Karlovarským krajem z Chyše na Seeberg

Po památkách, muzeích a lázních...
Karlovarský kraj
  • Autem

Západ republiky je znám především jako oblast lázní a minerálních pramenů. Také během tohoto výletu některé navštívíme a ochutnáme. Ale nepředbíhejme…

Chyše - to je nádherný zámek a výborné pivo! A také Brandl nebo Čapek... 

Dnešní výlet započneme v malém městečku Chyše nedaleko Lubence. Kromě monumentálního raně barokního kostela Zvěstování P. Marie na Špičáku a bývalého karmelitánského kláštera s farním kostelem se ve městě nachází především zámek, který nechal Prokop III. Lažanský v letech 1856–58 přestavět pražským architektem Ullmannem ve stylu tehdy moderní tudorovské gotiky a dal mu současnou atraktivní podobu. Prohlídková trasa vede reprezentačními sály i obytnými místnostmi, z nichž vyniká sál s jedinou nástropní malbou autorsky připsanou Petru Brandlovi, dále je možné navštívit expozici o pobytu Karla Čapka na zámku v roce 1917. Součástí zámeckého areálu je kromě příkladně udržovaného anglického parku i panský pivovar z let 1839–41. V roce 2006 byla po 74 letech obnovena výroba zámeckého piva. V pivovaru se nachází stylová restaurace a pivnice, které rozhodně doporučujeme během zastávky nevynechat! Zámek, park i pivovar jsou v majetku rodiny Lažanských.

Naše další cesta povede přes Žlutice se zajímavým muzeem (expozice je věnována dějinám města dokumentovaným archeologickými nálezy, listinami a renesančním Žlutickým kancionálem, k vidění je velkoplošný model bitvy husitů na vrchu Vladaři; v objektu bývalého soudu je původní šatlava s expozicí o hrdelním právu útrpném; součástí okruhu je historické sklepení muzea s lapidáriem) do Nového Dvora u Toužimi. Tady si aspoň zvenčí prohlédneme architektonicky zajímavou moderní stavbu opatství řádu trapistů.

Premonstráti se usadili v klášteře Teplá a vybudovali Mariánské Lázně...

Pokračovat budeme do Teplé, kde se nachází rozsáhlý areál barokního premonstrátského kláštera založeného již ve středověku. Prohlídkový okruh vás seznámí jak s bohatou historií památky, tak s nejzajímavějšími interiéry – například knihovnou. Vydatné minerální prameny se nachází jak v okolí Teplé, tak především v nedalekých Mariánských Lázních. V tomto upraveném městě plném parků si prohlédneme Městské muzeum s historickou a lázeňskou expozicí nebo s připomenutím slavných návštěvníků – například J. W. Goetha či Edwarda VII., dále park Boheminium s modely známých staveb ČR.

Romantický hrad Seeberg nabízí různorodé muzejní expozice...

Cestou do dalších světoznámých lázní míjíme městskou památkovou rezervaci Cheb s mnoha zajímavými památkami, kterým dominují falc, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty nebo Špalíček na náměstí. Blízké Františkovy Lázně založil koncem 18. století císař František I. a byly známé jako první slatinné lázně na světě s 23 léčivými prameny. Výlet zakončíme v osadě Ostroh, na tamním hradě Seeberg. Expozice nás seznámí s vývojem interiérů v 19. století, s osobnostmi jakými byli Albrecht z Valdštejna, Karel Huss nebo J. W. Goethe, dále s národopisem zdejšího regionu. Na hradě se během celé sezóny pořádá množství kulturních akcí.

Celková trasa výletu po západních Čechách měří 100 km.

Fotogalerie