S princeznou Jasněnkou po památkách Posázaví

Kdo by z dětství neznal pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Dnes vás tedy samotná princezna Jasněnka vezme s sebou na památky do nádherného Posázaví.

Středočeský kraj
Kraj Vysočina
  • Havlíčkův Brod
  • Žďár nad Sázavou
  • Sázava
  • Humpolec
  • Zelená Hora
  • Autem
  • Na kole

První zastávka: zámek Zruč nad Sázavou

Historie zručského panství sahá pravděpodobně až do počátku vrcholného středověku. Prvním majitelem a zároveň stavitelem hradu byl Heřman ze Zruče. Od roku 1334 vlastnili panství Kolowraté, od kterých ho v roce 1553 koupil Jiří Kalenic z Kalenic. Roku 1781 celý zámek vyhořel a o zásadní přestavbu do dnešní podoby se zasloužil rod Schebků. Celé panství koupil stavitel železnic Jan Schebek, přezdívaný také „Král železnic“. Jeho syn Adolf nechal zámek v letech 1892–94 přestavět v pseudogotickém stylu. V roce 2003 město Zruč nad Sázavou zámek s přilehlým parkem odkoupilo. Od roku 2006 do roku 2015 proběhly 3 etapy rekonstrukce zámeckých budov, parku, přilehlých objektů i hospodářských stavení v nynějším Zručském dvoře. Zrekonstruován byl i dobový nábytek, který se dochoval po Schebcích, zapůjčeny byly původní obrazy a další artefakty, které naleznete v interiérech zámku.

V současné době sídlí na zámku radnice, zámecká galerie a jižní křídlo je zpřístupněno ve 2 prohlídkových okruzích. V hradním příkopu je vybudována zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat a v další části letní kino. V bývalé sýpce je interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy a ve Zručském dvoře se nachází expozice Vodáckého muzea. Středověká Kolowratská věž slouží pro vyhlídku a pro děti jsou připraveny interaktivními prvky v každém patře věže. Zámek je zapojen do našeho Motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma, proto si nezapomeňte na pokladně říct o razítko.

Druhá zastávka: sklárna Huť Jakub v Tasicích

Sklářský skanzen se souborem industriálních budov naleznete v nedalekých Tasicích. Sklárna byla uvedena do provozu roku 1796. Jde o jedinečný soubor historických budov, o jednu z nejstarších dochovaných skláren v České republice a zároveň ve střední Evropě. V roce 2014 byla prohlášena za Národní kulturní památku. Areál sklárny představuje vzácný soubor budov stavěných od konce 18. století do konce 20. století pro potřeby provozu. Díky tomu je skvělým příkladem kontinuálního vývoje industriální architektury.

Ve sklárně se natáčel populární TV seriál Synové a dcery Jakuba skláře. Od roku 2005 najdete v areálu prodejnu výhradně českých sklářských výrobků a od roku 2016 je ve sklárně opět provozována malá výroba skla. Sklárna je celoročně přístupná veřejnosti a v návštěvní dny je stanoven pevný časový plán prohlídek s průvodcem.

Třetí zastávka: hrad Ledeč nad Sázavou

Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví. První písemná zmínka o Ledči se váže k roku 1186, kdy jej kněžna Eliška darovala řádu johanitů. Hrad často měnil majitele a v 18. století dokonce sloužil k ubytování vojska. Roku 1766 však lehl popelem. Tereziánský ústav šlechtičen vlastnil ledečské panství až do konce 1. světové války, kdy panství včetně zámku přešlo do správy státu. V roce 1951 byl celý objekt předán do majetku Československých státních lesů, dnes je vlastnictví rozděleno mezi město a soukromou společnost. Původní hrad s věží, východním palácem a parkány byl v průběhu staletí postupně přistavován, a to pozdně goticky, renesančně, barokně až do dnešní podoby. Hornímu nádvoří dominuje raně gotická válcová věž vysoká 32 m.

Na hradě můžete navštívit 4 prohlídkové okruhy. Severní okruh vás zavede do Vlastivědného muzea, kde najdete expozici ve stylu 30. let minulého století (z řemesel se připomínají hrnčíři, tkalci, barvíři, skláři či kováři). Při návštěvě expozice z 50. let se přenesete do kompletně vybaveného retro bytu. V jižním okruhu naleznete muzeum historických hodin s ceněnou sbírkou od renesance až po dnešek (cca 200 kusů předmětů - od kapesních hodinek s malovanými ciferníky až po vzácné sloupkové hodiny s hracími skříňkami). Expozice sklářství odkazuje na historický a umělecký vývoj sklářství v Posázaví a na Českomoravské vrchovině v období od 16. století až do současnosti. Rozhodně si nenechte ujít muzeum Jaroslava Foglara, které je jediným oficiálním muzeem věnovaným našemu významnému spisovateli. Třetí - dětský - okruh potěší malé i velké milovníky hraček. Najdete tu přes 1000 plyšových medvídků. Čtvrtým okruhem je hradní věž, kde se vám po zdolání 111 schodů naskytne nádherný výhled na město a Posázavskou krajinu. Hrad si také zahrál v několika známých pohádkách. Pro návštěvníky je připraveno příjemné posezení v hradní kavárně "Pod Věží". Nezapomeňte si také říct o razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Čtvrtá zastávka: odbočka na hrad Orlík u Humpolce 

Hrad Orlík nad Humpolcem byl založen kolem roku 1400 pány z Dubé. Malé sídlo bylo postupně rozšiřováno a dostavováno v 15. a 16. století za pánu z Leskovce, Trčků z Lípy a Říčanských z Říčan. Po třicetileté válce byl hrad opuštěn a začal chátrat. Opravy zříceniny začaly před 1. světovou válkou a znovu před 2. světovou válkou, poslední probíhají od roku 1990 do současné doby. Hrad je v majetku města Humpolce a spravuje jej Castrum o.p.s. Prohlídka hradu je samostatná. Z hradní věže vysoké 25 metrů se vám naskytne krásný výhled do okolí. Během roku se na hradě koná mnoho kulturních a společenských akcí. Hrad si také zahrál ve známé pohádce Jak se budí princezny. I zde si můžete říct o razítko do našeho motivačního programu.

