Zámek Velké Meziříčí

Kraj Vysočina
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Historie muzea ve Velkém Meziříčí sahá až do roku 1893, kdy se ve městě konala Všeobecná krajinská výstava. Na tu bylo shromážděno množství předmětů národopisného charakteru, které se staly základem muzea. To se po roce 1948 se přestěhovalo do budovy zámku - dnes jako Muzeum Velké Meziříčí.

Prohlídková trasa nabízí jak návštěvu šlechtických salonů, tak i muzejních expozic přibližujících regionální historii, modely mostů či kolekci kubistického nábytku dle návrhu Pavla Janáka. Nechybí ani mineralogická či ornitologická sbírka a expozice věnovaná meziříčskému rodákovi Janu Čermákovi, který se stal prvním Čechem, jenž získal mezinárodní pilotní diplom FAI.

V loňském roce byl otevřen sál s unikátní freskovou výzdobou. Nejstarší malba v sále, která představuje rytířský souboj, byla vytvořena již okolo roku 1300. Figurální malba datovaná do 20. let 14. století popisuje život a smrt svaté Markéty. Vyobrazené téma je opatřeno průvodním latinským textem čítajícím sedmnáct řádků a zhruba 1500 písmen. Co se týká hradního prostředí a zobrazených námětů, jedná se o unikátní případ. Zatímco v sakrálním prostředí té doby se běžně objevují křesťanské legendy, v profánním prostředí se jedná o námět zcela ojedinělý.

Fotogalerie