Zámecký areál Žirovnice

Když Vás něco baví a děláte to s chutí, pozná to každý
Kraj Vysočina
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Přijďte navštívit krásné historické objekty zámku, špýcharu a pivovaru.

 

ZÁMEK láká na expozice: Nástěnné gotické fresky z 15. století a Květiny na šlechtickém sídle.

ŠPÝCHAR zve do expozic: Venkovské tradice a řemesla nebo Keramický betlém: Život na vesnici.

PIVOVAR představuje expozice: Knoflíkářství / Perleťářství, Historické šicí stroje nebo Ukázky pivovarnictví.

Unikátní gotické fresky nemají rozsahem v ČR obdoby... 

Na prohlídce zámku se mimo jiné dozvíte, jaké výjevy pokrývají stěny a klenby hradní kaple, prohlédnete si scény ze známých řeckých bájí v Zelené světnici - všechny nástěnné malby pochází z období gotiky - z 15. století. V Hudebním salónku zjistíte co to byla "Tulipánová horečka" - tzv. tulipománie a například v Badatelně Vám průvodce sdělí, o co byl v rudolfínské době největší zájem. Mnoho zajímavostí o propojení květiny s životním stylem v 19. století prozradíme v expozici nazvané Květiny na šlechtickém sídle.

Perleťářství, pivovarnictví a historické šicí stroje...

Rozhodně si nenechte ujít prohlídku pivovaru, kde v expozici Knoflíkářství / Perleťářství představíme úžasné perleťové motýly, hodiny, šperky a šperkovnice, poslechnete si o tom, jak přišel Josef Žampach do Žirovnice za svou milou a jak začal s výrobou perleťových knoflíků. Nebo se dozvíte, že v nedávné historii měl knoflíkářský průmysl v Žirovnici i učňovskou školu pro perleťáře. Expozice šicích strojů se zaměřuje například na nejstarší ukázku sbírky od firmy Wheeler a Wilson založené roku 1852, přiblíží i další šicí a ševcovské stroje určené pro domácnost, krejčovské dílny, obuvníky, čalouníky, kloboučníky a kožešníky, které za léta sběratelské činnosti nashromáždil Jiří Vetýška. V Pivovarské expozici si průvodce nenechá pro sebe, jak byly nad horními humny skladovány sladovnický ječmen a pšenice, z nichž se vařilo pivo. Pšeničné pivo zvané bílé 12° - 13° bylo určeno pro lid, ječmenné pivo zvané červené 22° - 26° pili páni. Pivo se označovalo podle měsíců, v nichž se vyrobilo - ledňák, únorák, nejlepší byl březňák, který se pil o senosečích.

Keramický betlém se 700 figurkami...

Milovníci venkovské historie zajisté ocení špýchar, kde při prohlídce objeví velké množství drobnějších i velkých předmětů, které se dříve - v Žirovnici a okolí - používaly ke každodenním zemědělským činnostem. Největším "tahákem" špýcharu je rozměrný keramický betlém - práce dětí a pedagogů ze ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Betlém je rozdělen do čtyř ročních období a je nádhernou ukázkou toho, co se v kterémkoli ročním období na vesnici dělalo. Betlém obsahuje více jak 700 různých postaviček. Na jeho výrobě se podílela i celá rodina studentů - například papírové domečky, plůtky atp. vytvářel 80-letý dědeček jedné žákyně. 

V zámeckém areálu a Turistickém informačním centru se na Vás těší náš kvalifikovaný personál.

Fotogalerie