Slezskoostravský hrad v Ostravě

Hrad, kde to žije...

Moravskoslezský kraj
  • Ostrava
  • Na kole
  • Autem
  • Vlakem

Přijměte pozvání na místo, které je trochu stranou od hornické a hutnické minulosti moravskoslezské metropole. Na středověkou tvrz s pohnutým osudem, která byla během věků několikrát předurčena k zániku, přesto ale přežila a pamatuje mnohé.

Slezskoostravský hrad je jediným alespoň částečně dochovaným hradem v Ostravě. Byl postaven pravděpodobně ve 13. století jako zeměpanská pevnost na skalnatém ostrohu na tehdy polsko-moravském pomezí. Roku 1508 získal hrad a celé zdejší panství Jan Sedlnický z Choltic, který jej nechal o pár desítek let později přestavět na renesanční zámek. Zámek velmi poznamenala třicetiletá válka, kdy byl zpustošen Italy, Dány i Švédy. Roku 1714 koupil zámek hrabě Jindřich Vilém Wilczek. Wilczkové zahájili v roce 1787 ve Slezské Ostravě pravidelnou těžbu černého uhlí, v důsledku čehož hrad dodnes poklesnul o těžko uvěřitelných 16 metrů a nezadržitelně chátral. Až v roce 2004 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce a byl zpřístupněn veřejnosti.

Nejzachovalejší částí hradu je vstupní brána s věží z 16. století, která byla vystavěna pro pěší i povozy. Průchod pro pěší je částečně zachován, včetně střílny a původní kamenné dlažby. Součástí hradní expozice je kopie rodového znaku Sedlnických a letopočtem 1548, který byl dříve umístěn nad bránou. Jde o nejstarší dochovaný údaj psaný arabskými číslicemi na území Ostravy. Nejstarší částí hradu je palác, v některých pramenech uváděn též jako pevnost. Dnešní vzhled paláce je výsledkem zastřešení jeho alespoň částečně dochovaných prostor. Z palácových teras je pěkný výhled nejen na celý areál hradu, ale jsou odtud vidět také různé ostravské dominanty nebo panorama Moravskoslezských Beskyd.

Hrad leží při soutoku řek Ostravice a Lučiny na průsečíků oblíbených cyklostezek spojující Ostravu s Beskydami, Moravskou bránou, Opavskem i Karvinskem. Díky své poloze je předurčen k tomu, aby se stal vyhledávaným výletním místem nabízející návštěvníkům nejen odpočinek, ale také pohled do ostravské historie. Na hradě probíhají prohlídky s průvodci a jsou zde k nahlédnutí také různé expozice. Především se ale Slezskoostravský hrad stal místem konání desítek kulturních akcí, které se zde konají celoročně.