• Zamek-Tachov-00.jpg

První zmínky o tachovském hradisku pocházejí z roku 1126. Za vlády Přemysla Otakara II. byl na tomto místě vybudován hrad s mohutnou válcovou věží. Za vlády Lucemburků byl hrad rozšířen o palác. Za Karla IV., který na hradě často pobýval, byla hradní stavba doplněna o komfortní vybavení své doby. V 15. století byl hrad dobyt husity. V 17. století se hrad nacházel doslova v dezolátním stavu a stal se neobyvatelným. Navíc ho poničily nájezdy švédských a císařských vojsk a v roce 1648 byl hrad Švédy až do základů vypálen. Losyové, kteří hrad vlastnili vletech 1664 až 1784, jej přestavěli na barokní zámek. V roce 1787 Josef Mikuláš Windischgrätz započal s bouráním hospodářských budov zámku a nejprve vystavěl severní křídlo nového zámku. V roce 1802 byla zbourána stará hradní věž a na jejím místě vyrostlo jižní křídlo zámku. Po roce 1945 začal nevyužitý zámek chátrat a v roce 1968 byl určen k demolici. Na intervenci obyvatel města však téhož roku začala jeho obnova. Zpočátku práce prováděla pouze parta důchodců tzv. "dědkostroj". Po opravách zde až do roku 2012 sídlil MěÚ. Od roku 2014 je zámek zpřístupněn veřejnosti.

V jedné z přízemních místností lze nahlédnout do vnitřního prostoru původní hradní věže. V 1. patře jsou přístupné honosné prostory bývalé knížecí rezidence rodiny Windischgrätzů. Ve 2. patře se nachází prostory pro krátkodobé výstavy.