Pokud pojmeme výlet jako 2-denní, pokračujeme proti proudu Sázavy dále na východ.

Pátá zastávka: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Chmelvodovský dům)

Milovníci umění by si rozhodně neměli nechat ujít návštěvu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Ta se jako jediná v republice specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918. Nachází se v měšťanském domě z počátku 14. století, který se nazývá dle původních majitelů "Chmelvodovský", či "Stará lékárna". Dům v průběhu času prošel mnoha přestavbami, z nichž dnes nejpatrnější jsou renesanční a klasicistní fáze. Průčelí z roku 1861 zdobí tvarovaný štít s malbou Panny Marie. V přízemí upoutá klenutý výstavní prostor, ve kterém lze - kromě aktuální výstavy - spatřit i kamenná ostění z dob gotiky a renesance. Stálou ozdobou galerie je část barokního oltáře sv. Kříže od I. Rohrbacha. Galerie pořádá pravidelné krátkodobé autorské i tematické výstavy a v části 1. patra disponuje i stálou expozicí, v níž představuje své sbírkové fondy zaměřené na české umění 20. a 21. století. Součástí fondu je i rozsáhlá sbírka ilustrací od renomovaných českých ilustrátorů příležitostně prezentovaná v rámci stálé expozice. Také se nezapomeňte zeptat na razítko do našeho motivačního programu.

Šestá zastávka: hrad a zámek Polná

Hrad v Polné měl původně dřevo-hlinitou podobu a ležel na křižovatce obchodních stezek. Od 20. let 14. století jej drželi páni z Lipé. Poté hrad často měnil majitele. Dnešní podobu areál získal rozsáhlou rekonstrukcí ukončenou v roce 2004. Dochované hradní a zámecké části dokumentují architektonický vývoj v rámci jednotlivých uměleckých slohů od gotiky až po baroko. Například v tzv. Kunštátském sále hradu jsou zachované pozdně gotické klenby a zbytky renesančních maleb. Dnes zde sídlí Městské muzeum, ZUŠ, Kulturní středisko, Zámecká restaurace s ubytováním a kino. V prostoru hradního parkánu si můžete prohlédnout voliéry s dravci a v létě se na nádvoří hradu konají příležitostné hudební produkce a další kulturní akce. Těšit se můžete na 4 prohlídkové trasy. Okruh Hrad I nabízí návštěvu lapidária v hradním sklepení, lékárnu "U černého orla", kupecký krám a expozici starých řemesel. Okruh Hrad II vás seznámí s historií a stavebním vývojem, zavede vás do Erbovního, Dittrichštejnského a Kunštátského sálu, Síně rodáků, seznámí s měšťanským bydlením v 19. a 20. století i životem na venkově, uvidíte zde také expozice 1. světové války a československých legií. Dalším okruhem je Stará škola, ve které uvidíte ojedinělou expozici školní třídy z roku 1866, kabinet učebních pomůcek, černou kuchyni a byt učitele. V muzeu na vás čekají expozice Proměny Polné od 13. do 19. století, Hodiny a hodinářství a Rérychova galerie. Určitě si řekněte o razítko do našeho věrnostního programu.

Sedmá zastávka: Zámek ve Žďáru nad Sázavou

Areál zámku prošel do dnešních dob velkými proměnami. Co se však nezměnilo, je původní hospodářská a ekonomická funkce středověkého kláštera. Zámek se tak řadí ke světovým unikátům. Přilehlá zámecká panství (lesy a rybníky) totiž dodnes spravují nynější majitelé zámku, rodina Kinských. Součástí areálu je multimediální Muzeum nové generace. To vás vtáhne do děje 800 let starého kláštěra a pomocí interaktivních prvků se dozvíte vše z jeho historie. Ani děti se v tomto muzeu nebudou nudit - celý příběh vypráví holčička a cisterciácký mnich. Další příběhy vám odhalí prohlídky areálu s průvodcem, herní kárkou nebo mobilní aplikací Skryté příběhy. Za návštěvu stojí Barokní galerie s originály sbírek Národní galerie v Praze, která vás přenese do světa barokního malířství a sochařství. Na zámku se pravidelně konají výstavy, akce pro celou rodinu a koncerty pro širokou veřejnost. Po prohlídce areálu si můžete odpočinout v zámecké kavárně, která nabízí výbornou kávu a zákusky. U kavárny na vás čeká také obchůdek, kde mají kromě suvenýrů i dětský koutek. Pokud byste na zámku chtěli strávit více času, můžete se ubytovat v jednom ze čtyř apartmánů v areálu zámku v Zahradníkově domku.

Trasa výletu při jednodenní verzi činí 56 km, při dvoudenní variantě pak 124 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.