Brno – Kryt Denis

Technická památka
Jihomoravský kraj
  • kryt-denis-uvod.jpg

Vlak v místě objektu

Muzeum / galerie

Protiletecký Kryt Denis v Brně

Energeticky soběstačný Kryt Denis je jedním ze dvou nejznámějších brněnských krytů. Byl vybudován jako součást protiletecké obrany. Jeho stavba probíhala ve třech postupných etapách.

S výstavbou bylo započato v roce 1946 a celý komplex byl dokončen v letech 1953–1955. Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory jsou z větší části situovány pod plochu kapucínských zahrad.

Jde o soustavu navzájem kolmých chodeb na ploše tvaru obdélníka o rozměrech přibližně 85 x 60 metrů s několika vstupy a množstvím nouzových východů. Klenuté chodby, ražené ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají nejčastější rozměr cca 3 x 3 metry a jejich celková délka dosahuje i s únikovými štolami zhruba 900 metrů na zastavěné ploše 5565 m2. V případě atomového výbuchu bylo možné v krytu přežít až 4 dny a v tomto stísněném prostoru se mohlo naráz ukrýt až 3000 obyvatel.

V letošním roce zde připravujeme sérii komentovaných prohlídek s průvodcem.

Nejbližší památky v okolí

Brno - Letohrádek Mitrovských

letohradekMitrovskych-3211-result.jpg

Ojedinělá stavba v přechodném stylu Ludvíka XVI. s unikátním freskovým sálem s motivy exotických krajin.

Brno - hrad a pevnost Špilberk

Hrad2-preview.jpeg-result.jpg

Dominanta města Brna, která vytvářela historii jihomoravské metropole.

Brno, Augustiniánské opatství

Mendelovo-muzeum-01-result.jpg

V historickém areálu spjatém s výjimečnou osobností světové vědy - G. J. Mendelem - se nachází dvě muzea.

Další památky v kraji

×
Newsletter