Klášter Předklášteří

Porta coeli - Brána nebes.
Jihomoravský kraj
  • Na kole
  • Autem
  • Pěšky

Národní kulturní památku Cisterciácké opatství Porta coeli v Předklášteří u Tišnova tvoří rozsáhlý komplex budov s raně gotickým jádrem a s mnoha gotickými, renesančními a zejména barokními přístavbami. Na hlavním nádvoří se nachází středoevropsky unikátní, bohatě zdobený gotický portál v průčelí klášterního kostela (baziliky). V protilehlé budově sídlí již od roku 1955 Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska.

Návštěvníkům jsou - s průvodcem - zpřístupněny prostory gotického jádra kláštera: kostel, křížová chodba s lapidáriem kammených fragmentů, rajská zahrada a kapitulní síň. Naopak samostatně přístupné jsou čtyři stálé expozice a četné sezónní výstavy v muzeu. Ty zaujmou nejen vystavenými exponáty, ale i atmosférou klasického muzejního prostředí v interiérech barokní budovy bývalého proboštství. Nejstarší expozice Paleontologie a mineralogický systém je doplněna o regionální část Minerály na Tišnovsku. Další dvě historické expozice představují Měšťanský interiér z přelomu 19. a 20. st. a Dějiny a současnost kláštera Porta coeli.

 

Fotogalerie