Z Velkého Meziříčí do Žirovnice

Unikátní gotické fresky, zajímavé interaktivní expozice, památky UNESCO
Kraj Vysočina
  • Autem

V dnešním tipu se zaměříme na další část kraje Vysočina.

Velké Meziříčí - atraktivní zámek a historické náměstí...

Městu Velké Meziříčí dominuje zámek rodiny Podstatzský-Lichtenstein. Strážní hrad pánů z Lomnice byl vystavěný před polovinou 13. století na skále nad křižovatkou obchodních cest. Hrad byl postupně přestavěn v renesančním a barokním stylu, až došlo za c. k. polního maršálka Rudolfa Lobkowicze k pseudogotickým úpravám celému areálu do současné podoby. Hrabě František Harrach v rámci vojenských manévrů v roce 1909 hostil na zámku arcivévodu Františka Ferdinanda a později byl také jeho pobočníkem. V přízemí původního románského hradu se nachází unikátní sál s freskovou výzdobou. Byl zřejmě jakousi společenskou místností, ve které se prolínal světský život se základními duchovními hodnotami reprezentovanými malbami křesťanských mučedníků. Vzhledem k zachovalosti a kráse provedení výzdoby je dílo vynikající ukázkou gotického umění a v rámci celé ČR nemá téměř obdoby. Na zámku se dále nachází Muzeum Velké Meziříčí s expozicemi Ve znamení sedmi per, Kubismus, Přírodověda, Pozemní komunikace a Zámek (Sarajevský a Orientální salón, Taneční sál). Muzeum rovněž pořádá krátkodobé výstavy a kulturní akce.

Němé svědectví soužití křesťanů a Židů v Třebíči...

Pokračujeme do Třebíče, malebného města na řece Jihlavě. Díky bohaté historii zde mohou návštěvníci obdivovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – konkrétně jsou to bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov. My se mj. podíváme do sousedství zmíněné románsko-gotické baziliky upravené v barokním období F. M. Kaňkou – a to do bývalého Valdštejnského zámku. Dnes zde sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč, které nabízí návštěvníkům čtyři stálé expozice: Svět neživé přírody. Svět portálů a bran. Valdštejnové na Třebíči. Lidé. Města. Osudy. V těsném sousedství zámku zaujmou rozsáhlé podzemní prostory někdejší zámecké ledovny.

Památky v Brtnici a Třešti, lovecký hrad Roštejn

Naše další cesta vede do Brtnice, malého městečka doslova „prošpikovaného“ památkami. Dominantou je momentálně nepřístupný zámek, renesanční radnice, rodný dům architekta Josefa Hoffmanna s expozicí, paulánský klášter, kostel sv. Jakuba, zámecký kostel, dva historické mosty, synagoga a židovský hřbitov. Pěšky se můžeme vydat i k rozsáhlé zřícenině hradu Rokštejna (6 km).

Míříme do Třeště, kde se mj. nachází zámek (dnes hotel – t. č. v rekonstrukci), synagoga a muzeum betlémů. Nedaleko, uprostřed lesů, stojí lovecký hrad Roštejn, pobočka Muzea Vysočiny v Jihlavě. Hrad právě prošel rozsáhlou obnovou a nabízí návštěvníkům zbrusu nové moderní expozice věnované historii a přírodě. Milovníci dalekých výhledů mohou vystoupat na hradní věž a rozhlédnout se jak po nedaleké oboře, tak po Jihlavských vrších.

Žirovnice - jedinečné fresky odhalené po požáru...

Cílem dnešního výletu je městečko Žirovnice s atraktivním zámeckým areálem rozkládajícím se na návrší nad rybníkem. Zámek vznikl z raně gotického hradu v polovině 13. století. Nejrozsáhlejší stavební úpravy zde proběhly po roce 1485, kdy hrad získal Václav Vencelík z Vrchovišť, který ho nechal vyzdobit rozsáhlými freskami mimořádné kvality, jejichž velká část se dochovala do současnosti. Zámek pak vlastnily další významné rody jako páni z Hradce nebo Šternberkové. V roce 1964 zámek vyhořel a zároveň byly objeveny unikátní pozdně gotické fresky, které byly v té době zamalované. V současné době si mohou návštěvníci – kromě souboru nástěnných maleb – prohlédnout expozici „Květiny na šlechtickém sídle“. Dále expozici vesnických tradic a řemesel v zámeckém špýcharu nebo expozici žirovnického knoflíkářství a perleťářství, pivovarnictví a šicích strojů v zámeckém pivovaru.

Délka trasy činí 90 km.

Fotogalerie