České korunovační klenoty na dosah v Brně

Osudy 22 korunovaných panovníků a nejcennějšího české pokladu představí Letohrádek Mitrovských

  • teaser-01-result.jpg

Mistrovské repliky korunovačních klenotů v Letohrádku Mitrovských v Brně

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly – ke Svatováclavské koruně – postupně přidávány další artefakty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. U veřejnosti je málo známý fakt, že středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů Karlem IV. počínaje až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak dvě jejich části dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy a vystaveny dodnes. Nové renesanční kusy – žezlo a jablko – byly vyrobeny v letech 1533–34 pro Ferdinanda I. Habsburského a tenkrát šlo o celý komplet soukromých klenotů, z nichž se však koruna nedochovala. Jeho pravnuk Ferdinand II. si je pak vybral – nepochybně pro jejich krásu – za oficiální státní klenoty místo dosavadních prostých gotických, Svatováclavská koruna jejich oficiální součástí samozřejmě zůstala pro svůj historický i symbolický význam a obrovskou hodnotu. Tento pozměněný komplet pak používali i další panovníci, jejichž životní cesty budou na výstavě také představeny.

Od gotiky k renesanci

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě jak v původním kompletu i s korunovačním mečem, tak i s pozdějšími artefakty.

22 panovníků korunovaných Svatováclavskou korunou

Příběhy vladařů a jejich osudy napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů a vyobrazení. K vybraným panovníkům doplníme exponáty ilustrující období jejich vlády (kopie zbraní, faksimile listin, makety pečetí, ukázku Řádu zlatého rouna, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., repliku Pražského Jezulátka).

Výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně potrvá od 1. 2. do 28. 6. a bude přístupná kromě pondělí od 10 do 16.30 hodin.