Zámek Mikulov

Dominanta městské památkové rezervace

  • mikulov-zamek-teaser.jpg

Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu, tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova.

Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liechtensteinům. Nejdochovanějším gotickým prostorem hradu je osmiboká kaple z roku 1380, zasvěcená Panně Marii a sv. Janovi Evangelistovi, vestavěná do patra válcové věže. Od roku 1575 se majitelem stal rod Dietrichsteinů. Náročná přestavba strohé hradní pevnosti na reprezentativní renesanční knížecí sídlo hodné politické a společenské role započala za Františka kardinála Dietrichsteina (1570-1636), který z Olomouce přenesl do Mikulova svoji biskupskou kancelář i celý dvůr. V roce 1719 došlo ke katastrofálnímu požáru města, který vážně zasáhl i zámek. Následovala barokní přestavba, jíž vzniklo šlechtické sídlo s prostory pro reprezentaci a zábavu, odpovídající společenskému postavení knížat z Dietrichsteinu. Tragicky se zapsala do dějin mikulovského zámku Druhá světová válka. V samém jejím závěru - během osvobozovacích bojů - 22. 4. 1945 zámek vyhořel. Avšak díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. K nejzajímavějším součástem zámku patří historická knihovna a sál předků.

Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic. Během sezóny se instituce pořádá množství výstav a kulturních akcí.