsek zástavby středověké vesnice bude prezentovat vzhled staveb a život koncem 14. století). Také tady získáte razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma!

Trasa výletu určeného spíše na 2 dny měří 141 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.