Pardubickým krajem z Lanškrouna na Svojanov

Za tajemstvím hradů a zámků.
Pardubický kraj
  • Na kole
  • Autem

Dnešní výlet zacílíme na Pardubický kraj.

Landeskrone - zemská koruna - Lanškroun...

Začneme v malebném Lanškrouně, položeném v podhůří Orlických hor na českomoravském pomezí. Město má pravidelné středověké založení s hlavním čtvercovým náměstím, uprostřed kterého stojí renesanční radnice z let 1581–82. K dalším významným památkám patří dřevěný hostinec Krčma, děkanský kostel sv. Václava, barokní kostel sv. Anny, empírový kostel sv. Maří Magdaleny, mariánský sloup a mnohé další. V nedávno zrekonstruované části místního zámku se nachází Městské muzeum se stálou expozicí o historii města.

Muzeum na lanškrounském zámku pořádá zajímavé výstavy a akce...

Nejstarší částí budovy zámku je trakt přiléhající ke kostelu sv. Václava. Byl východním křídlem kláštera, postaveného augustiniány po roce 1393. Klášter byl za husitských válek vypálen. Od roku 1451 patřil Kostkům z Postupic. Objekt byl nazýván zámkem již v roce 1507, kdy byl získán rodem Pernštejnů, od roku 1588 pak v majetku Adama Hrzána z Harasova, který přistoupil k renesanční přestavbě a po ní objekt využíval jako letní sídlo a správu panství. V roce 1622 zakoupili zámek Lichtenštejnové. Za třicetileté války byl poškozen Švédy a velkým požárem v roce 1645. Jeho obnova byla ukončena až v roce 1716. Od 2. poloviny 19. a na počátku 20. století budovy sloužily jako kanceláře správy lanškrounského velkostatku. V roce 1928 získalo zámek město, které přistoupilo k postupným rekonstukcím a novému využití.

K procházkám po okolí láká přírodní park Lanškrounské rybníky s naučnou stezkou a možností letního koupání nebo půjčovnou lodiček. Na dohled od Lanškrouna se nachází torzo lichtenštejnského barokního zámku, ze kterého se po požárech dochovala jediná věž s rozsáhlými podzemními sklepy. V nedalekém Mladějově na vás čeká Průmyslové muzeum s úzkorozchodnou železniční tratí.

Naše cesta pokračuje přes Moravskou Třebovourenesančním zámkem a zachovaným historickým centrem na hrad Svojanov.

Hradozámek - nevěříte? Navštivte Svojanov!

Jeden z nejstarších královských hradů z 1. poloviny 13. století nabízí jedinečnou kombinaci dvou odlišných stavebních stylů – goticky a empíru. Hrad byl založen kolem roku 1224 jako pevnost nad zemskou obchodní stezkou. Je známý pobytem královny vdovy Kunhuty a jejího druhého manžela Záviše z Falkenštejna. Od roku 1910 je ve vlastnictví města Poličky. Pokud byste chtěli poznat romantiku života na hradě ve 2. polovině 19. století, pak si prohlédněte okruh A po prostorách empírového paláce. Všechny komnaty jsou zařízeny stylovým inventářem. Nechybí v nich ani nejrůznější doplňky každodenní potřeby, bohaté textilní dekorace či různé kuriozity. V rámci okruhu B uvidíte „zázemí“ hradu. Navštívíte tajemná gotická sklepení s lapidáriem, seznámíte se s právem útrpným a nakonec si prohlédnete unikátní dům zbrojnošů z konce 15. století, zbudovaný původně jako obydlí hradní posádky. Díky jeho pozdějšímu využívání především k hospodářským účelům nebyl nikdy přestavován a tak se jeho prostory dochovaly ve zcela autentickém stavu. Podle mínění památkářů patří dům zbrojnošů, díky vysokému stupni zachování, k nejvýznamnějším památkám v zemi. Svou autenticitou je srovnatelný například s královským palácem na Bezdězi. Okruh C vám představí rozmanitý venkovní areál hradu - místní gotická zahrada je dokonce jediná svého druhu ve střední Evropě. V předhradí se do konce září koná strašidelná výstava Dracula a ti druzí.

Trasa výletu měří 55 km.

Fotogalerie