Velehrad – bazilika a klášter

Bazilika s někdejším cisterciáckým klášterem je největším křesťanským poutním místem na Moravě.

Církevní památka
Zlínský kraj
Zlínský kraj

V místě objektu

  • Možnost stravování
  • Kola vítána
  • Ubytování v objektu
  • Muzeum / galerie

Bazilika a klášter na Velehradě

Velehradský klášter byl vystavěn ve 13. století řádem cisterciáků z podnětu českých panovníků, a to v krajině působení slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.

Původně románská stavba s gotickými prvky byla po několika požárech přestavěna do barokní podoby. V rámci josefínských reforem byl klášter zrušen. Během 19. století začal být Velehrad vnímán jako poutní místo odkazující k poselství soluňských bratří a ohnisko národního obrození a všeslovanských myšlenkových proudů. V roce 1890 na Velehrad přišli jezuité, kteří zde začali rozvíjet vzdělávací aktivity. Důležité bylo působení arcibiskupa A. C. Stojana, jenž se zasloužil o rozvoj Velehradu i vize sblížení západních a východních křesťanů. Období vlády nacismu a komunismu bylo érou stagnace. Po sametové revoluci bylo poutní místo obnoveno.

Navštívit je možné jak baziliku a některé prostory kláštera, tak i rozsáhlé velehradské podzemí s lapidáriem a výstavou o křesťanských mučednících. Ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje jsou umístěny expozice o dějinách Velehradu a Bibli.

Třetí za polovic, sedmá zdarma

Jsme zapojeni do motivačního programu pro návštěvníky nestátních památek 

Nejbližší památky v okolí

Holešov – zámek

Raně barokní zámek postavený po roce 1651 hrabětem Janem z Rottalu. Čtyřkřídlá budova s arkádami a kašnou.

Kroměříž Arcibiskupský zámek a zahrady

Přední kulturně historická památka na Moravě. Rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Rymice – skanzen

Areál tvoří 7 domů, větrný mlýn a renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

Uherský Ostroh, zámek

Středověký obranný hrad vybudovaný Přemyslem Otakarem II. byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek.

Valašské Meziříčí - zámek Žerotínů

Barokní zámek v centru Valašského Meziříčí, kde sídlí Kulturní zařízení města.

Lešná u Valašského Meziříčí - zámek

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Zlín - zámek

Objekt není součástí projektu Objevuj památky