Za památkami Zlínského kraje

Při svých prázdninových výletech určitě zavítejte do Zlínského kraje a pokochejte se zdejšími památkami, které nabízí širokou škálu zážitků a poznání.

Zlínský kraj
  • Hostýnské vrchy
  • Valašsko
  • Autem
  • Na kole

První zastávka: skanzen Rymice

Areál Muzea v přírodě Rymice tvoří na jedné straně sedm objektů lidové architektury východní Hané, na straně druhé pak tvrz s hospodářským dvorem, dokládající způsob dávného vrchnostenského hospodaření na Moravě. Vesnická stavení, rekostruovaná v 70. letech 20. století pro muzejní účely, představují způsob bydlení a hospodaření v této oblasti v posledních dvou staletích a jsou jedinečná tím, že stojí na svém původním místě. Pouze dřevěný větrný mlýn německého typu sem byl převezen z nedalekých Bořenovic. Stála expozice v Hospodářském dvoře Od kvásku ke klásku je zaměřena na nelehkou cestu ke chlebu. Ve tvrzi najdete expozici Od kamenné sekery k železné radlici a Obrázky z dějin Rymice. Další expozice nese název Brázdou času. Rymice jsou zapojeny do motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Druhá zastávka: zámek Holešov

Holešovský zámek stojí na místě, kde se původně nacházela gotická tvrz pánů ze Šternberka. Od 16. století zámek měnil podobu z renesančního objektu až na dnešní raně barokní budovu. Roku 1650 koupil zámek hrabě Jan z Rottalu - nejvýznamnější šlechtic na Moravě, který si u vídeňského císařského architekta Filiberta Lucheseho objednal jeho úplnou přestavbu. Zámek je obklopen jedinečným rozsáhlým parkem francouzského typu, který volně přechází do anglické obory. Park má rozlohu 35 hektarů. Jeho součástí je systém vodních kanálů ve tvaru Neptunova trojzubce, který byl dokončen v polovině 18. století. I když jsou zámecké sály bez mobiliáře, jistě vás zaujmou nádherné nástropní malby, bohatá štuková výzdoba, honosný Velký sál, překrásná sala terrena, zámecká kaple či sklepení zámku zrekonstruované do podoby hudebního klubu. Zámecké sály slouží rovněž jako výstavní galerie, od letošního roku je nově přístupné muzeum. Zámek Holešov je bezbariérový. Na zámku získáte další razítko do hrací karty motivačního programu.

Třetí zastávka: zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Zámek Žerotínů postavil jako své správní sídlo Jan z Pernštejna, avšak jeho příběh je spjatý především s pány ze Žerotína, kteří zde vládli bezmála tři staletí. V 19. století se v něm nacházela ženská věznice a od 20. století slouží zámek jako kulturní zařízení města. Zámecké patro je věnováno především historii zámku a okolí. V současné době je expozice rozdělena na čtyři části, které na sebe volně navazují. V první části můžete navštívit zámecké pokoje tak, jak vypadaly v době největší slávy zámku v 17. až 18. století. Druhá část je věnována počátkům města a středověkému osídlení regionu. Ve třetí části je představen příběh mocných Žerotínů a čtvrtá je věnována J. I. Sadlerovi, významnému baroknímu malíři, který mimo jiné působil i zde na zámku. Nedávno objevená a nově zrestaurovaná kaple z 18. století tvoří zlatý hřeb prohlídky. Díky unikátní výmalbě je jednou z nejkrásnějších památek na Valašsku. Do konce září na zámku probíhá atraktivní výstava Největší záhady a tajemství světa - těšit se můžete např. na mistrovskou repliku křišťálové lebky, kopii Voynichova rukopisu nebo maketu sochy Moai.

Trasa jednodenního výletu po Zlínském kraji měří 42 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.