Zámek Blansko

Navštivte expozice a výstavy Muzea Blanenska.
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Muzejní tradice v Blansku sahá až do poloviny 19. století, kdy Jindřich Wankel, lékař a krasový badatel, zřídil v jedné z budov předzámčí soukromé muzeum, v němž představil výsledky svého bádání v tehdejším Moravském Švýcarsku. Po Wanklově odchodu muzeum zaniklo a nového muzea se Blansko dočkalo až v roce 1959. Současné Muzeum Blanenska se stejně jako jeho předchůdci zaměřuje především na historii výroby blanenské umělecké litiny a dějiny výzkumu Moravského krasu. Expozice jsou k vidění v blanenském zámku, v němž muzeum sídlí. Od roku 1994 jsou rovněž představeny nejkrásnější místnosti zámku, které svůj vzhled získaly při poslední velké úpravě, provedené v novorenesančním duchu v 70. letech 19. století za Salmů, kteří sály osadili kazetovými stropy a dřevěným ostěním s textilními tapetami.

Nová archeologická expozice Cesta do pravěku Blanenska s podtitulem Detektivní putování s komiksovým archeologem Karlem Pazourkem proti proudu času zachycuje Blanensko v časovém úseku od raného středověku, kdy se v listinách poprvé objevuje Blansko, až po období kdy jeskyně Moravského krasu obývali neandrtálci. Nejslavnějším obdobím je doba halštatská díky nálezům z tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála objevené v roce 1872 „otcem moravské archeologie” Jindřichem Wankelem.

Expozice Blanenská umělecká litina představuje fenomén, který neměl v celé habsburské říši konkurenci. Mezníkem v dějinách železáren se stal rok 1807, kdy řízení celého podniku přebral Hugo František Salm-Reifferscheidt, jenž povznesl blanenský závod na špičku mezi evropskými železárnami a velkými inovacemi pozvedl zaostalou hamerskou výrobu k moderní průmyslové velkovýrobě. Železárny v té době vyráběly v podstatě všechny druhy užitkového litinového zboží a produkovaly také uměleckou litinu - např. velké antické plastiky. 

I další stálé expozice a krátkodobé výstavy stojí za shlédnutí! 

Fotogalerie