Vila Löw-Beer + hrad Špilberk

  • Teaser-02.jpg

V sousedství známého lužáneckého parku se nachází Löw-Beerova vila, která letošní turistickou sezónu zahájila otevřením nového prohlídkového okruhu. Ten Vás seznámí s prostory technického zázemí vily a se zachovalými prvky unikátního systému teplovzdušného vytápění a chlazení. Ve vile si můžete prohlédnout i stálou muzejní expozici nazvanou Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, kde se dozvíte informace o dějinách architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Určitě zavítejte také do zahrady a navštivte galerii a kavárnu Celnice.

Téměř ze všech částí Brna je vidět dominanta města – hrad a pevnost Špilberk. Hlavní letošní výstava Muzea města Brna se vrátí do roku 1918. Přiblíží závěr první světové války, vznik nových států v Evropě včetně Československa a připomene vojáky vracející se z fronty do Brna. Výstava Rok 1918 – co nám válka vzala a dala, vysvětlí, jaký dopad měla válka na společnost a geopolitickou situaci. I tak strašlivá věc, jakou válka byla, měla pozitivní důsledky – kromě technologického pokroku právě zrod samostatného československého státu. Na 150 historických exponátů a fotografií, němých svědků své doby, bude vystaveno v jižním křídle hradu Špilberku. To vše již od 3. května. Brno má, nejen na jaře, co nabídnout. Znovu Vás do metropole Moravy pozveme na podzim.