Představujeme památky ANOPA: 4. část

ANOPA je zkratka pro Asociaci nestátních otevřených památek, která aktuálně sdružuje 27 památek v ČR.

Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Liberecký kraj

Zámek Rosice

Rosický zámek byl vybudován přestavbou gotického hradu na přelomu 16. - 17. století do podoby renesanční. Ta je zejména patrná na hlavní budově zámku, které dominují renesanční arkády a sgrafitová omítka na druhém zámeckém nádvoří. Hlavní sídlo Karla st. ze Žerotína v letech 1588-1628, který se zasloužil o renesanční podobu zámku, a který byl hlavní postavou moravské nekatolické (protestantské) šlechty, přítelem Jana Ámose Komenského a významně se zasloužil o vznik Bible Kralické. V interiérech se nachází unikátní štukové stropy od císařského architekta Filiberta Luchese a Hanse Falcka a malované stropy tzv. závěsnou malbou. Mimo zámeckou expozici nabízíme navštěvníkům i stálou výstavu hraček, výstavu rosického skla a prohlídku protiatomového krytu ze 60. let minulého století.

Hrad a zámek Staré Hrady

Hrad a zámek Staré Hrady v Českém ráji nabízí pohádková dobrodružství a zároveň odhaluje kus historie českého království. Původně gotický hrad s renesančním zámkem a předzámčím se nachází jižně od Jičína u městečka Libáň. První písemná zmínka pochází již z roku 1340. Dnes se tu dokonale snoubí historie s pohádkou. Výlet pro děti i dospělé - celoročně a za každého počasí. Zábava, hry a překvapení pro děti i dospělé na vás čeká v malebném areálu starohradského království. Vybírat si můžete hned z několika pohádkových i historických prohlídkových okruhů, v nichž uvidíte 450 pohádkových bytostí jako draky, princezny, rytíře, obry, čerty, skřítky, čarodějnice a mnoho dalších. Novinkou letošního roku je originální zábavně naučná cesta Zámeckým pohádkovým sklepením a Zdravosvětem s Dračím královstvím, které ožívají zvukovými a světelnými efekty – pohádkovým světem vás provede hlas samotného Archibalda I., nejvyššího pohádkového čaroděje. Pohádkovou stezku si projdete sami podle vlastního tempa.

Hrad Svojanov

Gotický hrad z 1. poloviny 13. století, rozšířený o pozdně gotické opevnění a renesanční palác. V roce 1843 částečně přestavěn v empírovém stylu. Jeden z nejstarších královských hradů byl založen kolem roku 1224 jako pevnost nad zemskou obchodní stezkou. Je známý pobytem královny vdovy Kunhuty a jejího druhého manžela Záviše z Falkenštejna. Od roku 1910 je ve vlastnictví města Poličky. Souznění středověku a 19. století v jednom areálu, jedinečná kombinace dvou odlišných stavebních stylů – gotiky a empíru. Gotická zahrada, jediná svého druhu ve střední Evropě. Empírová malířská výzdoba interiérů.

Sklárna Huť Jakub Tasice

Sklárna Tasice byla uvedena do provozu roku 1796. Jedná se o jedinečný soubor historických budov, o jednu z nejstarších dochovaných skláren v České republice a zároveň střední Evropě. Sklárna je v současnosti provozována především jako vyjímečný sklářský skanzen. Je také Národní kulturní památkou České republiky. Areál sklárny představuje vzácný konglomerát budov stavěných od konce 18. století do konce 20. století pro potřeby provozu a v důsledku vývoje technologií a zpracování skla, který je příkladem kontinuálního vývoje industriální architektury. Ve sklárně se natáčel populární TV seriál Synové a dcery Jakuba skláře. Od roku 2016 je ve sklárně opět provozována malá výroba skla. Od roku 2005 provozujeme prodejnu výhradně českých sklářských výrobků. Památka je provozovaná soukromníkem a je celoročně přístupná veřejnosti. Kromě prohlídek sklárny s průvodcem nabízí atraktivní prostory například pro pořádání svatebních obřadů či motoristických srazů.

Synagoga Turnov

Turnovská synagoga pochází z roku 1719. Jedná se v pořadí již o čtvrtou turnovskou synagogu, ale první vystavěnou z kamene. Nachází se uvnitř bloku domů židovské čtvrti. Během své existence prošla pouze 2 stavebními úpravami, první na přelomu 19. a 20. století, aby lépe sloužila potřebám židovské obce na prahu 20. století, druhou koncem 60. let 20. století, aby budova synagogy odpovídala potřebám socialistické společnosti. V roce 2003 byla synagoga odkoupena městem, zrekonstruována a v roce 2008 slavnostně otevřena veřejnosti. V prostorách synagogy je pořádána řada zajímavých akcí. Samotná synagoga je členěna na předsíň, modlitebnu pro muže a ženskou galerii. V modlitebně návštěvníky jistě zaujme svatostánek s oponou, dřevěné desky Desatera či vitrína s původními liturgickými předměty zapůjčenými ze Židovského muzea v Praze. Atmosféru místa dokresluje dekorativní barevná výmalba stropu.