Představujeme památky ANOPA: 3. část

ANOPA je zkratka pro Asociaci nestátních otevřených památek, která aktuálně sdružuje 27 památek v ČR.

Karlovarský kraj
Středočeský kraj
Olomoucký kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj

Hrad Loket

Kamenný královský hrad starý více než 800 let se tyčí na žulovém masívu, který obtéká řeka Ohře. Přesná datace založení románského hradu se různí. Za zakladatele je považován buď český král Vladislav I., nebo ministeriálové císaře Friedricha I. Barbarossy. První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1234. Za vlády Přemysla Otakara II. dochází k velké přestavbě v raně gotickém slohu. Stal se nejznámějším vězením díky kralevici Václavovi (Karlovi IV.), který zde byl vězněn. V 15. století jej odměnou za finanční výpomoc v zástavě získává rod Šliků a mění se na reprezentativní rodové sídlo s rysy nastupující renesance. V 16. století jej získávají páni z Plavna, ti se však neukazují jako dobří hospodáři a hrad získávají do správy loketští měšťané. Roku 1788 je vznesen návrh přestavby hradu na vězení, to bylo dokončeno v 1. polovině 19. století a funguje až do roku 1948. Roku 1968 je hrad vyvázán z majetku města Lokte a přechází do správy Památkového ústavu v Plzni. Navrácen městu je až v roce 1992, správou je pověřena nově založená Nadace hradu Loket (později transformovaná do o.p.s.). Prohlídková trasa vede přes expozice tzv. Loketských sbírek až po prostory bývalé věznice, kde je prezentováno útrpné právo.

Zámek Loučeň

Barokní zámek postavený na počátku 18. století F. M.  Kaňkou zasazený do rozsáhlého anglického parku s dvanácti zahradními labyrinty a bludišti. Jedna z deseti nejnavštěvovanějších památek Česka otevřená veřejnosti 7. 7. 2007.  Zámek, který nikdy nezavírá a je otevřen 365 dní v roce. Zámecká expozice představuje knížecí rezidenci rodiny Thurn - Taxis na počátku 20. století. Zámkem vás provede kostýmovaný průvodce představující někoho ze členů knížecí rodiny. Zámecký areál nabízí celodenní vyžití a pokud by den nestačil, můžete se ubytovat v zámeckém hotelu, nebo přímo na zámku.

Zámek Náměšť na Hané

Na úpatí Drahanské vrchoviny leží Městys Náměšť na Hané, jehož dominantou je klasicistní zámek s francouzskými architektonickými vlivy. Zámek je umístěný na kopci a nabízí tak krásný panoramatický výhled do okolí až na samotnou Olomouc. Zámek se pyšní unikátní dispozicí – kolem zámku je kruhový park a z něj do všech světových stan vybíhají lipové aleje. Interiéry jsou bohatě zdobeny a vybaveny dobovým nábytkem a sbírkami porcelánu (výjimečná je sbírka míšeňského porcelánu), najdete zde také dva arcibiskupské kočáry a výstavu dětských historických kočárků. V blízkém okolí zámku se nachází kaple Nejsvětější trojice, pozůstatky středověkého hradu a na poučnou procházku se můžete vydat do Terezského údolí.

Zřícenina hradu Orlík u Humpolce

Hrad Orlík nad Humpolcem byl založen kolem roku 1400 pány z Dubé. První písemná zpráva o stojícím hradě je z roku 1404. Malé sídlo bylo postupně rozšiřováno a dostavováno v 15. a 16. století za pánu z Leskovce, Trčků z Lípy a Říčanských z Říčan. Po třicetileté válce je hrad opuštěn a začíná chátrat. Opravy zříceniny začínají před první světovou válkou a znovu před druhou světovou válkou a poslední probíhají od roku 1990 do současné doby. Hrad je v majetku Města Humpolce a spravuje jej obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. Z mohutného hradu se stala romantická zřícenina s rozhledem do kraje, kde se v letních měsících koná řada kulturních akci (např. 5.- 6. července Středověké slavnosti).

Hrad Pecka

Hrad nad stejnojmenným městečkem stával již v polovině 13. století. Postupem let se rozrostl až do podoby velkolepého renesančního sídla, které ale záhy zpustlo. Zkázu Pecky dokonal požár městečka na začátku 19. století. Nejvýznamnějším majitelem peckovského zámku byl na počátku 17. století renesanční šlechtic, hudební skladatel, cestovatel, spisovatel, politik a kavalír Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Právě na Pecce sepsal svůj cestopis o putování do svaté země na Pecce ho také zatýkali před popravou na Staroměstském náměstí. Mezi zajímavosti prohlídkových okruhů patří černá kuchyně s orchestrionem, rozsáhlé sklepení s mučírnou nebo 56 m hluboká studna.