Novinky na zatím nazapojených památkách

I nezapojené památky připravují novinky pro turisty

Přestože poslední dva roky opakovaně oslovujeme majitele, správce, kastelány či ředitele kulturních a technických památek po celé ČR, s návrhem pro zapojení se do našeho celostátního projektu Objevuj památky, mnohdy jim nestojíme ani za odpověď. I tak bychom rádi naše uživatele, tedy nadšené (i příležitostné) návštěvníky památek informovali o několika zajímavých novinkách na níže uvedených objektech – zatím k nám do projektu nezapojených:

Zámek Černých baronů – Zelená Hora u Nepomuku

Legendární zámek bude letos poprvé v historii pravidelně otevřený pro veřejnost. Hlavním lákadlem se stane slavný film Černí baroni, který se zde v roce 1992 natáčel. Návštěvníkům budou zpřístupněné exteriéry a interiéry konkrétně spjaté s filmováním, nebudou chybět kulisy, zvětšené fotografie, ale i ilustrace od J. W. Neprakty. Během sezóny se připravuje také několik kulturních akcí.

Technická památka Vápenka u Kovářské

Tato krušnohorská vápenka je mimořádným technickým dílem, které je nejstarší památkou tohoto druhu v ČR. Areál je už veřejně přístupný, na objednání si ho bude možné prohlédnout také s průvodcem. Zpřístupněna bude jižní mohutnější věž, vzniklo tu kvůli tomu schodiště a vnitřní pultová střecha, také přístřešky s informačními panely. Těžba a zpracování vápnitého dolomitu těženého ve dvou blízkých lomech zde probíhala za Buquoyů od první poloviny 19. století do roku 1924. Vápno bylo používáno ke stavebním účelům a na hnojení. Dnes je jedna pec kompletně zachovaná, druhá jen z poloviny.

Areál mariánského poutního místa v Horní Polici

Významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy zahrnuje kostel, zvonici, ambit a arciděkanství. Je zde uctívána soška Panny Marie, nalezená podle legendy na břehu řeky Ploučnice. Poutní areál je cenný především z důvodu jeho jedinečného a intaktního zachování v barokním duchu. Národní kulturní památka se letos - po náročné rekonstrukci - otevře pro veřejnost.

Chata Libušín na Pustevnách ve zcela novém kabátě

Šest let po ničivém požáru se na jaře znovu otevře chata Libušín, společně s Maměnkou symbol beskydských Pusteven. Byla postavena podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče v roce 1899 a v noci ze 2. na 3. března 2014 vyhořela až do základů. Památka byla obnovena tak, aby zůstal zachován původní charakter stavby, i když nakonec jen ze sedmi procent původního dřeva. Obnovená chata vznikala postupně v beskydských dílnách, kde se díly očíslovaly, rozebraly a znovu pak skládaly přímo na Pustevnách.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Nově koncipované expozice se otevřely už začátkem letošního roku. Např. expozice „Příběh města Českých Budějovic“ dokládá historické události od založení města, zároveň však svým významem přesahuje rámec jihočeského a dokonce i českého regionu. Se zapojením moderních interaktivních prvků byly koncipovány také další expozice: archeologická, geologická, národopisná a přírodovědná.

Výročí Boženy Němcové v České Skalici

Muzeum naší nejvýznamnější spisovatelky, která se narodila před 200 lety, připravilo k výročí novou stálou expozici (od června), ale také výstavu kostýmů z filmového zpracování Babičky.

×
Newsletter