Památky v Brně a okolí

Září je tady a s ním i škola a povinnosti, ale za hezkého počasí se můžete vydat spolu s dětmi na výlet za památkami Brna a okolí, kde na vás dýchne kus historie.

Jihomoravský kraj
  • Brno
  • Autem
  • Na kole
  • Vlakem

První zastávka: Letohrádek Mitrovských v Brně

Původně předměstská vila byla za hraběte Antonína Arnošta Mitrovského velmi proslulá zejména díky společenským slavnostem, kterých se zúčastnil například císař Napoleon I. a nebo císař František I. Půdorys budovy je pozdně barokní, oválný ústřední sál je vyvýšen nad boční křídla a ukrývá iluzivní freskovou výzdobu, která vytváří dojem výhledu do exotické krajiny s bujnou vegetací. Jsou v ní však i velice nenápadně zakomponovány zednářské symboly. Původně bylp tzv. zahradní kasino obklopeno okrasnou zahradou s prvním skleníkem na ananasy na Moravě. V letech 1979-1987 se uskutečnila generální rekonstrukce objektu a následně byl letohrádek několik let využíván Muzeem města Brna. Již 15. rokem je tato památka, provozovaná soukromníkem, přístupná veřejnosti a kromě pravidelných výstav nabízí atraktivní prostory pro pořádání svatebních obřadů a firemních akcí. Na podzim tohoto roku probíhá výstava Císař Rudolf II. ožívá, následovat budou Pohádkové Vánoce. Nezapomeňte si říct o razítko do našeho motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Druhá zastávka: Augustiniánské opatství v Brně

V docházkové vzdálenosti od letohrádku Mitrovských se nachází bývalý klášter cisterciaček, který založila roku 1323 královna Eliška Rejčka. Ta je ve zdejší bazilice také pochována se svým druhem Jindřichem z Lipé. Roku 1782 byl klášter zrušen a majetek připadl státu. Následujícího roku byl předán augustiniánům jako náhrada za objekt jejich původního konventu u kostela sv. Tomáše v centru města. Dnes se v části rozsáhlého areálu nachází Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, které představuje výjimečnou osobnost vědce a opata G. J. Mendela a rovněž i Muzeum starobrněnského opatství, které přibližuje téměř sedmisetletou historii kláštera. Muzeum nabízí 5 prohlídkových okruhů. Expozice "Gregor Johann Mendel - příběh skromného génia" představuje zakladatele genetiky v moderním pojetí a zdůrazňuje osobnost Mendela především jako všestranného člověka. Další expozici najdete v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, Mendelově refektáři – Augustiniánské knihovně a prohlédnout si také můžete zahradu a včelín. V areálu se nachází příjemná kavárna, kde se můžete po prohlídce občerstvit.

Třetí zastávka: Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad Špilberk tvoří komplex obranných staveb založený ve 2. polovině 13. století jako gotický hrad. V 17. století byl hrad přestavěn na barokní pevnost a od konce 18. století byl postupně přebudován pro účely rozsáhlého vězení. Špilberk se tak proslavil jako žalář národů. Roku 1960 se stal sídlem brněnského městského muzea. Mezi stálé expozice patří Brno na Špilberku, Špilberk – žalář národů, Špilberk – od hradu k pevnosti, Od renesance po modernu, Od moderny po současnost, O nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Vulcanalia. Součástí prohlídkových tras jsou kromě proslulých kasemat i jihozápadní bastion a rozhledna. Na velkém nádvoří, kde se odehrává většina představení bohatého kulturního programu, vás jistě zaujme zvonkohra a 111 m hluboká hradní studna. Také si nenechte ujít Kasematy, které patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku. Mezi novější prohlídkové trasy patří Příběh hradu a Vodojemy (lapidárium). Prodejnu suvenýrů najdete na malém nádvoří - v prostorách expozice barokní lékárny. Na Špilbertu také najdete Café Špilberk a bistro Babinský, kde můžete ochutnat domácí paštiku a kváskový chléb. V kazematech si řekněte o razítko Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Čtvrtá zastávka: zámek v Rosicích

Rosický zámek byl vybudován přestavbou gotického hradu na přelomu 16. a 17. století do renesanční podoby. Zámku dominují renesanční arkády a sgrafitová omítka na 2. zámeckém nádvoří. Obdivovat také můžete unikátní štukové stropy a malované stropy. Zámek byl hlavním sídlem Karla st. ze Žerotína v letech 1588-1628, který se zasloužil o jeho renesanční vzhled. Také byl hlavní postavou moravské nekatolické (protestantské) šlechty, přítelem Jana Ámose Komenského a významně se zasloužil o vznik Bible Kralické. Mimo zámeckou expozici nabízí areál i stálou výstavu hraček, výstavu rosického skla a prohlídku protiatomového krytu ze 60. let minulého století. Hlavní prohlídkový okruh zámku obsahuje 17 místnosti v 1. patře, kterými během prohlídky "obkroužíte" téměř celé vnitřní nádvoří zámku. V okolí zámku je udržovaná zámecká zahrada, kde můžete načerpat síly a poté se můžete občerstvit v Malé Kafárně na 2. nádvoří zámku.

Pátá zastávka: těžební věž Kukla v Oslavanech

Kulturní památka z roku 1913 je skvostem industriální architektury a nachází se v bývalém Rosicko-oslavanském černouhelném revíru. Věž je vysoká 41 m a sloužila 121 let. Najdete zde netradičně ztvárněné muzeum s hrdiny a artefakty oslavanských pověstí, z terasy lze sjet lanovkou ve výšce 11 m do volného prostoru a je zde také multifunkční prostor s útulnou kavárnou. Věž zdobí historické fotografie areálu, exponáty Technického muzea v Brně, výstava Jak se dříve svítívalo s příběhem kahanů, lamp a svítilen. Z filmové produkce je ke zhlédnutí groteska Cesta za černým zlatem a naučný film Historie území Rosicko-oslavanska. Při rekonstrukci byl kladen maximální důraz na zachování původního charakteru věže, v původním stavu zůstalo betonové schodiště a dlažba v muzeu. V areálu obklopujícím samotnou věž vznikl na ploše 6000 m2 zábavní park Permonium s nadzemním bludištěm ve stylu důlních chodeb a ostatními atrakcemi, řízenými pomocí moderních informačních technologií, v nichž se odehrává interaktivní hra Magic Permon. V bezprostřední blízkosti věže se nachází také park pro nejmenší děti s názvem Duhový svět.

Trasa jednodenního výletu po Brně a blízkém okolí měří 33 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.