Klášter Rajhrad

Nejen Památník moravského písemnictví, ale i vzácná knihovna.

  • Benediktinsky-klaster-Rajhrad-1600x766-01.jpg
Klášter v Rajhradě nedaleko Brna patří mezi nejstarší moravské kláštery. Od 11. století sloužil jako centrum kultury a vzdělanosti.
 
V prostorách barokního benediktinského kláštera dnes sídlí Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska. Návštěvníkům nabízí vedle prohlídky cenného barokního areálu stálé expozice a krátkodobé výstavy čerpající z bohatých moravských literárních tradic uplynulých 10 století. Mezi nejzajímavější expozice patří Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera představující filmové ztvárnění vzniku pergamenové knihy zasazené do středověkého skriptoria, dále vizualizaci stavebního vývoje kláštera včetně barokní přestavby s výkresy J. B. Santiniho-Aichla. Klenotem expozice je především restaurovaná historická knihovna, která patří k největším klášterním knihovnám v České republice a čítá na 65.000 historických svazků.
 
Věřícím, poutníkům i turistům slouží opatský chrám sv. Petra a Pavla - podle posledního projektu slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, který se však jeho vybudování již nedožil. Přilehlá fara je dnes sídlem řádu.