Za židovskými památkami do Boskovic

Na Moravě výjimečně zachované židovské město v podzámčí.
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Jedním z nejvýznamnějších středisek židovského osídlení na Moravě byly vedle Mikulova, Třebíče a Prostějova také Boskovice. Židé se zde vyskytovali již ve středověku, samotná židovská obec však vznikla až v první polovině 16. století. Záhy po jejím konstituování musíme předpokládat existenci hřbitova, synagogy, řeznictví a dalších institucí nezbytných k chodu pospolitosti.

Židé byli ve svých právech často omezováni, směli se věnovat pouze některým řemeslům a obchodu. Pro svou kulturní odlišnost se mnohdy stali oběťmi společenského opovržení a nevraživosti ze strany majoritního obyvatelstva. Uzavřené židovské město (ghetto), vzniklo roku 1727, kdy Marie Terezie nařídila striktně oddělit domy Židů od stavení křesťanů a všechny Židy z Boskovic přestěhovat do uzavřené části města. Ghetto bylo odděleno dvěma bránami z poloviny 18. století (třetí vznikla po roce 1823) a několika řetězy. Zde stálo asi 100 domů rozdělených na 138 jednotek.

Vzhled domů poznamenaly četné požáry, zejména katastrofa 1. května 1823, kdy shořely dvě třetiny obce. Vývoj po deportaci Židů, od roku 1943, způsobil další chátrání a likvidaci domů. Přesto z dnešních 79 domů je dvacet památkově chráněno spolu s dalšími objekty (kašna, masné krámy, brána). Bývalé ghetto je památkově chráněno jako výjimečný urbanistický celek.

Jediná dochovaná synagoga v Boskovicích pochází z roku 1639 a jde o barokní stavbu s pozdějšími úpravami. Její klenby a stěny zdobí mimořádně hodnotná dekorativní výmalba a hebrejské liturgické texty, které jsou mistrovským dílem polských židovských utečenců z druhé poloviny 17. a z 18. století. Navíc se v hlavním sále synagogy konají sezónní výtvarné výstavy, koncerty a divadelní představení. Kromě bohatě zdobeného interiéru je v budově instalována expozice seznamující návštěvníky s historií Židů v Boskovicích, s nejvýznamnějšími osobnostmi, s historií židovské obce, s historickou podobou židovské čtvrti, představeny jsou také boskovické synagogy a židovský hřbitov.

Poblíž synagogy se nachází mikve. Jde o nádrž s čistou přírodní vodou, v níž lze nabýt rituální očisty. V mikve se očišťovali všichni zbožní Židé v předvečer šabatu a dalších židovských svátků. Mikvi ve sklepě domu č. 3/5 na ulici U Templu uvedl do stavu přibližujícímu se historické podobě Klub přátel Boskovic za finančního přispění Nadace Občanského fóra Praha. Slavnostně byla zpřístupněna 9. 6. 2005. Lázně si lze prohlédnout po prohlídce synagogy maior.

Další objekt bývalého židovského ghetta, který lze navštívit je Židovský obecní dům. Starší obecní dům, nedílná součást cenného areálu židovské čtvrti, shořel při katastrofálním požáru ghetta v roce 1823. Nová budova vznikla podle plánů vrchnostenského stavitele Mathiase Flocha v roce 1826 v empírovém slohu. Je to rozsáhlejší dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou, členěnou fasádou a klenbami v přízemí, v níž bývaly umístěny kancelář židovské obce, školní učebna, studovna, byty rabína a správce špitálu. Na návštěvnické centrum v přízemí navazuje místnost s instalací původního vzhledu židovské domácnosti – bytu rabína a pekárny macesů (tradiční sváteční židovský chléb).

Nedaleko se nachází také židovský hřbitov, kde spočinulo mnoho boskovických Židů ( mj. např. i Šmu'el ben Natan ha-Levi Löw Kolín, významný učenec a rabín známý pod pseudonymem Machacit ha-šekel). Hřbitov se nachází poněkud stranou od současné památkové zóny a areálu ghetta, asi 500 m západním směrem. Jedná se o plochu cca 15ha obehnanou kamennou zdí. Uvnitř areálu židovského hřbitova můžeme vidět márnici, která je však přístupná pouze s průvodcem. Uvnitř hřbitova je více než 2 tisíce náhrobků (v hebrejštině Maceva) a nejstarší z nich jsou z konce 17. století. Na náhrobcích si může návštěvník všimnout bohaté symboliky (florální a zoomorfní motivy, žehnající ruce, konvičky a další). Židovský hřbitov v Boskovicích je během turistické sezony volně přístupný bez průvodce.

Muzeum regionu Boskovicka v roce 2018 vydalo průvodce po židovském městě pro děti s názvem S pastelkami po židovském městě Boskovice, který je k dostání v Muzeu regionu Boskovicka, v synagoze a v Židovském obecním domě. Ilustrovaný průvodce je určen dětem, rodinám, školám i široké veřejnosti a zprostředkovává nejdůležitější informace o historii, osobnostech, exteriéru, interiéru i okolí památek atraktivní a přehlednou formou.

Fotogalerie