Synagoga Turnov

Působivý interiér hostí množství kulturních akcí.
Liberecký kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Turnovská synagoga pochází z roku 1719. Byla postavena jako zděná kamenná budova na nároží židovské čtvrti. Dnes se nachází uvnitř bloku domů. První tři dřevěné synagogy, o kterých z historických pramenů víme, shořely při požárech města v letech 1643 a 1707. První písemné zmínky o turnovské židovské komunitě pocházejí z roku 1527. Synagogální bohoslužby probíhaly v turnovské synagoze do září 1941, kdy byly zakázány z nařízení úřední moci Protektorátu Čechy a Morava. Turnovská synagoga je jedinou synagogou v severních Čechách, která přečkala nacistickou okupaci.

Architektura turnovské synagogy je typickou ukázkou pozdně barokní synagogální architektury v Čechách. Na dvorku synagogy se nachází působivá socha Golema - legendární umělé bytosti.

Slovo „synagoga“ (hebrejsky „bejt kneset“ - „dům shromáždění“) pochází z řeckého slova pro „místo shromáždění“. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale také se zde vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské obce. Vnitřní podoba synagogy byla diktována náboženskými předpisy. Ústředním místem je svatostánek, ve kterém byly ukládány svitky Tory. 

Od roku 2005 je synagoga v majetku města Turnova, které spolufinancovalo její celkovou rekonstrukci. Dnes se v místě konají různé kulturní akce - například výstavy nebo koncerty. Nedaleko synagogy se nachází židovský hřbitov.

Fotogalerie