Ústeckým krajem z Roudnice do Klášterce

Výlet po církevních památkách, historických městech a zámcích.
Ústecký kraj
  • Autem

Další tip na výlet nás zavede do působivé oblasti Českého středohoří, stejně jako do kraje úrodných chmelnic.

Roudnicko - oblast s nejstarším doloženým osídlením u nás...

První zastávku jsme si naplánovali v Roudnici nad Labem. Městu vévodí nepřehlédnutelný raně barokní zámek postavený na místě původního románského hradu pražských biskupů – dnes je opět v majetku rodiny Lobkowiczů, která ho pomalu zpřístupňuje veřejnosti. My se ale tentokrát zaměříme na zdejší augustiniánský klášter. Ten byl ve středověku významným centrem vzdělanosti. Dominantou areálu je kostel Narození Panny Marie, který byl v 1. polovině 18. století přestavěn podle projektu F. M. Kaňky a to ve stylu barokní gotiky. Za pozornost stojí gotická kapitulní síň, křížová chodba nebo zvonice v klášterní zahradě. Zajímavostí z různých historických období je v Roudnici celá řada, namátkou jmenujme alespoň kamenný most, pozůstatek městského opevnění – věž Hlásku, kapucínský klášter, židovské hřbitovy nebo funkcionalistickou Kratochvílovu rozhlednu.

Z Řípu pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla...

V blízkosti města se nachází pro českou státnost symbolická hora Říp s románskou rotundou, na kterou nás z města dovede modrá turistická značka. Po sestupu pokračujeme přes Budyni nad Ohří s bývalým gotickým vodním hradem – dnes muzeem – do historických Loun, kde si prohlédneme především chrám sv. Mikuláše – jedno z vrcholných děl pozdní gotiky u nás – s unikátním interiérem a možností vystoupat na ochoz kostelní věže. Gotický je i dům Sokolů z Mor, dnes muzeum, nebo mohutná Žatecká brána s hradbami.

Nový Hrad překvapí jedinečnými interiéry...

Zhruba 5 km to máme k naší další zastávce – Novému Hradu nad obcí Jimlín. Jedná se o honosný barokní zámek – sídlo s poutavou historií a architekturou od gotiky až po secesi, které zdobí patrně nejrozsáhlejší kolekce malovaných trámových stropů v ČR. Památka nabízí svým návštěvníkům dva stálé prohlídkové okruhy, množství kulturních akcí a sezónních výstav. Zaroveň se zde nachází atraktivní zámecké ubytování.

Dále se vydáme na západ, přes hlavní město českého chmele – Žatec a další historický skvost – město Kadaň s velmi atraktivním františkánským klášterem (obě městské památkové rezervace rozhodně stojí za návštěvu!), odkud je to už malý kousek do cíle výletu – na novogotický zámek v Klášterci nad Ohří.

Závěr výletu patří městu porcelánu a krásných přírodních scenérií...

Městečko Klášterec nad Ohří se nachází v malebném údolí mezi Doupovskými a Krušnými horami, zámek pak v unikátním anglickém parku lemujícím tok řeky. Majitelem byl přes 300 let významný rod Thunů, který se podílel na založení místní – druhé nejstarší porcelánky v Čechách. V interiérech zámku se proto nachází největší muzeum porcelánu v ČR, přístupné je i sklepení s dětskými expozicemi nebo můžete vystoupat na zámeckou věž a kochat se krásným okolím. Nedaleko centra doporučujeme zdravé osvěžení minerálními prameny v malých, ale kouzelných lázních Evženie, kde jsou také stravovací a ubytovací možnosti.

Trasa dnešního výletu měří 95 km.

Fotogalerie