Zámecké jízdárny Lednice

Zámek hřebců.

  • Lednice-jizdarna-teaser.jpg

K pozdvižení jízdáren a koníren na úroveň reprezentativních staveb vládnoucích rodů dochází již v období renesance. V Lednici se koncem 17. století stal součástí zámeckého areálu monumentální „zámek hřebců“. Představy knížete Karla Eusebia z Liechtensteina byly přenesené do projektu, který na východní straně zámku začal realizovat Johann Bernard Fischer z Erlachu na přelomu let 1687/1688. Původně byly konírny navrženy na půdorysu čtyřúhelníku. V letech 1690/1691 povolal kníže Johann Adam z Liechtensteina italského projektanta Domenica Martinelliho, který dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. K realizaci čtvrtého křídla nedošlo, teprve koncem 18. století byla dostavěna dvě menší křídla navazující na západní a východní křídlo, která objekt prostorově uzavřela. Komplex jízdáren je nejstarší původní dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici.

Objekt jízdáren byl až do počátku zahájení projektu obnovy v havarijním stavu, i v důsledku nedostatečných investic v minulosti a také následkem různého způsobu využití jednotlivých částí v průběhu uplynulých 50 let, kdy sloužil jako studentská kolej a menza Vysoké školy zemědělské, a jako sklad zemědělských potřeb.

Celková rekonstrukce rozsáhlého objektu skončila v roce 2013. Tematicky je programová náplň Multifunkčního centra zámek Lednice zaměřena na kulturní krajinu, s využitím modelového příkladu komponované krajiny Lednicko – valtického areálu, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Od 2. 8. do 30. 9. se ve výstavních sálech 1. patra jízdáren uskuteční exkluzivní výstava České korunovační klenoty na dosah, která představí mistrovské repliky našeho nejcennějšího pokladu bez mnohahodinových front.