Zřícenina hradu Cornštejn

Historie, zábava, příroda, odpočinek nad Vranovskou přehradou.
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky

Hrad Cornštejn stojící na kopcovitém výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí nechal postavit Raimund z Lichtenburka se souhlasem krále Jana Lucemburského ve 20. letech 14. století. V polovině 15. století držel hrad Hynek z Lichtenburka a na Bítově, který odmítl přísahat věrnost králi Jiřímu z Poděbrad a podporován papežem Piem II. zahájil v roce 1463 otevřenou vzpouru. Cornštejn se proto logicky stal terčem útoku královského vojska. Jedenáctiměsíční obléhání hradu (1464-1465), řízené hejtmanem Oldřichem Mládencem z Miličína, se stalo politickou událostí evropského významu, neboť za vzpurným Lichtenburkem stál samotný papež. Nakonec však byl Cornštejn vyhladověn, Hynkovi z Lichtenburka konfiskován a lénem udělen pánům Krajířúm z Krajku, aby se po roce 1526 hrad opět vrátil do rukou Lichtenburků. Od konce 16. století nebyl hrad udržovaný a začal pustnout. Posledními majiteli hradu od roku 1912, stejně jako nedalekého Bítova, byli Haasové z Hasenfelsu. Na základě Benešových dekretu byl hrad v roce 1945 zestátněn. Nynější podoba hradu je výsledkem jeho rozsáhlé rekonstrukce ze 70. let 20. století.

Nová sezóna na zřícenině hradu Cornštejn začala! Čeká na Vás také bohatý prázdninový program "Léto na Cornštejně", během kterého vystoupí skupiny historického šermu se svými zábavnými představeními. Určitě se do 30. září zastavte… Otevřeno je každý den od 9,00 do 17,00 hodin. 

Podrobnější program najdete na: http://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-Léto-na-Cornštejně-2018

Fotogalerie