• kravare-teaser.jpg

Barokní zámek Kravaře Vás zve na prohlídku stálé expozice, která Vás seznámí s jednotlivými etapami zajímavé zámecké historie. Hned první část je věnovaná tajemnému majiteli zámku a panství, alchymistovi Michalu Sendivojovi ze Skorska. Na jeho připomínku zde máme ukázku alchymistické dílny včetně magického transmutačního kruhu, za jehož pomoci měli alchymisté vyrábět zlato či elixír mládí. Kromě alchymistické dílny uvidíte v expozici průřez historií kravařského zámku přes baroko a rod Eichendorffů až po 20. století a nahlédnete také do kaple archanděla Michaela, která jakoby zázrakem nebyla poškozena požárem zámku v roce 1937. Na závěr prohlídky se podíváte do daleké minulosti – přesněji do mladší doby bronzové, z níž pocházejí bohaté archeologické nálezy na území Kravař. Tato místnost s příznačným názvem „Za dveřmi je pravěk“ je novou částí stálé prohlídkové trasy, která se otevřela návštěvníkům 6. května.

Kromě interiéru zámku se můžete projít přírodně-krajinářským parkem anglického typu, který byl založen již v 18. stol. V dnešní podobě má rozlohu 21 ha, roste zde téměř sto forem listnatých a jehličnatých stromů a keřů včetně opravdových skvostů a je protkán mlýnskými strouhami a rybníky. Od roku 1997 se v části parku hraje golf.

×
Newsletter