Třebíč - zámek

Bývalý valdštejnský zámek se čtyřmi moderními muzejními expozicemi včetně zámeckých prohlídek.

Zámek
Kraj Vysočina
  • zamek-trebic-uvodni.jpg

Bezbariérový přístup

Možnost stravování

Parkoviště v objektu

Kola vítána

Vlak v místě objektu

Muzeum

Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí mnoho různých pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž se může návštěvník seznámit ve čtyřech stálých expozicích. Zároveň muzeum každoročně připravuje zajímavé krátkodobé výstavy, programy pro školy, je otevřeno badatelským aktivitám a pravidelně organizuje celorepubliková setkání muzejních pracovníků. 

Svět neživé přírody

Expozice představuje rozmanitou sbírku mineralogickou, petrografickou, soubor tektitů a zvláštní pozornost je věnována unikátnímu souboru moravských vltavínů. Tato trasa návštěvníkům umožňuje nahlédnout do světa regionální geologie a geologického vývoje Třebíčska.

Svět portálů a bran

Klášterní expozice připomíná místní historickou tradici benediktinského řádu. Návštěvník vstupuje do autentických prostor někdejšího kláštera, kde se seznámí s dějinami církevních řádů v Třebíči, s krásou klášterní architektury a rovněž s osudy duchovních ve 20. století.

Valdštejnové na Třebíči

Zámecká expozice přináší vůbec poprvé pohled na přítomnost rodu Valdštejnů v Třebíči, a to především na přelomu 19. a 20. století. V rámci této trasy je představena také část jedinečné sbírky dýmek.

Lidé. Místa. Osudy.

Muzejní expozice přibližuje v nových souvislostech příběhy lidí a míst Třebíčska napříč staletími. Vystaveny jsou nejcennější sbírkové předměty uměleckohistorické, zvláštní prostor je věnován tradici třebíčských betlémů, životním osudům básníků Vítězslava Nezvala a Jana Zahradníčka, či sbírce orientálií a militarií.

Otevírací doba

Leden - červen: Út-Ne 9-12, 13-17 hod.
Červenec, srpen: Po-Ne 9-12, 13-17 hod.
Září - prosinec: Út-Ne 9-12, 13-17 hod.

Kontakt

zamek-trebic-5.jpg

Akce 2019

26. 6. - 6. 10. - Výstava Ladislav Novák 1925-1999

12. 7. - 8. 9. - Výstava Martin Hronza

8., 27., 28. 9. - Kostýmovaná prohlídka Osudová věštba aneb O lvu v Třebíči

8., 27., 28. 9. - Kostýmovaná prohlídka Provede vás Blažena aneb historie ožívá (pro děti)

20. 9. - 3. 11. - Výstava Jana Kafky - Panoptikum svět aneb Už je tomu 180 let

21. 9. - Do muzea za sbírkou muzejních plakátů (pro rodiny s dětmi)

19. 10. - Třebíčské kouření

14. 11. - 12. 1. - Výstava Antonína Kurky - S fotoaparátem na bojištích Velké války

16. 11. - Do muzea za habánskou keramikou (pro rodiny s dětmi)

Nedaleko zámku Třebíč na vás čekají další zajímavé památky.

Dukovany - zámek

zamek-dukovany-teaser-2.JPG

Reperezentativní sídlo v pozdně barokním stylu s klasicistními prvky.

Roštejn - hrad

hrad-rodstejn-12.jpg

Goticko - renesanční lovecké sídlo ležící uprostřed lesů v malebné krajině Jihlavských vrchů.

Police - zámek

zamek-police-4.jpg

Goticko - renesanční zámek z 16 století, který je nejvýznamnější a nejvzácnější památkou (v tomto stavebním stylu) v Kraji Vysočina a dle odborníků i v celé ČR.

Mapa vám pomůže najít užitečná i zajímavá místa v okolí zámku nebo naplánovat cestu.