Plzeňským krajem z Tachova do Spáleného Poříčí

Plzeňský kraj
  • Autem

Plzeňský kraj je doslova posetý památkami a my se dnes vypravíme právě sem.

Polozapomenutý Tachov a blízké okolí rozhodně stojí za návštěvu...

Tachovský zámek, dříve hrad a později honosná knížecí rezidence, byl veřejnosti zpřístupněn teprve nedávno a návštěvníkům nabízí expozici muzejního i zámeckého charakteru, ale také krátkodobé výstavy. Ve městě stojí za návštěvu také františkánský klášter, ve kterém dnes mj. sídlí muzeum zaměřené na oblast Českého lesa. K významným památkám Tachova patří velmi dobře zachovalé městské hradby a věže. Jedinečnou památkou v českém i středoevropském prostoru je největší jízdárna na našem území v nedalekých Světcích, která v sobě spojuje prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. V roce 1861 musela být celá stavba doslova zjevením. Dispoziční řešení bylo plně podřízené účelu – jízdárna obsahovala v suterénu kovárnu, sklady, uhelnu, byt kováře, prostory pro odvoz hnoje, v patrech se nacházely lóže, ochozy a obytné pokoje s toaletami. V Jízdárně bylo možno ustájit 24 koní. Jízdárna tak umožňovala jedinečné zázemí jak pro koně, tak i pro návštěvníky a jezdce.

Bor se pyšní unikátní kombinací hradu se zámkem a blízkou loretou...

Naše další zastávka bude na zrekonstruovaném zámku v Boru. Mezi vrcholy prohlídkové trasy, která prochází prostory původního hradu i pozdějšího zámku patří kaple sv. Vavřince, Švamberský sál, velký klasicistní sál a věž. Na zámku se zejména přes léto koná mnoho zajímavých kulturních akcí. V sousedství se nachází poutní místo – barokní loreta s milostnou soškou Černé Madony.

Nemineme ani další zajímavosti na trase - stojí za zastávku... 

Pokračujeme přes Svojšín s románským kostelíkem a opraveným (a přístupným) barokním zámkem do Stříbra, kde se v bývalém minoritském klášteře nachází městské muzeum a ve skalním masivu pod městem velmi zajímavý hornický skanzen provozovaný v letních měsících partou nadšenců. Plzeň pouze mineme, ale krátce se zastavíme na Horce nad Starým Plzencem, kde se zachovala nejstarší rotunda u nás a na protějším kopci pak zřícenina hradu Radyně (dříve Karlskrone), založená Karlem IV. Z věže je daleký rozhled do okolí. Pomalu se blížíme k cíli výletu, ještě před tím se můžeme zastavit na zámku Hradiště v Blovicích, kde se nachází Muzeum jižního Plzeňska a pak už dorazíme do půvabného městečka Spálené Poříčí.

Nocleh si dopřejeme na zámku ve Spáleném Poříčí...

Ve Spáleném Poříčí se projdeme po vzorně upraveném náměstí, zámeckém parčíku a zavítáme i do blízkého špýcharu s muzejní expozicí. Na zámku, kde stojí za shlédnutí výstavní prostory, původní restaurovaný strop v koncertním sále nebo renesanční portály (a byly zde údajně dvakrát ukryty korunovační klenoty) můžeme také přespat a nabrat síly k dalšímu výletu po okolí – například na kole do přírodně nedotčených Brd.

Trasa výletu je cca 95 km.

Fotogalerie