Rotunda sv. Kateřiny Znojmo

Nejstarší obrazárna české státnosti.
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

Jedinečně promyšlená skladba románských nástěnných maleb inspirovaných soudobým uměním Byzantského impéria vypovídá o nadčasovém a ambiciózním rozhledu znojemských Přemyslovců, kteří takto velkolepě demonstrovali svůj dynastický nárok na vládu nad českými zeměmi. Biblické výjevy jsou zde doplněny o ojedinělou galerii přemyslovských knížat 10. a 11. století.

Význam rotundy sv. Kateřiny tedy spočívá především v její unikátní malířské výzdobě. Románské malby jsou provedeny technikou fresco-secco. Díky unikátnímu cyklu fresek byla znojemská rotunda, významná součást evropského kulturního dědictví, prohlášena v roce 1962 národní kulturní památkou.

Románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě patří mezi nejstarší výtvarné a architektonické doklady českého státu s hlubokým státně politickým významem. Symbolizuje ideu spojení Čech a Moravy pod vládou jedné, z Boží vůle předurčené dynastie.

Rotundu sv. Kateřiny můžete navštívit denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Více na www.muzeumznojmo.cz 

Fotogalerie