Jeseník – vodní tvrz

Tvrz / pevnost
Olomoucký kraj
  • Vlastivedne-muzeum-jesenicka-teaser.jpg
  • Vlastivedne-muzeum-jesenicka-teaser-02.jpg
  • Vlastivedne-muzeum-jesenicka-teaser-01.jpg

Parkoviště v objektu

Kola vítána

Vlak v místě objektu

Muzeum

O Vodní tvrzi Jeseník

Pozdně středověká tvrz s opevněním ve formě vodního příkopu, brány a kamenného mostu.

Závěry nejnovějších výzkumů předpokládají vznik prvního opevnění na místě dnešní tvrze okolo roku 1328. Měla podobu kamenné stavby o obdélném půdorysu 15 x 17 metrů, která byla obehnána vodním příkopem. Její existenci prokazatelně dokládá písemná zmínka z roku 1374, kdy vratislavský biskup Přeclav z Pohořelé věnoval svému komorníkovi Petrovi z Ledelowa kastelánství na „opevnění“ Freyenwalde. Po jeho smrti roku 1378 převzal město rod Mušínů. Palác se v první polovině 15. století rozrostl západním směrem a ze zbývajících tří stran chránila celý areál zeď dosahující výšky dnešního 1. patra. Patrně nedlouho poté byla přistavěna rovněž předsunutá věž přístupná kolébkovým padacím můstkem. Přetrvávající fortifikační ráz stavby se projevoval i v tom, že nebyla opatřena okny, pouze střílnami.

Na sklonku 17. století však budova svůj vojenský význam postupně ztrácela. Palác získal další dvě křídla, byla zasypána studna, padací most nahradil most kamenný a celý objekt byl nově zastřešen. V roce 1727 postihl město Jeseník rozsáhlý požár, jemuž padla za oběť i část Vodní tvrze. Oprava do původní podoby byla zamítnuta jako neúčelná. Místo toho tehdejší vratislavský biskup a rýnský falckrabě František Ludvík Neuburský rozhodl o přestavbě tvrze v zámeckém stylu. Objekt tak mezi lety 1738–1745 získal další patro a konečně se dočkal proražení oken do okolí. Hranolovitá věž u vchodu naopak přišla o dvě horní, v roce 1727 vyhořelá patra. V druhé polovině 18. století se tvrz stala dočasným domovem hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde působil jako biskupský hejtman. S koncem feudalismu v 19. století zanikl význam tvrze jako sídla vrchnosti a z objektu se stala správní budova jesenického velkostatku. V roce 1932 získalo část objektu původní městské muzeum.

Po druhé světové válce a konfiskaci majetku vratislavského biskupství přešel do užívání muzea celý objekt Vodní tvrze. Po roce 1989 zůstala Vodní tvrz v rukou československého, od roku 1993 pak českého státu, který ji prostřednictvím státního podniku Lesy ČR spravuje dodnes jako sídlo Vlastivědného muzea Jesenicka.

Otevírací doba

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE

Kontakt

Nejbližší památky v okolí

Úsov – zámek

zamek-usov-uvod.jpg

Jeden z nejstarších hradů na Moravě, přestavěný na barokní zámek, je od konce 19. st. lovecko-lesnické muzeum.

Dnes otevřeno 09.00 - 16.30

Šumperk – Pavlínin dvůr

Pavlinin-dum-Sumperk-nahled.jpg

Novorenesanční palác ze začátku 19. století byl reprezentativním sídlem rodiny Chiari a dnes slouží jako muzeum.

Dnes otevřeno 09.00 - 17.00

Krnov – Flemmichova vila

Krnov-flemichova-vila-nahled.jpg

Neoklasicistní vilu nechal vystavět krnovský továrník Theodor Flemmich v roce 1914 v krásné zahradě.

Další památky v kraji

×
Newsletter