Vranov u Brna - poutní místo

Přední Mariánské poutní místo zasazené do půvabné krajiny v okolí Brna.

Církevní památka
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

V místě objektu

 • Parkoviště v objektu
 • Církevní památka
 • Kola vítána

Poutní místo ve Vranově u Brna

Mariánské poutní místo s kostelem Narození Panny Marie je perlou v koruně poutních míst na Moravě i v Čechách. Místo je obklopeno hlubokými lesy a krásnou přírodou tzv. Moravského Švýcarska.

Jak vypráví stará legenda, nabyl na tomto místě zázračně ztracený zrak jeden šlechtic, jež je historikem Talbertem označován jako moravský maršálek Vilém. Ten zde totiž v tehdejších hlubokých lesích zabloudil. Ve své tísni se vroucně modlil k Panně Marii a Panna Maria mu skutečně přispěchala na pomoc. Zjevila se mu mezi dvěma duby, uzdravila jeho nemocné oči a ukázala mu cestu ven z lesa. Po tomto zjevení zůstala mezi dvěma duby malá soška Panny Marie. Vilém nechal z vděčnosti za své uzdravení postavit na místě zjevení malou dřevěnou kapličku a do ní umístil milostnou sošku. Zpráva o zázraku se brzy rozšířila po okolí a celé Moravě. Přicházelo stále více poutníků. Mnozí z nich byli uzdraveni a pro mnohé pouť na Vranov, na místo zjevení Matky Boží znamenala prohloubení života s Bohem.

Vzhled místního kostela se během staletí měnil, stejně jako celý poutní areál. V roce 1622 započali donátoři poutního místa kníže Maxmilián z Lichtensteinu a jeho manželka Kateřina se stavbou nového poutního chrámu. Byl to výraz jejich mariánské úcty, vděčnosti Bohu za mnohá dobrodiní a také příležitost vybudovat při kostele odpovídající místo odpočinku pro zemřelé členy rodu Liechtensteinů. Všechny staré budovy byly zbořeny a na jejich místě byl vybudován dnešní chrám Narození Panny Marie a následně i nový klášter nazvaný Aula Dominae – Dvůr Paní. V obou případech se jedná o vzácné doklady ranně barokního umění na Moravě z doby, kdy zde stavební činnost na počátku třicetileté války velmi stagnovala. Architekt stavby Giovanni Battista Erna zvolil pro stavbu nové Mariánské svatyně stavební prvky typické pro ranné baroko. V roce 1633 pozvali pak donátoři do kláštera mnichy přísného řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly – nazývané také pauláni, a to ze vzdáleného Burgundska ve Francii.

V roce 1740, kdy bylo 500. výročí zjevení Panny Marie, byl Mariánský kostel uvnitř nově vyzdoben. V 18. století zažilo toto poutní místo velký všestranný rozkvět a bylo velmi oblíbeným cílem poutníků. Interiér kostela byl od 2. poloviny 17. století postupně vylepšován a v 90. letech 18. století dokončen. Na výzdobě kostela se podílela řada předních moravských a rakouských malířů a sochařů. Po staletí uctívaná krásná soška Panny Marie Vranovské na oltáři tvoří dominantu chrámového interiéru. Dnes je na tomto poutním místě i zvonkohra a v jedné z bočních kaplí v kostele je celoročně vystavený hrací betlém.

Tipy na výlet

Novinky na nestátních památkách v roce 2024

 • Autem
 • Kulturní akce
 • Výstava
 • Zábava

Celá ČR

Podzimní víkendy na památkách

 • Autem
 • Zábava
 • Výstava

Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Ústecký kraj Hlavní město Praha

V září za kulturou na památkové objekty

 • Autem
 • Kulturní akce
 • Výstava

Jihomoravský kraj Hlavní město Praha Jihočeský kraj Královéhradecký kraj

I na konci léta se vypravte na památky!

 • Kulturní akce
 • Výstava
 • Zábava
 • Autem

Olomoucký kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj

Nejbližší památky v okolí

Blansko - zámek

Renesanční zámek z roku 1604, později upravený do barokní podoby. Dnes sídlo Muzea Blanenska.

Boskovice - hraběcí rezidence

Cenná barokní stavba sloužila jako panská rezidence až do 19. století. Dnes sídlo Muzea regionu Boskovicka.

Boskovice - hrad

Původně goticko-renesanční hrad z 2. poloviny 13. století byl kolébkou mocného rodu pánů z Boskovic.

Boskovice - synagoga maior

Barokní stavba s empírovými a novogotickými úpravami, jejíž stěny zdobí ojedinělá dekorativní výmalba.

Boskovice - zámek

Původně dominikánský klášter byl roku 1826 přestavěn na elegantní empírový zámek.

Brno - Arnoldova vila

Arnoldova vila v Brně z roku 1862 je druhou nejstarší stavbou ve vilové kolonii v Černých Polích.

Brno - hrad a pevnost Špilberk

Dominanta města Brna, která vytvářela historii jihomoravské metropole.

ANOPA

Brno - Letohrádek Mitrovských

Ojedinělá stavba v přechodném stylu Ludvíka XVI. s unikátním freskovým sálem s motivy exotických krajin.

Brno, Augustiniánské opatství

V historickém areálu spjatém s výjimečnou osobností světové vědy - G. J. Mendelem - se nachází dvě muzea.

Břeclav - synagoga

Výstavbu synagogy v roce 1868 zafinancoval tehdejší židovský starosta David Kuffner.

Křtiny - poutní místo

Santiniho barokní poutní místo je nazývané Perlou Moravy.

Oslavany - těžní věž Kukla

Skvost industriální architektury z roku 1913 se nachází v bývalém Rosicko-oslavanském černouhelném revíru.

Pohansko - zámeček

Empírový zámeček postavený v areálu raně středověkého hradiska je součástí Lednicko-valtického areálu.

Račice-Pístovice, zámek

Zámecký areál je unikátním spojením zámku s bohatou historií a moderního wellness hotelu.

Rosice - zámek

Hodnotný renesanční zámek z přelomu 16. a 17. století, hlavní sídlo Karla st. ze Žerotína, s původními interiéry.

Velké Opatovice, zámek

Barokně-empírový zámek obklopený volně přístupným parkem s dochovanými původními dřevinami.

Vyškov - kaple sv. Anny a špitálek

Kaple sv. Anny z 1. poloviny 16. století se vyznačuje gotickými reminiscencemi a renesančními nástěnnými malbami.

Vyškov - zámek

Původně gotický hrad, přestavěný G. P. Tencallou na barokní biskupský zámek, je sídlem Muzea Vyškovska.

Brno - Vila Löw-Beer

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Brno – Kryt Denis

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Cornštejn, zřícenina hradu

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Hodonín - zámeček

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Lednice - zámecké jízdárny

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Mikulov - Horní synagoga

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Mikulov - zámek

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Mohyla míru, kaple, památník

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Předklášteří, Cisterciácký klášter Porta coeli

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Rajhrad, Benediktinský klášter

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Slavkov - Austerlitz, zámek

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Veverská Bítýška, Jarošův mlýn

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Znojmo - Dům umění

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Znojmo - hrad

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Znojmo - rotunda sv. Kateřiny

Objekt není součástí projektu Objevuj památky

Znojmo, Minoritský klášter

Objekt není součástí projektu Objevuj památky