Vysočinou z Ledče do Nového Města

Kraj Vysočina
  • Autem

Tento výlet nás zavede do krásné mírně zvlněné krajiny na pomezí Čech a Moravy, do oblasti Vysočiny.

Lákavé prohlídkové okruhy na ledečském hradě...

Nejprve zavítáme do malebného městečka Ledeč nad Sázavou, ve kterém si kromě historického náměstí s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla prohlédneme hrad. Ten vznikl už v polovině 13. století a byl mnohokrát přestavován v různých stavebních epochách. Návštěvníkům nabízí několik prohlídkových možností – Muzejní okruh seznamuje s vlastivědnými sbírkami a historickými hodinami. Retro okruh se věnuje historii hradu a připomíná nostalgii dob nedávno minulých. Součástí je také výstava věnovaná filmům, které se na hradě natáčely. Muzeum Jaroslava Foglara připomíná život a dílo našeho významného spisovatele, který v nedaleké Sluneční zátoce pořádal své legendární skautské tábory. Doporučujeme rovněž výstup na hradní věž, ze které jsou úchvatné výhledy na město, řeku Sázavu a okolní krajinu. Ve městě se také nachází židovské památky – synagoga nebo hřbitov.

Přes Havlíčkův Brod pokračujeme do dalšího půvabného městečka a to do Polné.

Polná je atraktivní památkovou zónou, odkud se vám nebude chtít odjet...

Z dálky nás zdraví monumentální, avšak nedokončený děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie z let 1700-1707. Odborníky je chrám řazen mezi nejnádherněji zdobené církevní stavby v ČR – zejména co se freskové a štukové výzdoby interiéru týče. Prohlédneme si také pozůstatky polenského hradu a zámek, kde se nachází Městské muzeum s poutavými expozicemi o historii, řemeslech nebo o proměnách města včetně sbírky hodin. Samotný hrad patří, stejně jako ten ledečský, mezi nejstarší šlechtické hrady na našem území a obdobně je i polenský areál pokladnicí několika stavebních stylů. Ve městě je možné navštívit i Starou školu s ojedinělou expozicí školní třídy z roku 1866 i s černou kuchyní a bytem učitele. Další zajímavou expozici nabízí Rabínský dům a synagoga – obojí jako Regionální židovské muzeum.

Vzácné památky, muzea a Modelové království ve Žďáru n. Sázavou...

Z Polné zamíříme do Žďáru nad Sázavou, kde si lze prohlédnout zámek (bývalý klášter) s několika expozicemi včetně multimediálního pojetí zdejší historie pod názvem „Muzeum nové generace“, přímo nad zámkem se nachází Zelená hora s unikátním poutním chrámem sv. Jana Nepomuckého ve stylu barokní gotiky a ve tvaru pěticípé hvězdy – vrcholné dílo architekta Santiniho zapsané na prestižní seznam UNESCO. Regionální muzeum se nachází v gotické tvrzi a nedalekém Moučkově domě v centru města, v Domě kultury pak můžeme obdivovat obří modelové kolejiště i s několika památkami zdejšího kraje.

Město plné umění - Nové Město na Moravě...

Poslední zastávkou výletu je Nové Město na Moravě. Na úhledném náměstí se kromě bývalé staré radnice s místním muzeem nachází původně renesanční zámek, ve kterém sídlí Horácká galerie. Stávající expozice seznamují s dílem Jana Štursy – zakladatele českého moderního sochařství nebo Vincence Makovského – představitele meziválečné avantgardy, další část je věnována historii zámku a v obrazárně najdeme průřez tvorbou malířů nejen Vysočiny – např. Oldřicha Blažíčka nebo Josefa Jambora. Galerie pořádá i krátkodobé výstavy nebo kulturní akce jako koncerty nebo letní kino. Zajímavý je rovněž exteriér původně gotického farního kostela sv. Kunhuty na hlavním náměstí, který je téměř celý pokrytý sgrafity s výjevy z Bible od Karla Němce. V tzv. Černé kapli byly při rekonstrukci nalezeny fresky sugestivně znázorňující cestu lidské duše do nebe či do pekla. Okolí Nového Města na Moravě s malebnými kopečky, hlubokými lesy, četnými skalními útvary a rybníky vybízí k nenáročným pěším túrám i výletům na kolech.

Trasa výletu činí 85 km.

Fotogalerie