Prozkoumejte s námi okolí Liberce

Den dětí je čas, kdy chceme svým dětem udělat radost a strávit s nimi společné chvíle. Proto s námi vyražte na rodinný výlet po památkách v Libereckém kraji, kousek od malebného Českého ráje, ve kterém najdete velké množství hradů a přírodních památek.

Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
  • Liberec
  • Semily
  • Jičín
  • Ještěd
  • Český ráj
  • Autem
  • Na kole

První zastávka: Severočeské muzeum v Liberci a Oblastní galerie Liberec /Lázně/

Naší první zastávkou bude Severočeské muzeum v Liberci, které je zároveň nejstarším uměleckoprůmyslovým muzeem v Česku. Najdete zde rozsáhlé sbírky užitého umění z celé Evropy a Asie. Kromě stálé expozice "Krása a užitek", které je o vývoji uměleckých řemesel v Evropě v posledních dvou tisíciletích, jsou zde nové expozice "Doteky severu" a "Liberecké fragmenty". V muzeu je rovněž spousta aktivit a programů pro děti. Mezi ně patří zrekonstruovaný Metelkův mechanický betlém, který vám na požádání rádi pustí. Kromě úžasných sbírek uvnitř muzea se venku můžete pokochat krásnou architekturou muzejních budov z přelomu historismu a secese. Muzejní park rovněž stojí za návštěvu, byl založen jako první veřejná botanická zahrada v České republice.

V Liberci si rozhodně nenechte ujít ani Oblastní galerii Liberec, která je pátá největší v České republice, a sídlí v budově bývalých Městských lázní. Budova vznikla v letech 1899–1902, při příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Exteriér stavby v historizujícím stylu zdobí dvojice soch Poseidona a Amfitrité a reliéf Vodních hrátek. Rekonstrukce lázní proběhla v letech 2011–2013 a od roku 2014 zde sídlí galerie. Najdete zde tři stálé expozice, které doplňují interaktivní expozice a také expozice o historii galerie. Celá budova je bezbariérová. V OGL /Lázně/ získáte razítko do soutěžní karty motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Druhá zastávka: Český Dub, Johanitská komenda a muzeum

Pokud zavítáte při svém putování do Českého Dubu, rozhodně si nenechte ujít Podještědské muzeum, které sídlí v neorenesanční Blaschkově vile. Ta byla v minulosti upravena ve stylu historizující secese, takže pohled na ni jistě potěší všechny milovníky architektury. Muzeum nabízí návštěvníkům několik tematicky uspořádaných expozic - najdete zde expozici Karolíny Světlé a Bedřicha Smetany, světelskou rychtu, byt původních majitelů reprezentativní Blaschovy vily, seznámíte se s dochovaným bohatstvím českodubské židovské obce i venkovskou školní jednotřídkou. Unikátní je expozice gotické šablonové techniky, ve které si prohlédnete zachovalou gotickou skříň zdobenou touto technikou. V muzeu se také konají různé akce a výstavy. Mezi chystanými výstavami je "Krajka jako pavučinka" - paličkované krajky Zuzany a Romany Galuszkových. Další zajímavostí muzea je Johanitská komenda. Jedná se o opevněný „klášter“ rytířsko-špitálního řádu sv. Jana Křtitele. Byla vybudována roku 1237, ale v 15. století byla vypálena husity. Na jejím místě byl postaven renesanční zámek a po jeho devastaci měšťanské domy. Až v roce 1991 se při výzkumu podařilo objevit zazděnou komendu a od roku 1993 je zpřístupněna veřejnosti v celé své kráse. Nejzajímavější částí komendy je velký vstupní románsko-gotický sál klenutý třemi křížovými klenbami a románská kaple sv. Jana Křtitele. Ta je jednou z nejstarších dochovaných staveb na severu Čech. Také si nezapomeňte říct o razítko do našeho motivačního programu.

Třetí zastávka: zámek Svijany

Za historií pivovarnictví se můžete vydat do zámku Svijany. Zámek má bohatou historii a vystřídal spoustu majitelů, až ho nakonec v roce 2013 ve zchátralém stavu koupil pivovar Svijany a za pomoci fondů ho opravil do dnešní podoby. Mimo pivovarnictví, které je se zámkem spjato již od 16. století, se můžete ve Svijanech těšit na tyto expozice - Archeologická expozice z doby bronzové, Bronzový poklad, Historie zámku a okolí, Velká kaple, Expozice lázeňství a pivovarnictví, Expozice podzemí. Prohlídky lze absolvovat s průvodcem i bez. Na děti čeká bohatý program. Kromě Zámeckého kvízu zde mají Montessori koutek, pro děti od 4 let do 8 let jsou určeny dětské prohlídky s pohádkovou postavou bez rodičů a v rozlehlé zámecké zahradě je k dispozici velké dětské hřiště s archeologickým nalezištěm. Pokud jste fanda do virtuální reality můžete jásat, protože zámek je zapojený do rozšířené reality, ve které se 2D modely mění na 3D. Zámek pořádá i noční prohlídky s archeologem. Až na vás přijde hlad, můžete se občerstvit v Zámeckém šenku nebo přímo v Pivovarské restauraci Svijany. Zámek nabízí i ubytování v krásných pokojích a apartmánech, takže si všechny zážitky můžete rozložit do více dní. Ani zde si nezapomeňte říct o razítko na kartičku s naším programem Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Čtvrtá zastávka: hrad Kost

