Novinky na zatím nazapojených památkách

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Kraj Vysočina
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky
  • Vlakem

I nezapojené památky připravují novinky pro turisty

Přestože poslední dva roky opakovaně oslovujeme majitele, správce, kastelány či ředitele kulturních a technických památek po celé ČR, s návrhem pro zapojení se do našeho celostátního projektu Objevuj památky, mnohdy jim nestojíme ani za odpověď. I tak bychom rádi naše uživatele, tedy nadšené (i příležitostné) návštěvníky památek informovali o několika zajímavých novinkách na níže uvedených objektech – zatím k nám do projektu nezapojených:

Zámek Černých baronů – Zelená Hora u Nepomuku

Legendární zámek bude letos poprvé v historii pravidelně otevřený pro veřejnost. Hlavním lákadlem se stane slavný film Černí baroni, který se zde v roce 1992 natáčel. Návštěvníkům budou zpřístupněné exteriéry a interiéry konkrétně spjaté s filmováním, nebudou chybět kulisy, zvětšené fotografie, ale i ilustrace od J. W. Neprakty. Během sezóny se připravuje také několik kulturních akcí.

Technická památka Vápenka u Kovářské

Tato krušnohorská vápenka je mimořádným technickým dílem, které je nejstarší památkou tohoto druhu v ČR. Areál je už veřejně přístupný, na objednání si ho bude možné prohlédnout také s průvodcem. Zpřístupněna bude jižní mohutnější věž, vzniklo tu kvůli tomu schodiště a vnitřní pultová střecha, také přístřešky s informačními panely. Těžba a zpracování vápnitého dolomitu těženého ve dvou blízkých lomech zde probíhala za Buquoyů od první poloviny 19. století do roku 1924. Vápno bylo používáno ke stavebním účelům a na hnojení. Dnes je jedna pec kompletně zachovaná, druhá jen z poloviny.

Areál mariánského poutního místa v Horní Polici

Významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy zahrnuje kostel, zvonici, ambit a arciděkanství. Je zde uctívána soška Panny Marie, nalezená podle legendy na břehu řeky Ploučnice. Poutní areál je cenný především z důvodu jeho jedinečného a intaktního zachování v barokním duchu. Národní kulturní památka se letos - po náročné rekonstrukci - otevře pro veřejnost.

Chata Libušín na Pustevnách ve zcela novém kabátě

Šest let po ničivém požáru se na jaře znovu otevře chata Libušín, společně s Maměnkou symbol beskydských Pusteven. Byla postavena podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče v roce 1899 a v noci ze 2. na 3. března 2014 vyhořela až do základů. Památka byla obnovena tak, aby zůstal zachován původní charakter stavby, i když nakonec jen ze sedmi procent původního dřeva. Obnovená chata vznikala postupně v beskydských dílnách, kde se díly očíslovaly, rozebraly a znovu pak skládaly přímo na Pustevnách.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Nově koncipované expozice se otevřely už začátkem letošního roku. Např. expozice „Příběh města Českých Budějovic“ dokládá historické události od založení města, zároveň však svým významem přesahuje rámec jihočeského a dokonce i českého regionu. Se zapojením moderních interaktivních prvků byly koncipovány také další expozice: archeologická, geologická, národopisná a přírodovědná.

Výročí Boženy Němcové v České Skalici

Muzeum naší nejvýznamnější spisovatelky, která se narodila před 200 lety, připravilo k výročí novou stálou expozici (od června), ale také výstavu kostýmů z filmového zpracování Babičky.