Objevuj památky s princeznou Arabelou IV. díl

Dnešní tip na výlet s pohádkovým nádechem nás zavede z okraje Prahy podél řeky Labe až do Roudnice pod horou Říp.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
  • Praha
  • Praha Východ
  • Mělník
  • Litoměřice
  • Labe
  • Autem

Princezna Arabela - herečka Jana Nagyová - vás ještě před koncem léta (ale klidně i během podzimu) zve na další zajímavá místa, tentokrát v Praze, ve Středočeském kraji a částečně i v Ústeckém kraji. Dnešní cesta bude hodně různorodá - navštívíme 2 zámky, tvrz, církevní památky a také galerii v zámecké jízdárně. Můžete získat hned 4 razítka do hrací karty Motivačního programu a pokud se na některé památce vyfotíte a pošlete fotografii na FB či IG Objevuj památky, můžete se zapojit do soutěže právě s princeznou Arabelou, kterou vyhodnotíme v listopadu.

První zastávka: Chvalský zámek v Praze

Renesanční Chvalský zámek (původně tvrz) najdete na samém okraji Prahy v Horních Počernicích. Zaměřuje se na akce a výstavy pro rodiny s dětmi, školy i veřejnost. V průběhu roku pořádá detektivní víkendy, poutě, trhy, koncerty, tajemné noci, královský bál princezen i rytířů a další akce. Až do 21. 11. je možné návštívit výstavu Pohádková země Vítězslavy Klimtové - skřítci, strašidla a další pohádkové bytosti. A můžete si také vyžádat razítko do hrací karty Motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma.

Druhá zastávka: Tvrz Čelákovice

V goticko - renesanční tvrzi se nachází Městské muzeum. Expozice muzea seznámují návštěvníky s archeologickými nálezy regionu z období od starší doby kamenné po novověk. Přírodovědná expozice pak přibližuje živou a neživou přírodu středního Polabí. Vedle stálých expozic přináší muzeum také řadu zajímavých krátkodobých výstav, přednášek a koncertů. A nezapomeňte si v pokladně říct o razítko do hrací karty...

Třetí zastávka: Zámek Brandýs nad Labem

Hopsa, hejsa, do Brandejsa - říkával už císař Rudolf II., který na zdejší zámek rád zajížděl. A tak přijeďte i vy a za prohlídku získejte další razítko do Motivačního programu. Zámek je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Byl také nejmilejším zámkem posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského. Od roku 2017 se řadí mezi Národní kulturní památky.

Čtvrtá zastávka: Poutní místo Stará Boleslav

Stará Boleslav je místem mučednické smrti knížete Václava (bazilika sv. Václava) a rovněž nejstarším mariánským poutním místem v Čechách. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie je uchováváno Palladium země české (reliéf Panny Marie s dítětem). Dalšími památkami jsou barokní kaple blahoslaveného Podivena a staroboleslavská brána, pozůstatek opevnění, které nechal zbudovat římský císař a český král Karel IV.

Pátá zastávka: Mělník

Na pozdější oběd nebo alespoň na kávu a zákusek se můžeme zastavit v královském věnném městě Mělníku (tento statut mu udělil Karel IV., který zde rovněž založil vinařskou tradici). Kromě malebného náměstí známého z mnoha českých filmů, stojí za vidění místní zámek, chrám sv. Petra a Pavla, podzemí, bývalý kapucínský klášter (dnes muzeum) a nezapomeňte se z vyhlídky podívat na soutok Labe s Vltavou.

Šestá zastávka: Klášter augustiniánů Roudnice nad Labem / Zámecká jízdárna s galerií

Augustiniánský klášter založený roku 1333 pražským biskupem Janem IV. z Dražic byl významným centrem vzdělanosti. Za husitských válek byl vypleněn a až za Polyxeny ź Lobkovic došlo k jeho obnově. Dominantou areálu je kostel Narození Panny Marie, který byl v 1. polovině 18. století přestavěn podle projektu F. M. Kaňky. Stavbu ve stylu barokní gotiky vedl O. Broggio. Za pozornost dále stojí gotická kapitulní siň, křížová chodba nebo zvonice v klášterní zahradě. Po prohlídce i zde obdržíte razítko k programu Třetí za polovic, sedmá zdarma. 

Pokud vyšetříte ještě chvíli času, vraťte se na náměstí a kolem monumentálního zámku dojděte k bývalé zámecké jízdárně. Ta byla 60. letech 20. století a upravena pro potřeby galerie, která zde sídlí. Budova je dnes - stejně jako zámek - v majetku rodiny Lobkowiczů. V prostoru jízdárny je umístěn výběr ze sbírky roudnické galerie, který představuje ilustrativní průřez dějinami českého výtvarného umění 20. století. Počíná impresionismem a tvorbou modernistických autorů, pokračuje kubismem a avantgardními proudy přes geometrické a figurativní tendence 60. let a směřuje k současné tvorbě, která bývá prezentována nejen aktuálními výstavami, ale také rozličnými intervencemi.

Trasa výletu měří 72 km.

Rychlíci ji zvládnou - s ohledem na krátké vzdálenosti mezi zastávkami - během jednoho dne, ale musíte si přivstat...