Prázdninový výlet po středních Čechách

Prázdniny se nám pomalu blíží do své poloviny, ale ještě je spousta času užít si nádherné výlety. Dnes vás zavedeme do středních Čech, kde na vás dýchnou staré časy.

Středočeský kraj
  • Praha Východ
  • Mělník
  • Labe
  • Vltava
  • Autem
  • Na kole

První zastávka: Tvrz Čelákovice

V bývalém středověkém šlechtickém sídle je od roku 1949 zřízeno Městské muzeum. V roce 1982 byla dokončena náročná rekonstrukce celého objektu do goticko-renesanční podoby a o rok později byly zpřístupněny nové muzejní expozice. Najdete zde zastoupenou neživou i živou přírodu středního Polabí se stovkami vystavených exponátů. S dalšími sbírkami vás seznámí archeologická a historická expozice. Součástí muzea je také infocentrum, které nabízí komentované vycházky “Čelákovicemi známými i neznámými” s průvodcem. Při procházce se dozvíte nejen o historii tvrze, ale také o kostelu Nanebevzetí Panny Marie, uvidíte pamětní desku bratří Petišků, projdete se po slavné Vašátkově ulici, kde je rodný dům letce Aloise Vašátka, budovu radnice a další. V pokladně muzea si nechejte dát razítko do hrací karty Motivačního programu.

Druhá zastávka: Zámek Brandýs nad Labem

Za panovníky habsburské dynastie se můžete vydat na renesanční zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad ze 14. století se v roce 1547 stal loveckým sídlem císaře Ferdinanda I. Během renesanční přestavby vznikla i skvostná sgrafitová výzdoba, kterou můžeme obdivovat dodnes. Po roce 1918 byl zámek vyvlastněn československým státem a užíván jako kancelářská a dílenská budova Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. V problematickém stavu jej v roce 1995 převzalo od státu město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, které se stará o jeho památkovou rekonstrukci i provoz. Za návštěvu také stojí zámecká zahrada založená už pro krále Ferdinanda I. roku 1563. Při prohlídce zámku se projdete v původních císařských komnatách, v apartmánu blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, v zámecké knihovně toskánských Habsburků, v expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie i v zámecké obrazárně. Neobvyklým zážitkem je také únikovka "Za ztraceným pokladem Rudolfa II." Také si na pokladně řekněte o razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Třetí zastávka: Poutní místo Stará Boleslav

Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie stojí na místě, kde bylo v polovině 12. století vyoráno Palladium (kovový gotický reliéf Madony s dítětem), a kde se podle legendy odehrály první zázraky. Původní kapli později nahradil kostelík Panny Marie a sv. Jiří. U zrodu dnešního chrámu stála císařovna Anna Tyrolská a stavba byla dokončena a vysvěcena roku 1623. Svou architektonickou koncepcí patřila k prvním chrámovým stavbám ve stylu raného baroka v Čechách, využívajícím prvky italské sakrální architektury. Vnitřní výzdoba a zařízení chrámu, do něhož se dodnes vchází původními, bohatě řezbovanými ranně barokními dveřmi, je provedena ve stylu vrcholného baroka. K úschově Palladia sloužil zvláštní oltář, situovaný v místě původní kapličky – je opatřen stříbřenou mříží s osmi korunovanými hvězdami rodu Šternberků. Pravidelné prohlídky probíhají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, v bazilice svatého Václava a v kapli blahoslaveného Podivena v otevírací době Informačního a kulturního centra Stará Boleslav. Staroboleslavská brána je v současné době přístupná pouze po předchozí domluvě. Ani zde si nezapomeňte říct o razítko do našeho programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Čtvrtá zastávka: Kapucínský klášter v Mělníku

V bývalém kapucínském klášteře z 2. poloviny 14. století dnes sídlí Regionální muzeum Mělník. Na konci roku 1751 za klášterem vyrostl v prostoru bývalé zahrady hospic, který tvoří zadní část kláštera spolu s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků. V roce 1950 přešel mělnický kapucínský klášter do majetku státu. V letech 1998-99 proběhla celková rekonstrukce. V historickém interiéru hlavní budovy muzea se nachází stálá expozice, jejíž tématem je regionální historie, příroda a vinařství. Expozice je rozdělena do několika částí: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský interiér přelomu 19. a 20. století, Venkovský interiér - vybavení chalupy 2. poloviny 19. století, Všední den obyvatel venkova, Lidová architektura, Příroda Mělnicka a Vinařství. Část expozice vinařství je umístěna v původních středověkých sklepích. V roce 2003 byla otevřena pro veřejnost stálá expozice historických kočárků. Po prohlídce muzea se můžete zastavit v útulné kavárničce přímo na nádvoří muzea, která nabízí posezení ve stylovém interiéru, nebo venku na historických hradbách s výhledem do kraje. Kromě kávy, občerstvení a studených nápojů, zde můžete ochutnat víno ze Žernosek.

Trasa 1-denního výletu po Středočeském kraji měří 36 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.