Představujeme památky ANOPA: I. část

ANOPA je zkratka pro Asociaci nestátních otevřených památek, která aktuálně sdružuje 27 památek v ČR.

Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Ústecký kraj
Hlavní město Praha
Královéhradecký kraj

Zámek Bechyně

Renesanční klenot (s původem už v 9. století) nad řekou Lužnicí byl místem, kde Petr Vok z Rožmberka slavil v roce 1580 svou svatbu s Kateřinou z Ludanic. Roku 1715 přešel zámek do majetku Paarů, kteří zde setrvali až do roku 1948, kdy zámek zkonfiskoval stát. Poté jej využívala ČAV. Po roce 1989 bylo panství navráceno v restituci. Prohlídky obnoveného zámku organizuje místní Informační centrum. Zámecký areál je rovněž místem konání kulturních akcí a výstav.

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Od roku 2017 se řadí mezi Národní kulturní památky. Zámek byl oblíbeným letním sídlem císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudovým zámkem císařovny Marie Terezie, byl hlavním stanem císaře Františka I. v čase napoleonských válek, sběratelským muzeem arcivévody Ludvíka Salvátora, nejmilejším zámkem posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského. Prohlídka představí původní císařské komnaty, apartmán blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, zámeckou knihovnu toskánských Habsburků, expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie nebo zámeckou obrazárnu.

Letohrádek Mitrovských v Brně

Ojedinělá stavba v přechodném stylu Ludvíka XVI., s unikátním freskovým sálem vymalovaným exotickými motivy, byla původně obklopená okrasnou zahradou s prvním skleníkem na ananasy na Moravě, dnes však stojí ve stínu socialistické džungle. Stavby hospodářského dvora i užitkové zahradní stavby byly bohužel zbořeny v průběhu 20. století. Letohrádek - jako dominantu nádherné zahrady - vystavěl hrabě Antonín Arnošt Mitrovský mezi lety 1779-1793 za účelem vlastního odpočinku, ale i pořádání společenských setkání – mimo jiné i Svobodných zednářů. Začátkem 19. století objekt navštívili císaři Napoleon Bonaparte I. a František I. Aktuálně lze do 6. 7. (čt - ne a svátky) navštívit výstavu o století svateb 1890-1990 s názvem "Svatba jako řemen".

Zámek Červený Hrádek

Raně barokní zámek se nachází uprostřed malebné krajiny na místě, kde stával původní hrad Borek, který je opředen tajemnými pověstmi. Pro návštěvníky se otevírá barokní kaple sv. Jana Křtitele i zámecké sály s mnoha historicky cennými uměleckými předměty. Součástí prohlídky je také zámecká knihovna, která byla prohlášena národní kulturní památkou. Nově byly otevřeny zámecká ložnice, vzácná růžová koupelna, hudební salonek a expozice myslivosti a dřevařství. Děti potěší herna ve Staré škole.

Chvalský zámek v Praze

Chvalský zámek najdete na samém okraji Prahy v Horních Počernicích. Zaměřuje se na akce a výstavy pro rodiny s dětmi, školy i veřejnost a je otevřen denně po celý rok. Mezi návštěvníky jsou oblíbené detektivní víkendy, poutě, trhy, koncerty, tajemné noci, královský bál princezen i rytířů a další akce i výstavy. První doložené písemné zmínky o malém opevněném feudálním sídle, Chvalské tvrzi, pocházejí z počátku 15. století. Po dvě staletí měnila tvrz často své majitele až do roku 1652, kdy byla ve značně zpustlém stavu postoupena jezuitské koleji u sv. Klimenta v Praze. V tomto období byla stavebně upravena do podoby renesančního zámku, který si svou tvář s řadou architektonických detailů uchoval dodnes. 

 

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Ke stavbě zámku přizval hrabě František Ferdinand Kinský, vynikající umělce své doby, italského architekta Giovanni Santiniho - Aichela a pražského stavitele Františka Maxmiliána Kaňku. Stavba se uskutečnila v letech 1721-1723. Na počest návštěvy císaře Karla VI. byl zámek pojmenován Karlova Koruna. Zámek nese typické prvky Santiniho osobitosti a geniality. Interiérová expozice seznamuje návštěvníky s dějinami rodu Kinských a s chovem koní Kinských – chlumeckých plaváků. Nově expozice prezentuje běžný život šlechtické rodiny.