Středočeským krajem z Kladna do Příbrami

Navštívíme zámky, poutní místo i atraktivní hornický skanzen.
Středočeský kraj
  • Autem

Dnes se projedeme Středočeským krajem.

Nejen do medvědária do Kladna...

První prohlídku si naplánujeme v Kladně. Nedaleko hlavního náměstí s novorománským kostelem Nanebevzetí P. Marie se nachází poměrně nenápadný zámek, který slouží jako výstavní galerie, stejně tak jako místo pro pořádání svatebních obřadů a kulturních akcí. V barokním zámku, přestavěném podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, se zachovala kaple sv. Vavřince s nástěnnými malbami. Ve zrekonstruované zahradě, která památku obklopuje, se nachází medvědárium, v němž žijí 2 medvědice.

Z Kladna se přesuneme do nedalekého Berouna, kde si prohlédneme historické centrum města se dvěma dochovanými bránami městského opevnění. Přes Zdice a Hostomice dojedeme do Dobříše s rokokovým zámkem z poloviny 18. století stojícím uprostřed honosné francouzské zahrady. Do cíle naší dnešní cesty to nemáme více než 17 kilometrů, ale zastávek nás čeká hned několik.

Na Příbram a do dalekého okolí shlíží poutní místo Svatá hora...

Nejprve navštívíme areál nejvýznamnějšího mariánského poutního místa v Čechách – na Svaté hoře nad Příbramí. Co všechno je zde k vidění? Bazilika s milostnou soškou P. Marie na hlavním oltáři, několik kaplí, ambity, zvonice s jedinečným výhledem na město, sklepení s černou kuchyní nebo interaktivně pojaté Svatohorské muzeum i se studnou a barokní pecí. Následně sjedeme do centra města, kde můžeme zavítat do zámečku Ernestinum, ve kterém se nachází galerie světoznámého fotografa – příbramského rodáka – Františka Drtikola.

Skvělým zážitkem pro malé i velké je Hornický skanzen v Příbrami...

Závěr výletu patří Hornickému skanzenu v městské části Březové Hory. Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem. Muzeum nabízí 3 prohlídkové areály – Ševčinský důl, důl Anna a důl Vojtěch. Jednou z mnoha zajímavostí je největší vytěžený kus stříbra vystavený v českých muzeích o hmotnosti 11 kg a rozměrech 35 x 20 x 15 cm.

Celková trasa výletu je 80 km.

Fotogalerie