Na své cestě rozhodně nevynechejte hrad Kost, který je jedním z nejzachovalejších gotických hradů, navíc zasazený do krásné scenérie Českého ráje. Dominantou celého hradu je mohutná věž, postavená již ve 14. století. Na Kosti vás čekají 4 prohlídkové okruhy s průvodcem. 1. okruh vás zavede do hradního paláce. V průběhu prohlídky se dozvíte o osudech majitelů hradu. Ve 2. okruhu můžete nahlédnout do středověké mučírny, černé kuchyně, kaple a do přízemí Velké bílé věže. 3. okruh vás provede celým hradem. 4. je bezbariérový okruh po hradních nádvořích s kaplí sv. Anny a Velkou bílou věží. Pokud máte pejska, určitě vás potěší, že na všechny okruhy může jít váš psí kamarád na vodítku s vámi a vstup má zdarma. Když vám během prohlídek vyhládne, můžete se osvěžit a najíst v občerstvení u Draka. Během čekání na jídlo se ani děti nebudou nudit, protože si pro ně restaurace připravila Kostecké hry a spoustu vyřezávaných dřevěných soch. Od dubna do října se na hradě můžete ubytovat v krásném apartmánu.

Pátá zastávka: synagoga v Turnově

Druhý den svého výletu můžete navštívit město Turnov, které nabízí řadu zajímavých míst. Jedním z nich je židovská synagoga s Golemem, která pochází z roku 1719. Byla postavena v pozdně barokním slohu na nároží židovské čtvrti, dnes ji však obklopuje vnitroblok domů. Skládá se ze tří hlavních částí - předsíně, modlitebny a ženské galerie. Narozdíl od kostela, sloužila pro veřejná jednání židovské obce i pro výuku náboženského zákona. Od 50. let 20. století až do roku 2003 se využívala jako skladiště. V roce 2003 ji ve zdevastovaném stavu koupilo město Turnov a za pomoci fondů byla roku 2009 zpřístupněna veřejnosti. K synagoze patří i židovský hřbitov. Při průchodu městem si všimněte i "kamenů zmizelých", které upozorňují na zdejší obyvatele, zmizelé během 2. světové války. Pro děti je k dispozici dětský koutek,ve kterém si mohou zkusit složit své jméno z hebrejských písmen. Vyptejte si razítko do hrací karty motivačního programu.

Šestá zastávka: Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

Za krásami lidové architektury z 18. století se můžete vydat na Dlaskův statek. Ten je od roku 2010 Národní kulturní památkou České republiky. U vchodu do usedlosti, která původně sloužila jako rychta, se nachází socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl do Dolánek přenesen z Malého Rohozce. Stálá expozice nabízí pohled do lidového interiéru a každodenního života v Pojizeří, a je doplněná o krátkodobé tematické výstavy. Během roku se zde konají tradiční lidové slavnosti. Pokud přijedete na Dlaskův statek na koloběžce od „Koloběžek Český ráj“, a předložíte jejich poukaz, obdržíte slevu na vstupném 10,- Kč. Také zde si můžete dát razítko náležející do programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Sedmá zastávka: hrad Valdštejn

Za neobvyklým vzhledem hradu a kolonií netopýrů se vydejte na Valdštejn. Jedná se o nejstarší hrad Českého ráje, založený již v roce 1260. Od 15. století hrad často měnil majitele a to zapříčinilo jeho rozdělení na dva hrady. V 18. století zde Valdštejnové vybudovali netradiční poutní místo. Další majitelé, Lexové z Aehrenthalu, v této snaze pokračovali a kromě lázní Sedmihorky, propojili okolí hradu turistickými stezkami a zpřístupnili hrad Valdštejn. Dnes je v majetku města Turnova, žije kulturními akcemi a najdete zde i stálou expozici. Dominantou celého hradu je kaple sv. Jana Nepomuckého na 2. nádvoří. Za návštěvu stojí i hladomorna, náhodně objevená při opravách hradu. Za zmínku rozhodně stojí i kolonie netopýrů (vrápenců malých), kteří sídlí pod pultovým zastřešením tzv. romantického paláce. Pohoštění a osvěžení najdete v příjemné hospůdce v předhradí. Ochutnujte místní pivní specialitu - višňové pivo. Na pokladně hradu si nezapomeňte říct o razítko na naši motivační kartu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Trasa výletu měří 64 kilometrů a pro množství zajímavostí si ji naplánujte na 2 dny. 

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.