Jeseník – vodní tvrz

Tvrz / pevnost
Olomoucký kraj
  • Vlastivedne-muzeum-jesenicka-teaser.jpg
  • Vlastivedne-muzeum-jesenicka-teaser-02.jpg
  • Vlastivedne-muzeum-jesenicka-teaser-01.jpg

Parkoviště v objektu

Kola vítána

Vlak v místě objektu

Muzeum / galerie

O Vodní tvrzi Jeseník

Pozdně středověká tvrz s opevněním ve formě vodního příkopu, brány a kamenného mostu.

Závěry nejnovějších výzkumů předpokládají vznik prvního opevnění na místě dnešní tvrze okolo roku 1328. Měla podobu kamenné stavby o obdélném půdorysu 15 x 17 metrů, která byla obehnána vodním příkopem. Její existenci prokazatelně dokládá písemná zmínka z roku 1374, kdy vratislavský biskup Přeclav z Pohořelé věnoval svému komorníkovi Petrovi z Ledelowa kastelánství na „opevnění“ Freyenwalde. Po jeho smrti roku 1378 převzal město rod Mušínů. Palác se v první polovině 15. století rozrostl západním směrem a ze zbývajících tří stran chránila celý areál zeď dosahující výšky dnešního 1. patra. Patrně nedlouho poté byla přistavěna rovněž předsunutá věž přístupná kolébkovým padacím můstkem. Přetrvávající fortifikační ráz stavby se projevoval i v tom, že nebyla opatřena okny, pouze střílnami.

Na sklonku 17. století však budova svůj vojenský význam postupně ztrácela. Palác získal další dvě křídla, byla zasypána studna, padací most nahradil most kamenný a celý objekt byl nově zastřešen. V roce 1727 postihl město Jeseník rozsáhlý požár, jemuž padla za oběť i část Vodní tvrze. Oprava do původní podoby byla zamítnuta jako neúčelná. Místo toho tehdejší vratislavský biskup a rýnský falckrabě František Ludvík Neuburský rozhodl o přestavbě tvrze v zámeckém stylu. Objekt tak mezi lety 1738–1745 získal další patro a konečně se dočkal proražení oken do okolí. Hranolovitá věž u vchodu naopak přišla o dvě horní, v roce 1727 vyhořelá patra. V druhé polovině 18. století se tvrz stala dočasným domovem hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde působil jako biskupský hejtman. S koncem feudalismu v 19. století zanikl význam tvrze jako sídla vrchnosti a z objektu se stala správní budova jesenického velkostatku. V roce 1932 získalo část objektu původní městské muzeum.

Po druhé světové válce a konfiskaci majetku vratislavského biskupství přešel do užívání muzea celý objekt Vodní tvrze. Po roce 1989 zůstala Vodní tvrz v rukou československého, od roku 1993 pak českého státu, který ji prostřednictvím státního podniku Lesy ČR spravuje dodnes jako sídlo Vlastivědného muzea Jesenicka.

Kontakt

Nejbližší památky v okolí

Úsov – zámek

zamek-usov-uvod.jpg

Jeden z nejstarších hradů na Moravě, přestavěný na barokní zámek, je od konce 19. st. lovecko-lesnické muzeum.

Šumperk – Pavlínin dvůr

Pavlinin-dum-Sumperk-nahled.jpg

Novorenesanční palác ze začátku 19. století byl reprezentativním sídlem rodiny Chiari a dnes slouží jako muzeum.

Krnov – Flemmichova vila

Krnov-flemichova-vila-nahled.jpg

Neoklasicistní vilu nechal vystavět krnovský továrník Theodor Flemmich v roce 1914 v krásné zahradě.

Další památky v kraji

×
Newsletter